Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Соња Радић Милановић (A3 1/2021)
Студијски програм:Планирање и управљање регионалним развојем
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Циркуларна економија у контексту текстилне индустрије
Тема (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Датум одбране:06.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилица Врачарић
Редовни професор
МенторАлпар Лошонц
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Марко Лукић (MM 9/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Емисија издувних гасова дизел мотора и системи за њено побољшање
Тема (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Датум одбране:06.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланЈован Дорић
Редовни професор
 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Момчило Недимовић (MM 18/2016)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални развој производа
Тема (Eng):Product lifecycle management
Датум одбране:05.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Андреј Ивичиак (E5 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прогноза потрошње електричне енергије применом АРМА методе
Тема (Eng):Load forecasting using ARMA method
Датум одбране:04.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавица Медић
Ванредни професор
МенторАлександар Селаков
Ванредни професор
ЧланМилана Бојанић
Доцент
 
Студент:Филип Николић (A7 11/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа оптималне диспозиције објекта на парцели применом БИМ технологије и генеративног дизајна
Тема (Eng):Analising optimal disposition of an object on a lot with a use of BIM technology and generative design
Датум одбране:03.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Јовановић
Доцент
МенторМарко Лазић
Доцент
ЧланАна Перишић
Ванредни професор
 
Студент:Горан Мишановић (GR 53/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат за изводјење реконструкције раскрснице државних путева ИБ реда бр 20, ИИА реда бр 123 и општинског пута Сремска Митровица - Велики Радинци код наплатне станице "Сремска Митровица" на државном путу ИА реда бр. 3
Тема (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Датум одбране:02.10.2023. 15:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланМилош Шешлија
Доцент
 
Студент:Ана Симић (AI 2/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анимација као алат за промоцију и маркетинг стамбених објеката
Тема (Eng):Animation as a tool for promotion and marketing of residential buildings
Датум одбране:02.10.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Кузмановић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторИвана Васиљевић
Доцент
ЧланРатко Обрадовић
Редовни професор
 
Студент:Никола Мршић (GG 39/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала употребом Реацт ЈаваСцрипт библиотеке
Тема (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Вујковић Ламић (I2 16/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Евалуација инвестирања у реалну имовину са практичним импликацијама у фази поликризе
Тема (Eng):Evaluation of investment in real property with practical implications in the polycrisis phase
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:301 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Анђела Цвијетић (MP 57/2017)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примјена вјештачке неуронске мреже за одређивање везе између степена деформације, величине зрна и тврдоће код алуминијумског елемента
Тема (Eng):Application of articifal neural network of determining the relationship between deformation degree, grain size and hardness in an aluminium element
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникПлавка Скакун
Ванредни професор
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Рајновић
Ванредни професор
 
Студент:Наталија Субашић (AU 31/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Урбана трансформација бродоградилишта и морнарице у Новом Саду
Тема (Eng):Urban transformation of the shipyard and Navy area in Novi Sad
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарина Царевић-Томић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланДијана Бркљач
Асистент са докторатом
 
Студент:Ивана Казимировић (EE 93/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Реверзибилни погон са синхроном машином са сталним магнетима
Тема (Eng): Reversible drive with permanent magnet synchronous machine
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Амина Адиловић (I2 12/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење процеса складиштења у компанији “ЕС КОМЕРЦ” ДОО
Тема (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Датум одбране:02.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Немања Вајагић (i2 44/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта и процеса складиштења у компанији "Марбо Продуцт доо"
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Тијана Вујиновић (ST 40/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА СИМУЛАЦИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА ЗА ТРАНСПОРТНОМ УСЛУГОМ
Тема (Eng):APPLYING SIMULATION IN TRACKING MARKET DEMAND FOR TRANSPORT SERVICE
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Иветић
Ванредни професор
МенторЂурђица Стојановић
Редовни професор
ЧланМарко Величковић
Асистент - др наука
 
Студент:Александар Тадић (G1 36/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "14 ОКТОБАР" У ДРАГИНЦУ
Тема (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Датум одбране:30.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Љубомир Гајић (EM 19/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација анализатора импедансе коришћењем осцилоскопа и генератора функција
Тема (Eng):Impedance analyzer simulation using oscilloscope and function generator
Датум одбране:29.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Стојан Терзић (EE 13/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Инструмент за мерење силе базиран на рациометријској методи
Тема (Eng):Instrument for measuring force based on the ratiometric method
Датум одбране:29.09.2023. 16:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникПлатон Совиљ
Редовни професор
МенторДраган Пејић
Ванредни професор
ЧланЂорђе Новаковић
Доцент
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Станко Спасојевић (M1 16/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај температуре и деформације на тврдоћу челика АИСИ 304Л
Тема (Eng):Influence of temperature and deformation on the hardness of AISI 304L steel
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланДраган Рајновић
Ванредни професор
 
Студент:Маја Турудић (MM 9/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ СКЛАДИШНОГ СИСТЕМА ПРИМЈЕНОМ СИМУЛАЦИЈА
Тема (Eng):Conceptual solution of the storage system by application of material flow simulation
Датум одбране:29.09.2023. 14:30
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Дејан Богавац (a7 6/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Упоредни приступ стварања интерактивне сцене у односу на имерсивност
Тема (Eng):A comparative approach to creating an interactive scene in relation to immersivness
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:517 - Компјутерска лабораторија за интерпретацију геометријског простора у архитектури
Комисија

ПредседникВесна Стојаковић
Редовни професор
МенторМарко Јовановић
Доцент
ЧланИвана Васиљевић
Доцент
 
Студент:Јована Влаховић (EE 22/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Критеријуми за избор асинхроних мотора
Тема (Eng): Criteria for the selection of induction motors
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Јелица Поповић (ME 7/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ У ЗГРАДАРСТВУ
Тема (Eng):Implementation of cooling technologies in buildings
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Марко Задрић Бардак (MM 33/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ПЛМ АЛАТА НА ПРИМЕРУ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА АУТОМОБИЛСКОГ ДИСПЛЕЈА
Тема (Eng):USE OF PLM TOOLS ON A LIFECYCLE OF AUTOMOBILE DISPLAY
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Ирена Новаковић (EE 95/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед заштита нисконапонских асинхроних мотора
Тема (Eng):Overview of protection of low-voltage induction motors
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланАлександар Станисављевић
Доцент
 
Студент:Маријана Туфегџић (EE 115/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај високонапонских подземних каблова у преносним електроенергетским системима
Тема (Eng):The importance of high-voltage underground cables in transmission power systems
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМиодраг Милутинов
Ванредни професор
МенторКаролина Касаш-Лажетић
Ванредни професор
ЧланДраган Кљајић
Доцент
 
Студент:Никола Илић (ME 34/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА РАСХЛАДНИХ ПОСТРОЈЕЊА
Тема (Eng):Energy performance management of refrigeration plants
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМладен Томић
Ванредни професор
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланЂорђије Додер
Доцент
 
