доц. др Ранко Бојанић


Недостаје слика

др Ранко Бојанић

Доцент


Телефон021/485-2060
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКанцеларија 302

Запослен на Факултету техничких наука, као стручни сарадник у маркетингу  од 2000. године. Школске 2007/08 биран сам у звање асистент, а септембра 2013. године биран у звање доцента за научну област Производни системи, организација и менаџмет. Изводим наставу на предмету Подршка менаџерском одлучивању и Показатељи успешности предузећа, као и вежбе на предметима: Контролинг; Интерна ревизија; Пословање у условима глобализације.

На специјалистичким струковним студијама изводим наставу на наставном предмету Финансијко моделовање. Као аутор и коаутор до сада објавио тридесет шест стручних радаова на домаћим и међународним конференцијама и часописима.

До сада је као један од предавача одржао више курсева из Основе контролинга, Balanced Scorecard  и Стратешког мапирања

Доцент
12.09.2013.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са магистратуром15.03.2013.01.08.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.09.2010.01.02.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.11.2007.01.08.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Предавач31.08.2013.01.08.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф Службе за студијске програме01.10.2012.30.09.2015.Служба за студијске програме
НазивУ Установи
Пројекат ревитализације функције интегралне системске подршке Факултете техничких наука у Новом Саду

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2002

Анализа модела инвестирања у стамбену изградњу у Новом Саду

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2007

Развој модел за праћење успешности рада у високошколским образовним институцијама

