Информације

 

Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе врши образовање студената у области теоријске и примењене механике флуида кроз низ предмета у оквиру основних академских, мастер и докторских студија на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

У оквиру катедре реализује се студијски програм Енергетика и процесна техника, студијска група Гасна и нафтна техника. ...
Одговорна лица
Недостаје слика

Ташин мр Слободан
Ванредни професор

 Шеф катедре
Недостаје слика

Олушки Никола
Асистент

 Секретар катедре
Матични студијски програми