Студент:Љупка Васић (MM 3/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење неинтегрисане радне платформе за чеони виљушкар
Тема (Eng):Conceptual solution of non-integrated working platform for use with industrial trucks
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторАтила Зелић
Доцент
ЧланСања Бојић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Мандић (GR 35/2013)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ОДМОР, НОВА ПАЗОВА
Тема (Eng):Project of technology and organization of building construction for education, recreation and rest, Nova Pazova
Датум одбране:29.09.2023. 12:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Никола Папић (EE 68/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модулационе технике за управљање трофазним инверторима
Тема (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникСтеван Грабић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Дарија Гаврић (GR 34/2016)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПО+П+3, БАЧКА ПАЛАНКА
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for residential building GF+3, Bačka Palanka
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Маја Јакишић (IM 106/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗРАДУ ТРОСЛОЈНЕ КАРТОНСКЕ КУТИЈЕ
Тема (Eng):PRODUCTION SYSTEM DESIGN FOR MAKING A THREE-LAYER CARDBOARD BOX
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланМитар Јоцановић
Редовни професор
 
Студент:Владан Лалић (IN 51/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Корпоративна анализа индустрије видео игра
Тема (Eng):Corporate analysis of the video game industry
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Аријан Васи (ME 51/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пнеуматски аутомат за испитивање трајности једноручних славина
Тема (Eng):Pneumatic automaton for testing the durability of single levered taps
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:B1-A - МИ Б1-А
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторСлободан Ташин
Ванредни професор
ЧланМаша Букуров
Редовни професор
 
Студент:Дарко Лакић (S1 14/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање ланцима снабдевања 4.0: основне теоријске поставке
Тема (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Ђурић (A7 68/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВЕРТИКАЛНОГ КАМПА У ЦЕНТРАЛ ПАРКУ
Тема (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION OF A VERTICAL CAMP IN THE CENTRAL PARK
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Милош Дудуковић (GI 47/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес корекције боја на видео снимцима уз помоћ софтвера ДаВинци Ресолве
Тема (Eng):The process of video color correction using DaVinci Resolve software
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Синиша Кљајић (MH 66/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за даљински надзор и управљање линијом за производњу воћног сока
Тема (Eng):System for remote monitoring and control of fruit juice production line
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:MID0 - Лабораторија
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторИвана Шенк
Ванредни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Селаковић (A7 65/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Винарија у Барбареску
Тема (Eng):Winery in Barbaresco
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникДејан Ецет
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Жолт Канчар (E1 64/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВОГ СОФТВЕРА ЗА СОЛАРНЕ ФН ЕЛЕКТРАНЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Николина Вукадиновић (GI 31/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн звука у анимираним филмовима
Тема (Eng):Sound design in animated movies
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Сара Крсмановић (GR 73/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат коловозне конструкције у улици Марије и Лазара Драгичевића у Панчеву
Тема (Eng):Pavement design project for Marija and Lazar Dragičević Street in Pančevo
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:107 - Учионица ЛГ-107
Комисија

ПредседникВесна Булатовић
Ванредни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланГоран Јефтенић
Доцент
 
Студент:Владана Радовић (GR 74/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења прикупљања и одвођења отпадних вода у насељу Лок И фаза
Тема (Eng):Technology and organization design of construction of waste water collection and drainage in the Lok settlement, phase I
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Милош Симовић (ME 3/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Индустријска примена расхладне технике
Тема (Eng):Industrial application of refrigation technology
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЂорђије Додер
Доцент
МенторМирослав Кљајић
Ванредни професор
ЧланМладен Томић
Ванредни професор
 
Студент:Бојана Бобар (MH 8/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Регулација брзине једносмерног мотора применом неуронских мрежа
Тема (Eng):DC motor control using neural networks
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМилан Рацков
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Алекса Шакота (a7 44/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Супорт центар
Тема (Eng):Support center
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Дарио Перић (e2 23/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предлог сигурне архитектуре система за претицање и обилажење
Тема (Eng):Proposal of a safety architecture of a motion planning system
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЖељко Лукач
Ванредни професор
МенторВладимир Маринковић
Доцент
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Григорије Вешић (EE 10/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преносни систем за дехидрацију воћа
Тема (Eng):Portable fruit dehydrator system
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникРастислав Струхарик
Редовни професор
МенторИван Мезеи
Редовни професор
ЧланПредраг Теодоровић
Доцент
 
Студент:Драгана Агбаба (GI 66/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда фотографије дупле експозиције у софтверу Адобе Пхотосхоп и једној мобилној апликацији
Тема (Eng):Creating a double exposure photo in Adobe Photoshop software and one mobile application
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Марија Џамић (GR 157/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења за реконструкцију водоводне мреже у Хемингвејевој улици, Краљево
Тема (Eng):Construction technology and organization design for the reconstruction of the water supply network in Hemingvej street, Kraljevo
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Ања Грозданић (IM 77/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Значај логистике и ланци снабдевања у е–трговини
Тема (Eng):The importance of logistics and supply chains in e–commerce
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Марко Јовац (st 2/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Леан концепт у логистици
Тема (Eng):Lean concept in logistics
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСветлана Николичић
Редовни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Дуња Стојанов (SW 30/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Кориснички интерфејс апликације за креирање рапореда сменског рада
Тема (Eng):User Interface of the Application for Rota Scheduling
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникВељко Петровић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Теодора Миличић (A7 80/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат Агро центра у Руми
Тема (Eng):The project of the agro center in Ruma
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Дејан Богосављев (E2 41/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Једно решење алата за слање дијагностичких захтева у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):A solution for sending diagnostic requests for the automotive industry
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЖељко Лукач
Ванредни професор
МенторВладимир Маринковић
Доцент
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Петар Стаменковић (EE 18/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционална верификација Хоугх модула
Тема (Eng):Functional verification of Hough module
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникПредраг Теодоровић
Доцент
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Стефан Жепинић (EE 153/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ФОТОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРАНА ПРИКЉУЧЕНИХ НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Тема (Eng):TECHNICAL ASPECTS OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS CONNECTED TO THE TRANSMISSION SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:301 - Сала за састанке
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторБорис Думнић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Наталија Радић (GG 5/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала заштиц´ених подручја на територији Републике Србије
Тема (Eng):Development of a geoportal of protected areas in the territory of Republic of Serbia
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Милица Марковић (GI 14/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Краткорочна поновљивост у ув инк-јет штампи на различитим подлогама за штампу
Тема (Eng):Short-term repeatability in UV ink-jet printing on different printing substrates
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникМагдолна Пал
Ванредни професор
МенторСандра Дедијер
Редовни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Вања Радуловић (GR 55/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења канализационе мреже у Бечеју
Тема (Eng):TECHNOLOGY AND ORGANIZATION DESIGN FOR THE CONSTRUCTION OF THE SEWAGE NETWORK IN BEČEJ
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Анђела Зорић (IM 147/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Логистика у Б2Ц пословању
Тема (Eng):Logistics in B2C business
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Ђорђе Смиљић (M1 7/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Испитивање потенцијала фармацеутских материјала за примјену у технологији депоновања истопљеног филамента
Тема (Eng):Examination potential of pharmaceutical materials for use in fused deposition modeling technology
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМладомир Милутиновић
Ванредни професор
МенторДејан Моврин
Ванредни професор
ЧланСања Бојић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вујић (MP 38/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микро електроерозивно брушење са жичаном електродом
Тема (Eng):Micro Electrical Discharge Griding with wire electrode
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМарин Гостимировић
Редовни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланБорислав Савковић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Влајковић (SR 53/2020)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Примена микросервисне архитектуре и различитих NoSQL база података
Тема (Eng):Application of microservice architecture and different NoSQL databases
Датум одбране:29.09.2023. 10:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторДраган Ивановић
Редовни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Ченге Михаљи (GG 3/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Робусна оцена деформација у слободним геодетским мрежама
Тема (Eng):Robust estimation of deformation in free geodetic networks
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Тања Новак (GG 69/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа ортодроме на сфери у односу на геодетску линију на елипсоиду
Тема (Eng):Analysis of the great circle on the sphere in relation to the geodesic line on the ellipsoid
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Ања Медан (GI 33/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Краткорочна поновљивост у УВ-инк-јет штампи у зависности од тона боје и оптичких карактеристика подлоге за штампу
Тема (Eng):Short-term repeatability in UV-ink-jet printing depending on the color tone and optical characteristics of the printing substrate
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторСандра Дедијер
Редовни професор
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Сара Јовановић (IM 63/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај људских фактора на успех ИТ пројеката
Тема (Eng):The influence of human factors on the success of IT projects
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникПетар Врговић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланАнгела Фајси
Асистент са докторатом
 
