ванр. проф. мр Слободан Ташин


Недостаје слика

мр Слободан Ташин

Ванредни професор


Телефон021/485-2404
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 912

Рођен 21.09.1966. год. у Зрењанину. Основну школу и средњу математичку школу завршио у Бечеју. Дипломирао 25.10.1991. на Машинском одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду, смер Механика и машинске конструкције.
Запослио се на Факултету техничких наука у Новом Саду 3.02.1992. као асистент приправник на Катедри за хидропнеуматске машине. Исте године уписао последипломске студије на Машинском факултету у Београду, смер Примењена механика флуида које завршава 30.05.1997. одбраном магистарски рада „Прилог нумеричкој и експерименталној анализи потенцијалног струјања у ротирајућим системима“
Докторску дисертацију под називом „Оптимални дијагностички пакет параметара за детекцију кавитацијских режима у центрифугалним пумпама“ одбранио 24.11.2016. год. на Факултету техничких наука у Новом Саду и тиме стекао академски назив доктора техничких наука из области машинско инжењерство.
У звање доцента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду изабран први пут 15.04.2017. године и други пут 01.05.2022. године. У звање ванредног професора изабран 01.02.2023. године.
На Факултету техничких наука држи предавања из предмета Пумпе и вентилатори, Пумпне и компресорске станице, Прорачун цевних мрежа, Хидропнеуматски системи, Опрема за припрему природног гаса и нафте, Хидроенергетска постројења и опрема и Дијагностика и одржавање система, све на студијском програму Енергетика и процесна техника.
Као аутор, кореспондент или коаутор објавио укупно 48 научних радова од чега по један рад из категорија М21а и М22 и три рада категорије М23.
Као коаутор објавио два универзитетски уџбеника: „Увод у хидропнеуматску технику“ и „Нењутновски флуиди“, оба у издању Факултета техничких наука у Новом Саду.
Био члан Савета Факултета техничких наука у периоду 2017-2022. Тренутно шеф Катедре за механику флуида и хидропнеуматску технику на Департману за енергетику и процесну технику Факултета техничких наука у Новом Саду.
Поседује лиценцу одговорног пројектанта из области машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике. Члан Српског друштва за механику и Инжењерске коморе Србије.
Активно ради на пословима развоја нових производа, израде техничке документације за нове производе, испитивања и техничког пријема опреме и постројења, изради и ревизији пројеката и судских вештачења, све из области хидропнеуматске, гасне и нафтне технике и енергетике.

Ванредни професор
01.02.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник-Лаборант21.12.2015.01.03.2016.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром06.10.1997.01.12.2015.Департман за енергетику и процесну технику
Доцент01.05.2022.31.01.2023.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Стручни сарадник-Лаборант15.04.2022.30.04.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Доцент15.04.2017.14.04.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Предавач01.04.2016.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре17.10.2022.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Оптимално пројектовање конструкција са задатом сопственом кружном фреквенцијом осциловања

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Прилог нумеричкој и експерименталној анализи потенцијалног струјања у ротирајућим системима

Магистратура

Машинско инжењерство

Машински факултет

2000

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Тašin, S. Transport Phenomena of High Toxic and Cancerous Dioxines, PCBs and DDT, 8th International Conference on Flexibile Technologies, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2003, Proceedings, p. 141-142.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Tašin, S., Krajinović, S. Air Transport of Highway Toxic Cancerous Dioxins, PCBs, DDT, and Brominated Flame Retardants, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 77-81.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S. Starting Regimes of a Hydrodynamic Coupling, 4th International Scientific and Proffesional Conference "Power Sourse and Transfer IPS 97", Podgorica - Bečići, 1997, Proceedings, p. 589-597
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Todorović, B., Tašin, S. Ecological Improvements and Energy Savings at Dry Process Line for Clinker Production, 5th International Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, 2000, Proceedings on CD, paper No. 106
(У01) Основни уџбеник за наставни предметВуковић, В., Ташин, С. Увод у хидропнеуматску технику, ФТН издаваштво, 2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTašin, S., Vuković, V., Bukurov, M. Hot Wire Anemometry and Flow Around Centrifugal Impeller. A Quick Solution for Mean Flow, International Conference, "Classics and Fashion in Fluid Machinery", Belgrade, 2002, Proceedings, p. 131-138.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Tašin, S. Todorović, B. Efficiency Rate of Steam-Water Injector for Hot Water Transportation, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 126-129.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини7. Tašin, S., Bukurov, M., Todorović B. Energy and Ecological Aspects of Supersonic Steam-Water Jet Pump, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 130-134.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Tašin, S., Todorović, B., Bikić, S. Main Conclusions of the Basic Supersonic Steam-Water Jet Pump, Experimental-Theoretical Investigation, The 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodinamics, Timisoara, Romania, 2004, Proceedings, p. 187-194.
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S.: Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodynamic Coupling, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1998, pp. 537-545
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Tašin, S.: Solving Flow Field in Centrifugal Impellers of Flow Machines by Applying Boundary Elements Method, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1996, pp. 339-350
(М23) Рад у међународном часописуUzelac, D., Šostakov, R., Milisavljević. B., Tašin, S.: Boundary Elements Method Applied in Analysis of Flow Field in Turbomachines, Applied & Computing Mathematics, Vol. 1, 1997, pp. 189-197
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBukurov, M., Bikić, S., Tašin, S. Basics of Thermodynamic Cycle in Steam-Water Injector Mixing Chamber, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Transactions on Mechanics, Vol. 53 (67), p. 57-64, Special Issue on the International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments, Timisoara, Romania, Oct. 16-17, 2008.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTašin, S., Bukurov, M., Bikić, S. Pump Scheduling for Water Supply Systems using GA, International Conference on Engineering and Environment PSUUNS, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2005, Proceedings on CD, paper no T1-4-4.
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог нумеричкој и експерименталној анализи потенцијалног струјања у ротирајућим системима, Машински факултет Београд, 1997.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаУниверзитет у Новом Саду01.02.2023.
ДоцентМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаУниверзитет у Новом Саду21.04.2022.
ДоцентМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаУниверзитет у Новом Саду15.04.2017.
Асистент приправник РМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаФакултет техничких наука01.04.2016.
Асистент - стари називПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука21.12.2012.
Асистент приправник РПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука28.06.2005.
Асистент - стари називПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука24.10.1997.