ванр. проф. др Јелена Сливка


Недостаје слика

др Јелена Сливка

Ванредни професор


Телефон021/485-2426
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Јелена Сливка рођена је 01. фебруара 1985. године у Новом Саду, Република Србија.

Завршила је основну школу “Јован Поповић” у Новом Саду и математичко одељење гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду.

Завршила је 24.09.2008. године Интегрисане основне и дипломске академске – Мастер судије на студијском програму Рачунарство и аутоматика – Примењене рачунарске науке и информатика са просечном оценом 9,76 у току студија и постигнутим укупним бројем ЕСПБ бодова 304. Дипломски – мастер рад на тему Едитор електроенергетских објеката за ДМС софтвер одбранила је са оценом 10.

Од 2003. до 2008. године била је стипендиста Министарства просвете и спорта Републике Србије, а од 2009. године је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој.

Добила је награду Универзитета у Новом Саду  за постигнут успех у школским годинама 2003/2004, 2005/2006 и 2006/2007.

Тренутно је студент докторских студија на Катедри за информатику на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Ванредни професор
10.07.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом24.12.2014.01.06.2015.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент01.01.2014.01.12.2014.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Стручни сарадник на пројекту01.11.2013.01.12.2013.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Стручни сарадник на пројекту01.11.2012.01.10.2013.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент01.10.2011.01.10.2012.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Доцент10.07.2015.Катедра за информатику
НазивУ Установи
Едитор модела електроенергетских објеката за DMS софтвер

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Адаптивни систем за аутоматску полу-надгледану класификацију података Adaptive System for Automated Semi-supervised Data Classification

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSlivka J., Sladić G., Milosavljević B., Kovačević A.: RSSalg software: a tool for flexible experimenting with co-training based semi-supervised algorithms, Knowledge-Based Systems, 2017, ISSN 0950-7051
(М23) Рад у међународном часописуSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Combining Co-Training with Ensemble Learning for Application on Single-View Natural Language Datasets, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 2, pp. 133-152, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуMilosavljević G., Sladić G., Milosavljević B., Zarić M., Gostojić S., Slivka J.: Context-sensitive Constraints for Access Control of Business Processes, Computer Science and Information Sistems, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 1-30, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Co-training based algorithm for datasets without the natural feature split, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2010, pp. 279-284, ISBN 978-1-4244-7394-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Addressing the cold-start new-user Problem for Recommendation with Co-training, 4. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 204-209, ISBN 978-86-85525-14-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Co-training based-algorithms applied to subjectivity detection task, 2. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 29-3 Februar, 2012, pp. 100-105, ISBN 978-86-85525-10-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A.: Co-training based algorithm for gender detection from emotional speech, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik, 29-2 Februar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Multi-label classification experiments with co-training algorithm, 1. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik: Informaciono društvo Srbije, 7-8 Mart, 2011, ISBN 9788685525070
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujanović A., Gojić G., Turović R., Slivka J., Kovačević A.: The Influence of Nearby Geographical Objects on the Popularity of Bicycle-Sharing Stations, 7. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 12-15 Mart, 2017, pp. 9-12, ISBN 978-86-85525-19-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Ping Z., Kovačević A., Konjović Z., Obradović Z.: Semi-Supervised Learning on Single-View Datasets by Integration of Multiple Co-trained Classifiers, 11. International Conference on Machine Learning and Applications, Boca Raton: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 12-15 Decembar, 2012, pp. 458-464, ISBN 978-0-7695-4913-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka J., Nikolić M., Ristovski K., Radosavljević V., Obradović Z.: Distributed Gaussian Conditional Random Fields Based Regression for Large Evolving Graphs, 1. SIAM International Conference on Data Mining, Philadelphia, 24-26 April, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSlivka, J., Kovačević, A.; Konjović, Z."Co-training based algorithm for datasets without the natural feature split". Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2010 8th International Symposium on, 2010., Pages 279-284, 10.09.2010. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5598965
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLuburić N., Savić G., Milosavljević G., Segedinac M., Slivka J.: A code generator for building front-end tier of REST-based rich client web applications, 6. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Society for Information Systems and Computer Networks, 29-2 Februar, 2016, pp. 28-33, ISBN 978-86-85525-18-6
(М53) Рад у научном часописуSlivka J., Kovačević A.: Semi-Supervised News Genre Classification, The IPSI BgD Transactions on Internet Research, New York-Frankfurt-Tokio-Belgrade, 2013, Vol. 9, No 1, pp. 32-37, ISSN 1820-4503
(М53) Рад у научном часописуSlivka J., Kovačević A., Konjović Z.: Multi-Label Classification Experiments with Co-Training Based-Algorithm, E-society journal, 2012, Vol. 2, No 1, pp. 77-87, ISSN 2217-3269
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSlivka J., Kovačević A., Segedinac M.: Implementacija co-training operatora u sistemu otvorenog koda Rapidminer, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010, ISBN 978-86-85525-05-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSegedinac M., Savić G., Slivka J.: Identifikovanje stanja znanja pomoću neuronske mreže, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаSlivka J.: Adaptivni sistem za automatsku polu-nadgledanu klasifikaciju podataka, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду10.07.2020.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду10.07.2015.
АсистентПримењене рачунарске науке и информатика01.01.2014.
Сарадник у наставиПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука01.10.2011.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаПримењене рачунарске науке и информатика02.03.2011.