Студент:Невена Кежић (IM 89/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Унапређење логистичких процеса у организацији ,,Белл Цхемицалс” ДОО
Тема (Eng):Improvement of logistics processes in the organization "Bell Chemicals" DOO
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
 
Студент:Марко Ђорђић (PR 112/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна апликација за едукацију представника малих и средњих предузећа о сајбер претњама
Тема (Eng):Mobile application for educating representatives of small and medium-sized enterprises about cyber threats
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБојан Јелачић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланДубравка Бојанић
Ванредни професор
 
Студент:Петар Ћоћић (SR 16/2020)
Студијски програм:Софтверске и информационе технологије
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Веб апликација за друштвено умрежавање по узору на Twitter платформу
Тема (Eng):A social networking web application modeled after the Twitter platform
Датум одбране:29.09.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланДраган Ивановић
Редовни професор
 
Студент:Бјанка Тијодоровић (GG 19/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање тематских карата у Р програмском језику
Тема (Eng):Creating thematic maps in R programming language
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМирко Борисов
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Богдановић (GG 48/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверског решења за изравнање слободних дводимензионалних геодетских мрежа у програмском језику Пyтхон
Тема (Eng):Development of a software solution for adjustment of two-dimensional free geodetic networks in the Python programming language
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторМехмед Батиловић
Доцент
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милица Бошкић (GI 83/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Контрола квалитета резања наслаге непремазних материјала
Тема (Eng):Quality control of uncoated paper pile cutting
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланСандра Дедијер
Редовни професор
 
Студент:Александра Павловић (I2 19/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Подршка финансирању инфраструктурних пројеката из фондова европске уније на примеру изградње логистичког центра у Новом Саду
Тема (Eng):Support for the financing of infrastructure projects from the funds of the European Union, on the example of the construction of a logistics center in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланПетар Врговић
Редовни професор
 
Студент:Николина Стојишић (MP 20/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација процеса електроерозивне обраде применом Тагучијеве методе
Тема (Eng):Optimization of electrical discharge machining process using the Taguchi method
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникБорислав Савковић
Ванредни професор
МенторДраган Родић
Доцент
ЧланБранко Штрбац
Ванредни професор
 
Студент:Лана Словић (PR 23/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција сајбер напада у СWаТ подацима коришћењем Еластицсеарцх платформе
Тема (Eng):Cyber attack detection in SWaT data with the Elasticsearch platform
Датум одбране:29.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Милош Вулетић (GI 38/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОСТОЈАНОСТ ОТИСАКА НА ТРЉАЊЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД КОРИШЋЕНЕ ЛИНИЈАТУРЕ СИТА
Тема (Eng):Rubbing Fastness Properties of Screen Prints of Different Mesh Counts
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланРастко Милошевић
Асистент са докторатом
 
Студент:Катарина Продановић (PR 15/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа описа сајбер претњи у платформи Апацхе Спарк
Тема (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Изабела Пепђоновић (AU 1/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ефемерно светилиште - архитектонска ревитализација цркве Св. Марије у Свачу у Улцињу
Тема (Eng):Ephemeral sanctuary - architectural revitalization of the St. Mary's church in Svač in Ulcinj
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Константиновић
Ванредни професор
МенторМиљана Зековић
Редовни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Станко Вукановић (EL 30/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Основне струковне студије
Тема:Прроцедуре дијагностике и поправке претварача учестаности
Тема (Eng):Diagnostic and Repair Procedures for Frequency Converters
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:205 - 205
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Бојана Живанић (PR 122/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип софтверског окружења за испитивање ОWАСП Топ 10 безбједносних пропуста у веб апликацијама
Тема (Eng):Prototype software environment for testing OWASP Top 10 security vulnerabilities in web applications
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Јелена Поповић (SL 40/2014)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије - Лозница
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имлементација wеб сајта одбојкаског клуба Мy Цлуб употребом СпрингБоот окрузења
Тема (Eng):Spring Boot implementation of volleyball club My Club website
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторБранко Маркоски
Редовни професор
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Крстић (BI 9/2019)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој мерно-информационог система за мониторинг ЕМГ сигнала и детекцију стреса испитаника
Тема (Eng):Development of measurement and information system for monitoring EMG signals and stress detection of subjects
Датум одбране:28.09.2023. 17:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланЂорђе Новаковић
Доцент
 
Студент:Аљоша Герун (ZZ 29/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредни процеси третмана комуналних отпадних вода
Тема (Eng):Advanced municipal wastewater treatment processes
Датум одбране:28.09.2023. 17:30
Место одбране:F012 - Учионица за одбрану дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Матија Мијалковић (E2 106/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Перзистирање процеса у процесном окружењу NewWave
Тема (Eng):Process persisting in NewWave process management environment
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Сара Братић (EM 44/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за одређивање оријентације на основу података са акцелерометра и жироскопа
Тема (Eng):A system for determining orientation basen on accelerometer and gyroscope data
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникПлатон Совиљ
Редовни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланДраган Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Јован Радомировић (EM 18/2016)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦАН комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Предраг Фржовић (MM 11/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мотори СУС са директним убризгавањем бензина
Тема (Eng):IC engines with direct gasoline injection
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Петар Купусаревић (SW 57/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мултимодално генерисање описа слика из академских радова
Тема (Eng):Multimodal Image Captioning from Academic Papers
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНикола Лубурић
Доцент
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланАлександар Ковачевић
Редовни професор
 