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМиличић М., Гладовић П., Бојанић Р., Савковић Т., Стојић Н.: Friction stir welding (FSW) process of copper alloys, Metalurgija, 2016, Vol. 55, No 1, pp. 107-110, ISSN 0543-5846, UDK: 621.791.057:531.4:669.3:620.18=111
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Бојанић Р., Неранџић Б.: Measuring Efficiency of Teaching Process and Faculty in Transition States Using DEA Analysis - in print, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуПечујлија М., Ћосић Ђ., Бојанић Р., Радишић С., Ивановић Г., Делић З.: Employees' Attitudes Towards Company Privatization as Possible Predictors of a High Performance Working System, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 3, pp. 1663-1672, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Живков Е., Булатовић Б.: INFLENCE OF CONTROLLING THE INVESTMENT PROJECTION ERP (M) WITH PRIMARY FOCUS ON THE CASHFLOW IN THE COMPANY, Metalurgia international, 2013, No 3 - 2013, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуBojanić R., Perović V., Nerandžić B., Savić-Šikoparija T., Bulatović B.: Integrated BSC and DEA Models in the Function of Measuring the Success of the Teaching Process, Metalurgia international, 2013, No 3-2013, pp. 44-49, ISSN 1582-2214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPerović V., Osmanagić-Bedenik N., Bojanić R.: Reality of Controlling in Serbia – A comparative analysis with its implementation in Croatia, 1. HUFA - International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik: University of Zagreb, Faculty of Economics
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодоровић-Дудић А., Перовић В., Бојанић Р.: Контролинг као методолошки инструмент стратешког контролинга, 21. Интернационални научни скуп СМ - Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Палић: Економски факултет Суботица, 19 Мај, 2016, пп. 946-953, ИСБН 978-86-7233-355-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPerović V., Nerandžić B., Bojanić R., Demko-Rihter J., Todorović-Dudić A.: Centralized and decentralized controlling in industrial systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 387-390, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBojanić R., Perović V., Nerandžić B., Simeunović A., Dvizac D.: The role of financial models in supporting managerial decision making in a company, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 349-354, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Радишић С., Демко-Рихтер Ј.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-29 Maj, 2010, pp. 633-639
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Тодоровић А., Бојанић Р.: Controlling in a big company, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 239-242, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБојанић Р., Перовић В., Тодоровић А.: Balanced Scorecard as an Instrument of Strategic Controlling , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 687-691, ISBN 978-86-7892-135.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодоровић А., Перовић В., Бојанић Р.: Controlling as a Strategic Instrument of Company Management , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 682-686, ISBN 978-86-7892-135
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПеровић В., Османагић-Беденик Н., Бојанић Р., Тодоровић-Дудић А.: Recent Situation of Controlling in Serbia and Comparation with its Implementation in Croatia, časopis „Revizor“, 2016, No 76/2016, ISSN 1450-7005, UDK: 657.6
(М52) Рад у часопису националног значајаЈеличић Д., Бојанић Р.: Implementation of the Balanced Scorecard as an Instrument of Strategic Contolling in the Brewing Industry, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2015, No 6-2015, pp. 191-198, ISSN 2217-2661
(М52) Рад у часопису националног значајаРадишић С., Перовић В., Неранџић Б., Бојанић Р.: Контролинг у јавној управи као начин провере буџетског планирања и трошења буџетских средстава , Параграф, Београд, 2010, Но 322/2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Перовић В.: Контролинг у Србији - утопија или стварност, 2. Конференција "Контролинг и интерна ревизија", Нови Сад: Факултет техничких наука, Нови Сад, 30-31 Октобар, 2012, пп. 12-15, ИСБН 978-86-7892-450-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Штрбац М.: Перспективе развоја контролинга као научне дисциплине, 2. Конференција "Контролинг и интерна ревизија", Нови Сад: Факултет техничких наука, Нови Сад, 30-31 Октобар, 2012, пп. 1-5, ИСБН 978-86-7892-450-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Ковачевић И., Николић Д., Радумило Б., Митић С.: Методологија рангирања универзитета у свету и могућност примене у Србији , 1. Трендови развоја ТРЕНД 2012, Нови Сад: Факултет техничких наука, 27-1 Фебруар, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., Радишић С., Бојанић Р.: Интерна ревизија и контролинг у јавним предузећима, 1. Студијска конференција Значај интензивнијег увођења интерне ревизије и контролинга у јавном сектору Србије, Нови Сад: ФТН, 24 Новембар, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић Н., Бојанић Р., Печујлија М., Ковачевић И., Лалић Д., Николић Д.: Утицај дефинисања начина оцењивања на успешност полагања испита, 16. ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 2-5 Март, 2010, пп. 201-204, ИСБН 978-86-7892-236-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Катић В., Бојанић Р., Николић Д., Перовић В., Неранџић Б., Зубић А.: Начин израчунавања просечне оцене студирања, 15. ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 2-5 Март, 2009, ИСБН 978-86-7892-157-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЋосић И., Ковачевић И., Катић В., Ходолич Ј., Бојанић Р.: Ефикасност и квалитет Болоњских студија , 14. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Универзитет у Новом Саду, 3-6 Март, 2008, пп. 21-24, ИСБН 978-86-7892-096
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Печујлија М., Симеуновић Н., Бојанић Р.: Искуства у имплемантацији анкетног процеса на ФТН-у , 14. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, 3-6 Март, 2008, пп. 89-90, ИСБН 978-86-7892-135
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПечујлија М., Симеуновић Н., Бојанић Р.: Утврђивање задовољства студената услугама наставног особља као подлога за унапређење образовног процеса , 15. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, 2-5 Март, 2009, пп. 164-166, ИСБН 978-86-7892-135
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЋосић И., Ковачевић И., Катић В., Ходолич Ј., Бојанић Р.: Ефекти реформе наставе у складу са болоњском декларацијом , 14. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Факултат техничких наука, 3-6 Март, 2008, пп. 21-24, ИСБН 978-86-7892-096-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић Н., Печујлија М., Бојанић Р., Тодоровић В., Думнић Б.: Учешће студената у евалуацији студија и педагошког рада наставника ФТН , 16. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 1-4 Март, 2010, ИСБН ИСБН 978-86-7892-036
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Симеуновић Н., Микалачки А., Бојанић Р.: “Поступак завршетка дипломских – мастер (Мсц) студија и поступак израде завршног (Мсц) рада на Факултету техничких наука“ , 12. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Копаоник: ФТН, 6-9 Март, 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Николич Д., Ковачевић И., Коњовић З.: Ефикасност наставног процеса као једно од мерила рангирања универзитета односно факултета , 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Николић Д., Коњовић З., Радумило Б., Милашиновић Љ.: Проблеми код рангирања светских универзитета, како избећи ове замке код рангирања у Р. Србиј, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, ИСБН 978-87-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБојанић Р., Дорословачки Р., Ковачевић И., Катић В., Вилотић Д., Колаковић С., Шешлија Д., Коњовић З.: Анализа оцена са студентске анкете и пролазности на испитима на основним академским студијама Факултета техничких наука у Новом Саду, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 140-147, ИСБН 978-87-7892-795-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМедвецки Д., Покрајац Т., Бокан Б., Бојанић Р., Симеуновић Н.: Анализа утицајних фактора на доношење одлуке студената о избору врсте студија коју уписују, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука- Нови Сад, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 299-303, ИСБН 978-86-7892-795-9
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој модел за праћење успешности рада у високошколским образовним институцијама
(М72) Одбрањен магистарски радБојанић Р.: Анализа модела инвестирања у стамбену изградњу у Новом Саду, Магистарска теза , Нови Сад, Факултет техничких наука, 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЋосић, И., Ковачевић, И., Катић, В., Ходолич, Ј., Бојанић, Р.: Ефикасност и квалитет Болоњских студија, XIV ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД 2008, Копаоник: Универзитет у Новом Саду, 03-06. 03., 2008, стр. 21- 24, ИСБН 978-86-7892-096.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПечујлија, М.; Симеуновић, Н.: Бојанић, Р.;: Утврђивање задовољства студената услугама наставног особља као подлога за унапређење образовног процеса, XIV Скуп Трендови развоја: “Ефикасност и квалитет Болоњских студија”, Нови Сад: Факултет техничких наука, 03-06 март, 2008, стр. 164- 166, ИСБН 978-86-7892-096.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИлија Ковачевић, Младен Печујлија, Ненад Симеуновић, Ранко Бојанић: Искуства у имплементацији анкетног процеса на ФТН-у, XIV Скуп Трендови развоја: “Ефикасност и квалитет Болоњских студија”, Нови Сад: Факултет техничких наука, 03-06 март, 2008, стр. 89- 90, ИСБН ИСБН 978-86-7892-096.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМаринковић-Недучин, Р., Ћосић, И., Максимовић, Р., Лалић, Б., Бабин, Б., Бојанић, Р.: ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА - уводно предавање, XII скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД 2006 - Болоњски процес и примена новог закона, Копаоник: Универзитет у новом Саду, Факултет техничких наука, 06-09. 03., 2006, стр. 30- 33, УДК: 378:340.134(497.11+497.16)(082), ИСБН 86-85211-77-8.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБојанић Р., Симеуновић Н., Печујлија М., Бабин М., Николић Д., „ Начин оцењивања студената“; XIII скуп „ Трендови развоја“ Копаоник 2007.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука12.09.2013.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.08.2010.
ПредавачПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.11.2007.