Студент:Марија Костић (BI 19/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Компјутерска томографија
Тема (Eng):Computed Tomography
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милутин Стојановић (EE 28/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита виртуелним релејима
Тема (Eng):Protection with virtual relays
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Милан Зорановић (MM 25/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за напајање горивом савремених дизел мотора
Тема (Eng):Fuel supply system of modern diesel engines
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Николић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Моника Ердег (R1 8/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација система за плаћање на AWS инфраструктури
Тема (Eng):Implementation of a Payment System on AWS Infrastructure
Датум одбране:28.09.2023. 16:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Бошко Ристовић (RA 70/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за аутоматизовано одговарање на питања о шаху
Тема (Eng):Question answering system for chess
Датум одбране:28.09.2023. 15:50
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Касандра Галић (BI 58/2019)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање виртуелне инструментације за подршку лабораторијском систему биохемијских анализа
Тема (Eng):Designing virtual instrumentation to support the laboratory system for biochemical analysis
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Анђела Чичковић (E2 52/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Веб апликација за претрагу Windows логова
Тема (Eng):Web Application for Searching Windows Event Logs
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Марија Петровић (EE 211/2018)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Преглед метода заштите од кварова у високонапонским једносмерним преносним системима
Тема (Eng):Overview of fault protection methods high voltage direct current transmission systems
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Немања Ђукић (MM 29/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Један прилог форензици квара и ремонта дизел мотора
Тема (Eng):One contribution to the failure forensics and overhaul diesel engine
Датум одбране:28.09.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБорис Стојић
Ванредни професор
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Весна Недић (B1 4/2021)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОЧНИХ ПОКРЕТА
Тема (Eng):?echnology and applications of eye tracking systems
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланСлавица Медић
Ванредни професор
 
Студент:Сава Његован (E2 2/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Физички модел система за активно потискивање буке
Тема (Eng):PHYSICAL MODEL OF AN ACTIVE NOISE CANCELLATION SYSTEM
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Арађанин (E2 112/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена модела временских серија за предикцију средњег глобалног нивоа мора
Тема (Eng):Application of time series model for global mean sea level prediction
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Ђорђе Вучковић (RA 8/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој веб платформе за продају и изнајмљивање некретнина
Тема (Eng):Development of a web platform for selling and renting real estate
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланМилан Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Илија Галин (Ra 61/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој вођен тестовима и аспекти квалитетних тестова
Тема (Eng):Test driven development and aspects of quality tests
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT309 - НТП-309
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланМилан Видаковић
Редовни професор
 
Студент:Стефан Савић (E2 111/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција пораста нивоа мора коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of sea level rise using machine learning algorithms
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Самчовић (SW 44/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА КУПОВИНУ И ПРОДАЈУ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА ИЗ СРБИЈЕ
Тема (Eng):Web application for domestic products trade
Датум одбране:28.09.2023. 14:15
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Сергеј Стајшић (EE 78/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Просторна дистрибуција магнетног поља код синхроних машина са сталним магнетима
Тема (Eng):Spatial distribution of magnetic field in permanent magnet synchronous machines
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Филип Милошевић (RA 193/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб имплементација paint програма користећи web assembly и rust програмски језик
Тема (Eng):Web version of the paint application written using web assembly and rust programming language
Датум одбране:28.09.2023. 13:45
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Милана Јовановић (GI 88/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена еколошке свести грађана о рециклажи папира
Тема (Eng):Assessment of citizens' environmental awareness of paper recycling
Датум одбране:28.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Лаловић (EE 38/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у широком опсегу брзина
Тема (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Кристина Тапаи (GI 7/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање окружења за видео игре унутар софтвера Унреал Енгине
Тема (Eng):Creating video game environment using Unreal Engine
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланИван Пинћјер
Ванредни професор
 
Студент:Милена Ристић (GI 55/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Кинетички параметри адсорпционог процеса цијан графичке боје на активном угљу
Тема (Eng):Kinetic parameters of the adsorption process of cyan printing dye on activated carbon
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Петар Поповић (ME 49/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Техно-економска анализа замене механичког транспортером пнеуматским
Тема (Eng):Techno-economic Analysis of Replacement of Mechanical Conveyor with Pneumatic
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Комад (SW 28/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за планирање и организацију годишњих одмора базирана на микросервисној архитектури
Тема (Eng):An application for vacation planing and organization based on the microservice architecture
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Сандра Благојевић (MH 42/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена класификације помоћу потпорних вектора у медицинској дијагностици
Тема (Eng):Classification using support vector machines in medical diagnostics
Датум одбране:28.09.2023. 12:45
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМилан Рацков
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланСрђан Савић
Доцент
 
Студент:Зорица Радмановић (GI 85/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ГРАМАТУРЕ, ТЕМПЕРАТУРЕ И пХ ВРЕДНОСТИ ПОВРШИНЕ КАРТОНА НА ЗАТЕЗНУ ЧВРСТОЋУ
Тема (Eng):Evaluation of the effect of grammage, temperature and pH value of the paperboard surface on the tensile strength
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Алекса Милошевић (ME 11/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример реконструкције вреловода
Тема (Eng):An Example of the Hot Water System
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Бојан Секулић (ST 60/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Прердовићева и Рачког у Новом Саду
Тема (Eng):Analysis of traffic conditions at intersection of streets Preradovićeva and Račkog in Novi sad,
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Миладин Момчиловић (SW 16/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за читање личних карти на програмском језику Rust
Тема (Eng):An application for reading ID cards in the Rust programming language
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:NT311 - НТП-311
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Никола Шормаз (EE 7/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:РФ пријемни део интегрисаног радара са колом за поништавање преслушавања са предајником
Тема (Eng):Radar receiver RF front-end with Tx-to-Rx spillover cancellation circuit
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМирјана Дамњановић
Редовни професор
МенторЈелена Радић
Ванредни професор
ЧланКалман Бабковић
Ванредни професор
 
Студент:Борко Миливојевић (EE 29/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микропроцесорска реализација скаларног управљања електромоторним погона са асинхроном машином
Тема (Eng):Microprocessor based digital scalar control of induction motor electric drive
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Момчиловић (GI 11/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена еколошке свести грађана о рециклажи полимерних материјала
Тема (Eng):Assessment of environmental awareness of citizens regarding recycling of polymer materials
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Вукадин (ME 39/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај нове регулативе на аеродинамичке перформансе болида Формуле 1
Тема (Eng):The impact of new regulations to aerodynamics performances of a Formula 1 car
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Петар Сурла (MH 15/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена неуронске мреже за детекцију и класификацију аудио догађаја
Тема (Eng):Artificial neural networks in audio events detection and classification
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Љубинковић (PR 146/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Програмска решења за реализацију маркетинг активности на интернету
Тема (Eng):Software solutions for online marketing activities
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланАлександар Купусинац
Редовни професор
 
Студент:Катарина Милутин (ST 4/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Николе Тесле и Светозара Марковића у Жабљу
Тема (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Nikola Tesla and Svetozar Markovic in Zabalj
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Богдановић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Невена Радешић (SW 12/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизациони проблем рутирања конвенционалних возила
Тема (Eng):Optimization problem of routing conventional vehicles
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникФилип Кулић
Редовни професор
МенторЗоран Јеличић
Редовни професор
ЧланМирна Капетина
Ванредни професор
 
Студент:Николина Станишић (I2 38/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Значај парасоцијалних веза за процес брендирања у К-поп индустрији
Тема (Eng):The importance of parasocial relationships for the branding process in the K-pop industry
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Слободан Мијаиловић (PR 70/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација софтверског система за симулацију платформе рачунарства у облаку
Тема (Eng):Implementation of a software system for simulating a cloud computing platform
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланАлександар Купусинац
Редовни професор
 
Студент:Николина Стојичић (ST 90/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја са предлогом мера на раскрсници Пут М4 – Омладински пут/ 25. мај у Приједору
Тема (Eng):Analysis of traffic condition with recommendation of measures on intersection M4- Omladinski put/ 25. maj u Prijedoru
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Миломир Спајић (E1 87/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Power-signal integrity симулације електронских кола
Тема (Eng):Power and Signal Integrity simulations of the electronic circuits
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникЈован Бајић
Ванредни професор
МенторМиодраг Бркић
Ванредни професор
ЧланЛасло Тарјан
Ванредни професор
 
Студент:Милица Ињац (E2 69/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Генерисање архитектонских основа уз помоћ модификованог генетског алгоритма
Тема (Eng):Generating floor plans using a modified genetic algorithm
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторМирна Капетина
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Јована Никачев (GR 31/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА СА ОЛИМПИЈСКИМ БАЗЕНОМ
Тема (Eng):Design of recreational steel building with Olympic-size swimming pool
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникВладимир Мученски
Ванредни професор
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Рибар (I2 35/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Истраживање перцепције корисника друштвених мрежа о компјутерски генерисаним инфлуенсерима
Тема (Eng):Research on the perception of users of social networks about computer-generated influencers
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Александар Милошевић (M1 17/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оцењивање животног циклуса модуларног прибора за обраду поклопца кућишта
Тема (Eng):Life cycle assessment of modular fixture for machining of housing cover
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:114 - Кабинет
Комисија

ПредседникЂорђе Вукелић
Редовни професор
МенторБорис Агарски
Ванредни професор
ЧланНенад Симеуновић
Редовни професор
 
Студент:Владимир Козомора (ME 12/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методе визуелизације струјања и прорачун силе отпора на основу шлирен фотографије
Тема (Eng):Flow visualization techniques and drag force calculation based on a schliren photograph
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Срђан Мајсторовић (MM 40/2015)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање и прорачун кофичастог елеватора
Тема (Eng):Modeling and calculation of a bucket conveyor
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникДамир Ђаковић
Редовни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланНикола Иланковић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Матијевић (PI 7/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Значај пројектног контролинга у пословању услужних предузећа
Тема (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:015 - Канцеларија
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Александра Павлов (PM 12/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Анализа вратила електромотора 2.РОКТ 280 М-4 применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Analysis of the shaft of the electrical motor 2.ROKT 280 M-4 using Finite Element Method
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторАлександар Живковић
Ванредни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Милош Пантелић (PR 129/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Тестирање веб апликација визуелном регресијом
Тема (Eng):Testing web application with visual regression
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Лола Ћетојевић (RA 212/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аквизиција енергетских параметара машине мqтт протоколом у циљу анализирања и побољшања енергетске ефикасности
Тема (Eng):Acquisition of energy parameters of the machine using the mqtt protocol in order to analyze and improve the energy efficiency
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЖељко Кановић
Редовни професор
МенторФилип Кулић
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Пролић (ST 65/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена система краткотрајног паркирања у зони вртића у Новом Саду
Тема (Eng):Parking management in kindergarten zones in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Митровић Симић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Тина Стефановић (ST 72/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИЗИОЛОШКОГ СТАЊА ВОЗАЧА ТОКОМ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ
Тема (Eng):Physiological-based Driver Monitoring Systems
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Ленка Брестовачки (e1 92/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Снимање и анализа интерферометријског шаблона на излазу мултимодног оптичког влакна применом Raspberry Pi система
Тема (Eng):Imaging and analysis of the interferometric pattern at the output of multimode optical fiber using Raspberry Pi system
Датум одбране:28.09.2023. 10:40
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Шиљеговић
Ванредни професор
МенторЈован Бајић
Ванредни професор
ЧланБранко Бркљач
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Радонић (bi 10/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предикција присуства синдрома полицистичних јајника методама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникНикша Јаковљевић
Ванредни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Андријана Васиљевић (I2 48/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење процеса складиштења у организацији „Фер Партнер“ д.о.о.
Тема (Eng):Analysis and improvement of the storage process in the organization "Fer Partner" d.o.o.
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланСтеван Милисављевић
Редовни професор
 
Студент:Бојан Тојага (ME 6/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Откривање грубе грешке мерења при испитивању турбинског мерила протока течног нафтног гаса
Тема (Eng):Detection of outliers when testing a turbine flow meter of liquefied petroleum gas
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСиниша Бикић
Ванредни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Тегелтија (MH 20/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за даљински надзор и управљање Mitsubishi electric дидактичком макетом
Тема (Eng):System for remote supervision and control of the Mitsubishi electric didactic set
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:108 - 108
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторИвана Шенк
Ванредни професор
ЧланДрагана Орос
Ванредни професор
 
Студент:Андрија Станишић (RA 55/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови у креирању интерфејса електронске трговине
Тема (Eng):Challenges in creating e-commerce interface
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Бојана Миловановић (ST 34/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРАВА И ОДГОВОРНОСТ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Тема (Eng):RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN TRAFFIC SAFETY
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Слађана Бабић (E1 54/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Карактеризација фибер-оптичког сензора закривљености са осетљивом зоном применом CCD сензора
Тема (Eng):Characterization of a fiber-optic curvature sensor with sensitive zone using a CCD sensor
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМирјана Шиљеговић
Ванредни професор
МенторЈован Бајић
Ванредни професор
ЧланВладимир Рајс
Ванредни професор
 
Студент:Миодраг Ђурђевић (G1 23/2015)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Сеизмичка анализа АБ конструкције (Пр+5) према Еврокоду 8
Тема (Eng):Seismic analysis of an RC structure (Pr+5) according to Eurocode 8
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВесна Булатовић
Ванредни професор
МенторАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
ЧланМилена Кркљеш
Редовни професор
 
Студент:Милана Вучковић (I1 3/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА КОМПАНИЈЕ „КОВИС БП“
Тема (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Ксенија Крмпот (IM 51/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога интерне ревизије у унапређењу управљања ризицима у високошколским установама у Србији
Тема (Eng):The role of internal audit in enhancing risk management in higher education institutions in Serbia.
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
 
Студент:Зорана Мишковић (IM 114/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧКОГ ПРОЦЕСА ТРАНСПОРТА У КОМПАНИЈИ „ТЕРМОВЕНТ“
Тема (Eng):Analysis of the transport logistic process in the "Termovent" Company
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:205 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Циро (M1 25/2022)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој виртуелне машине алатке са нелинеарном кинематском структуром
Тема (Eng):Development of a virtual machine tool with a non-linear kinematic structure
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникМијодраг Милошевић
Редовни професор
МенторСлободан Табаковић
Редовни професор
ЧланДарко Станишић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Теофилски (RA 108/2015)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање надзорно управљачког система вертикалне фарме
Тема (Eng):Designing the monitoring and control system of a vertical farm
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторФилип Кулић
Редовни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Душан Станимировић (RA 173/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање изазова у играма типа лавиринта
Тема (Eng):Creation of challenges for labyrinth type games
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Катарина Кнежевић (ST 24/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај корона вируса на рад предузећа у саобраћајној делатости
Тема (Eng):The impact of the corona virus on the work of companies within the transport sector
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникПавле Питка
Ванредни професор
МенторМилица Миличић
Редовни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Асистент - др наука
 
Студент:Милош Марковић (ST 33/2016)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЕФИКАСНОСТ СИСТЕМА КАЗНЕНИХ БОДОВА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):EFFICIENCY OF THE DEMERIT POINTS SYSTEM IN TRAFFIC
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Николина Томић (E2 145/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа перформанси система Апацхе Кафка и РаббитМQ
Тема (Eng):Comparative Performance Analysis of Apache Kafka and RabbitMQ
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Милица Васовић (MH 80/2019)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и израда прототипа станице за утискивање и детекцију ознака
Тема (Eng):Designing and prototyping of a station for imprinting and detection of marks
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛасло Тарјан
Ванредни професор
МенторДрагана Орос
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Денеш Сентмартони (PR 107/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација обсервабилнсоти микросервисне архитектуре онлајн продавнице
Тема (Eng):Implementation of observability of microservice architecuture online market
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Страхиња Ераковић (RA 152/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена инверзне кинематике у креирању анимације кретања 3Д модела
Тема (Eng):Application of Inverse Kinematics in Creating Animation for 3D Models
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Михаило Којић (ST 101/2014)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СТРАДАЊА ПЕШАКА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Тема (Eng):SPATIAL DISTRIBUTION OF PEDESTRIAN CASUALTIES IN THE AREA OF AP VOJVODINA
Датум одбране:28.09.2023. 09:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Никола Коларов (RA 132/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку продаје у трафикама
Тема (Eng):A Software Package to Support Convenience Stores Sales Operations
Датум одбране:28.09.2023. 09:15
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Николина Горонић (EE 63/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и верификација "Linear Congruential Generator" хардверског акцелератора
Тема (Eng):Design and verification of "Linear Congruential Generator" hardware accelerator
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NT107 - НТП-107
Комисија

ПредседникПредраг Теодоровић
Доцент
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланМилан Лукић
Доцент
 
Студент:Владимир Фабри (I2 82/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа примене фаулт толеранце механизама у микросервисним Спринг Боот апликацијама
Тема (Eng):Analysis of the fault tolerance mechanisms usage in microservice based Spring Boot applications
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникВладимир Мандић
Ванредни професор
МенторЂорђе Пржуљ
Ванредни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Ана-Марија Карћаш (IT 9/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверског решења за управљање пословним процесом продаје
Тема (Eng):Development of a software solution for managing the sales business process
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Јелена Илић (PR 24/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Миграција монолитног система интернет продавнице на микросервисну архитектуру базирану на догађајима
Тема (Eng):Migration of monolithic system internet store to event-driven microservices architecture
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Марко Ђурђевић (PR 78/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Шах.НЕТ
Тема (Eng):Chess.NET
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Јанош Баба (RA 73/2010)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ГЕНЕТСКОГ АЛГОРИТМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ АУТОНОМНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА
Тема (Eng):Genetic algorithm in autonomous vehicle parking
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМирна Капетина
Ванредни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Јован Мијатовић (RA 111/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутономно управљање возилима засновано на методама обраде слике
Тема (Eng):Autonomous vehicle control based on image processing methods
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВојин Илић
Ванредни професор
МенторЛука Мејић
Доцент
ЧланДарко Станишић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Ступар (ST 91/2016)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):Speed Management Countermeasures
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Милица Савић (RA 99/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софверски пакет за подршку евиденције кулинарских рецепата
Тема (Eng):A Software Package to Support Culinary Recipes Records
Датум одбране:28.09.2023. 08:45
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Небојша Пилиповић (E1 55/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој Пyтхон веза, библиотеке и корисничке апликације за управљање хардверским акцелератором конволуционих неуронских мрежа
Тема (Eng):Development of Python bindings, library and user application for controlling a convolutional neural network hardware accelerator
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NT107 - НТП-107
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторПредраг Теодоровић
Доцент
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Попарић (E2 92/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој респонзивне веб апликације за подршку раду националног савеза за коњички спорт
Тема (Eng):Development of a responsive web application to support the work of the National Association for Equestrian Sports
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникСоња Ристић
Редовни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Тара Ковачевић (IM 7/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Допринос компанија одрживом развоју приказан кроз пример ДМ дрогеријског ланца
Тема (Eng):Companies' contribution to sustainable development illustrated by the example of DM drugstore chain
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторБојан Лалић
Редовни професор
ЧланМилена Савковић
Асистент-мастер
 
Студент:Матија Михаиловић (MH 40/2018)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој корисничке апликације за даљинско управљање диференцијалним мерачем притиска
Тема (Eng):Development of a user application for remote control of differential pressure indicator
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Дудић
Редовни професор
МенторВуле Рељић
Доцент
ЧланЈован Шулц
Ванредни професор
 
Студент:Цвијетин Глишић (PR 137/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација микросервисне архитектуре талент ацqуиситион апликације ослањајући се на микросервисне шасије
Тема (Eng):Implementation of microservices architecture of talent acquisition application, using microservices chassis
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Богдан Давинић (RA 153/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Графичко окружење за симулацију инструмент табле аутомобила
Тема (Eng):Graphic Environment for Automobile Instrument Panel Simulation
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникАлександар Купусинац
Редовни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Марко Ристић (ST 14/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):INFLUENCING FACTORS ON THE DRIVERS BEHAVIOR
Датум одбране:28.09.2023. 08:30
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Душан Јаношевић (RA 177/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада продавнице тастатура и делова за тастатуре
Тема (Eng):A Software Package to Support Keyboard and Keyboard Parts Store Operations
Датум одбране:28.09.2023. 08:15
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Јован Ивошевић (E2 7/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Погон за визуелизацију анимираних 3Д модела
Тема (Eng):3D animated model viewing engine
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДуња Врбашки
Доцент
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланИвана Васиљевић
Доцент
 
Студент:Игор Бабић (H1 4/2022)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој роботске ћелије са СЦАРА роботом за руковање статорима мотора
Тема (Eng):DEVELOPMENT OF ROBOT CELL WITH SCARA ROBOT FOR HANDLING MOTOR STATORS
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Орос
Ванредни професор
МенторМирко Раковић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Милорад Марковић (PR 39/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација микросервисне архитектуре онлајн библиотеке ослањајући се на микросервисне шасије
Тема (Eng):Implementation of microservices architecture for an online library relying on microservices chassis
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Филип Стефанов (RA 102/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизовано одговарање на питања над ТривиаQА скупом података
Тема (Eng):Question answering system on the TriviaQA dataset
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Алекса Томановић (ST 64/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈ МУЛТИТАСКИНГА У ВОЖЊИ НА БЕЗБЕДНОСТ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
Тема (Eng):THE EFFECT OF MULTITASKING WHILE DRIVING ON THE SAFETY OF DRIVING A MOTOR VEHICLE
Датум одбране:28.09.2023. 08:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникТодор Бачкалић
Редовни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Никола Вечић (II 63/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементације леан концепта у прозводном систему
Тема (Eng):Implementation of the lean concept in the production system
Датум одбране:27.09.2023. 18:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Станковски
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланГордана Остојић
Редовни професор
 
Студент:Драган Мирковић (SW 41/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Чиста микросервисна архитектура: теорија и примјена на .NET-u
Тема (Eng):Clean Microservices Architecture: Theory and Application in .NET
Датум одбране:27.09.2023. 18:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Радишић (SW 21/2015)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Мобилна апликација за праћење исхране и тренинга — Food Diary
Тема (Eng):Mobile application for diet and workout tracking — Food Diary
Датум одбране:27.09.2023. 17:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Бранка Кљајић (RA 62/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација система за подршку производног предузећа коришћењем Mendix платформе
Тема (Eng):Implementation of a manufacturing company support system using the <eng>Mendix</eng> platform
Датум одбране:27.09.2023. 17:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Босиљка Тодић (PR 50/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поредјење АWС Ламбда и АWС Фаргате серверлес услуга
Тема (Eng):Comparison of AWS Lambda and AWS Fargate Serverless Services
Датум одбране:27.09.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Бојана Зекановић (RA 199/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација подсистема за набавку у оквиру производног предузећа
Тема (Eng):Implementation of the procurement subsystem within the manufacturing company
Датум одбране:27.09.2023. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Вељко Глигорић (PR 127/2016)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Цлоуд деплоy систем за резервацију фризерских термина
Тема (Eng):Cloud deploy system for reserving hairdresser appointments
Датум одбране:27.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Милина Бучко (RA 234/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и имплементација подсистема продаје за потребе производног предузећа
Тема (Eng):Design and implementation of a sales subsystem for a manufacturing company
Датум одбране:27.09.2023. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Сладић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Ана Чадовски (E2 155/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација XMPP BOSH протокола у оквиру TR-069 клијента
Тема (Eng):Integration of XMPP BOSH protocol in the TR-069 client
Датум одбране:27.09.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМирослав Поповић
Редовни професор
МенторИлија Башичевић
Редовни професор
ЧланПредраг Теодоровић
Доцент
 
Студент:Ања Тановић (E1 41/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација паралелног k-means алгоритма за класификацију цифара употребом OpenMP и MPI библиотека
Тема (Eng):Parallel k-means algorithm implementation for digit classification using OpenMP and MPI libraries
Датум одбране:27.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јана Јанковић (E1 39/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација протокола за кохерентност кеш меморије
Тема (Eng):Implementation of cache coherence protocol
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Кристина Фодор (I2 10/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Људски ресурси као бизнис партнер у пословању
Тема (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Анастасија Шушак (A7 66/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ „БЕНЕАТХ“ - СТАНОВАЊЕ ИСПОД ПОВРШИНЕ ЗЕМЉЕ
Тема (Eng):CONCEPTUAL PROJECT “BENEATH” – UNDERGROUND LIVING
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМиодраг Жигић
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланИвана Мишкељин
Ванредни професор
 
Студент:Јован Рајчевић (EE 76/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање параметара асинхроних машина применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Determining the parameters of induction machines using the finite element method
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Јелена Ердељан (V2 3/2020)
Студијски програм:Математика у техници
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Условни хетероскедастични модели за процену волатилности временских серија
Тема (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубо Недовић
Ванредни професор
МенторЈелена Иветић
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Милица Чабрило (A1 65/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ЕНТЕРИЈЕР ГАСТРОНОМСКОГ ЦЕНТРА У ОБЈЕКТУ СТАРЕ РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):The Interior of the Gastronomic Center in the Building of the Old Marshaling Yard in Novi Sad
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМиодраг Жигић
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Александар Игњатијевић (E2 12/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој и постављање блокчејн-базираног дистрибуираног система за оцењивање студената
Тема (Eng):Development and Depolyment of a Blockchain-based Distributed System for Grading of Assignments
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Марија Степановић (GI 57/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улична фотографија
Тема (Eng):Street Photography
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Мила Прокин (A7 57/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат куће на острву Анафи у Грчкој
Тема (Eng):House Project on the Island of Anafi in Greece
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникМиодраг Жигић
Ванредни професор
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Мила Радојевић (EE 2/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аналитички и нумерички приступ анализи транзијентних појава код синхроних машина
Тема (Eng):Analytical and numerical approach to the analysis of transient phenomena in synchronous machines
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Ана Милец (GI 24/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Фотографски портрет места Пивнице
Тема (Eng):Photographic Portrait of Pivnice Village
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Кристина Папић (I2 3/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа димензија тимске ефективности на примеру ИТ компаније
Тема (Eng):Dimensions of team effectiveness - Case study in IT organization
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
МенторЈелена Ћулибрк
Ванредни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Тијана Крњајић (AU 67/2012)
Студијски програм:Архитектура и урбанизам
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ентеријер коктел бара у Новом Саду
Тема (Eng):Interior Design of a Cocktail Bar in Novi Sad
Датум одбране:27.09.2023. 11:30
Место одбране:402B - АХ1Б
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Чонгор Варкуља (IM 13/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена СМА индикатора у функцији детерминисања појаве кризних стања
Тема (Eng):Application of the SMA indicator in the function of determining the occurrence of crisis
Датум одбране:27.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Ања Дошен (I2 140/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Утицај културе организације на понашање запослених
Тема (Eng):The influence of organizational culture on the behavior of empoyees
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Анђела Пантовић (SP 12/2019)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:QР КОД У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):QR CODE IN TRAFFIC
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланСиниша Сремац
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Лазаревић (ST 93/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стање и мере за унапређење интермодалног транспорта у земљама Јадранско-јонског региона
Тема (Eng):Status and measures to improve intermodal transport in the countries of the Adriatic-Ionian region
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Рогановић (IM 59/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Глобални трендови у корпоративној друштвеној одговорности и одрживом пословању
Тема (Eng):Global Trends in Corporate Social Responsibility and Sustainable Business
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Ванредни професор
МенторАндреа Окановић
Ванредни професор
ЧланАлександар Векић
Асистент са докторатом
 
Студент:Милка Галић (IM 68/2013)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ФАКТОРИ МОТИВАЦИЈЕ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):Work motivation of employees in organization
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Сашка Топаловић (SW 56/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Архитектура нултог поверења
Тема (Eng):Zero Trust Architecture
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланАлександар Ердељан
Редовни професор
 
Студент:Илија Крупљанин (GG 24/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Успостављање 1Д геодетске мреже применом методе геометријског нивелмана за потребе праћења слегања објекта на потесу Доње Сајлово, Нови Сад
Тема (Eng):Establishment of a 1D geodetic network using method of geometric leveling for purposes of monitoring the subsidence of buildings on the stretch of Donje Sajlovo, Novi Sad
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:108 - 108
Комисија

ПредседникГоран Маринковић
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Вукан Јаглица (St 43/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Видовна прерасподела у робном транспорту: стање и могућности унапређења
Тема (Eng):Modal change in freight transport: status and opportunities for improvement
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Радивојевић (ZR 9/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Композитини материјали за заштиту од нуклеарног зрачења
Тема (Eng):Composite materials for protection against nuclear radiation
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиодраг Вишковић
Доцент
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Бранка Биберџић (GG 8/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење катастарских података у анализи тржишта и проценама вредности непокретности
Тема (Eng):Use of cadastral data in market analysis and real estate valuations
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Марко Велемиров (GG 56/2011)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геодетски радови у поступку комасације катастарске општине Чока
Тема (Eng):Geodetic works in the procedure of land consolidation of the cadastral municipality of Čoka
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Драгиша Драшковић (IM 122/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за аутоматизацију процеса пословања складишта
Тема (Eng):System for automation process of warehouse operations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Драгана Жабаљац (IT 45/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интернет презентација као кључ успеха модерног пословања
Тема (Eng):Web presentation as the key to the success of modern business
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Јована Драгојевић (o1 50/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Рангирање општина за покретање комасационих пројеката у Јужнобанатском округу
Тема (Eng):Ranking of municipalities for the initiation of land consolidation projects in the South Banat district
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Петар Урх (o1 20/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа система дигиталних геодетских елабората у Републици Хрватској
Тема (Eng):Analysis of the system of digital geodetic studies in the Republic of Croatia
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Дајана Мишевић (PR 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Цосмос блокчејн технологије и ОАутх2.0 протокола за сигуран пренос новца у wеб апликацији
Тема (Eng):Application of Cosmos blockchain technology and OAuth2.0 protocol for secure money transfer in web application
Датум одбране:26.09.2023. 18:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Гаврић
Доцент
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Бошковић
Доцент
 
Студент:Теодора Јонузовић (SA 2/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење сценске архитектуре за једно просечно место
Тема (Eng):Conceptual Design of Scene Achitecture for an Average Place
Датум одбране:26.09.2023. 16:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
МенторСлађана Милићевић
Доцент
ЧланТатјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности
 
Студент:Теодора Гашевић (SA 18/2015)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење простора Павиљона емоција
Тема (Eng):The Conceptual Design of the Emotion Pavilion
Датум одбране:26.09.2023. 15:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникСања Маљковић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторСлађана Милићевић
Доцент
ЧланРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
 
Студент:Андреа Зобец (A5 3/2020)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Атлас летњег распуста
Тема (Eng):Atlas of Summer Brake
Датум одбране:26.09.2023. 14:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникВладимир Илић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланСоња Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Александра Мандић (AU 42/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење хибридног програма у Новом Саду
Тема (Eng):Conceptual solution of the hybrid program in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
ЧланДејан Ецет
Доцент
 
Студент:Никола Стојадиновић (A5 7/2021)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Путовање кроз нигдину
Тема (Eng):Journey through nowhere
Датум одбране:26.09.2023. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникСлађана Милићевић
Доцент
МенторТатјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Ана Ђурић (IM 11/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за подршку пословању продавнице спортске опреме
Тема (Eng):A system to support the business of a sports equipment store
Датум одбране:26.09.2023. 11:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Филип Миловановић (II 4/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за вакуумирање прехрамбених производа
Тема (Eng):Food products vacuuming system
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:123 - Кабинет
Комисија

ПредседникГордана Остојић
Редовни професор
МенторСтеван Станковски
Редовни професор
ЧланМилован Лазаревић
Редовни професор
 
Студент:Драгана Симић (ZK 1/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методолигија процене ризика од пожара за стамбено-пословну зграду
Тема (Eng):Methodology of fire risk assesment for residential-business building
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Влада Пемац (IN 19/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа тржишне вредности капитала произвођача електричних аутомобила
Тема (Eng):Comparative analysis of the market value of electric car companies
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Петар Илић (IN 50/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Финансијска анализа ауто компанија на фосилна горива
Тема (Eng):Financial analysis of fossil fuel car companies
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Никола Максимовић (MP 52/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Могућности примене технологије термоформирања у области стоматологије
Тема (Eng):Potential applications of thermoforming technology in dentistry
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланМарко Вилотић
Ванредни професор
 
Студент:Зорана Радовић (PI 8/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Тимска ефективност
Тема (Eng):Team effectiveness
Датум одбране:11.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Субашић (MH 35/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример вишенаменског уређаја - паметни вентилатор
Тема (Eng):An example of a multifunctional device - a smart fan
Датум одбране:08.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Кузмановић (II 74/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СТАНДАРДИЗАЦИЈА РАДА И ОДРЖАВАЊА ПОРТАЛА СТУДЕНТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Тема (Eng):STANDARDIZATION OF WORK AND MAINTENANCE OF STUDENT ENTERPRISE PORTAL
Датум одбране:28.10.2022. 10:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНемања Тасић
Ванредни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланНенад Медић
Доцент