проф. др Митар Ђого


Недостаје слика

др Митар Ђого

Редовни професор


Телефон021/485-2608
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 202

Од 1986. године ради на ФТН. Упоредо са пословима извођења наставе из предмета Механика тла и Фундирање радио је на решавању бројних проблема из тих области. У суштини, истраживања и испитивања терена, такође и пројекти из области Фундирања, односе се на преко хиљаду грађевинских објеката. Најважнији су везани за зграде, хале, мостове, путеве, клизишта и др.

Редовни професор
01.07.2010.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат изложбене хале

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1986

Анализа утицаја крутости на понашање правоугаоних плоча на еластичној подлози

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Прилог теорији прорачуна темеља коначне крутости у вишеслојном систему

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1996

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐogo M., Vasić M., Despotović I., Mihajlović S.: Geological and Geotechnical Aspects of the Most Significant Deep Landslides in the Danube Area on the Territory of Vojvodina, Applied Sciences, 2024, Vol. 14, No. 9, pp. 1-13, ISSN 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуĐogo M., Vasić M.: Landslide in the area of the bridge on the Danube in Novi Sad, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Geotechnical Engineering, 2011, Vol. 164, No 1, pp. 3-10, ISSN 1353-2618
(М23) Рад у међународном часописуĐogo M., Vasić M., Ćosić M.: Engineering geological evaluation of the conditions for constructing a bridge and a tunnel in the zone of the old Petrovaradin Fortress, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2011, Vol. 70, No 1, pp. 139-142, ISSN 1435-9529
(М23) Рад у међународном часописуVasić M., Đogo M., Jelisavac B.: Terrain drainage in the landslide area on the Danube slope in Novi Sad, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1075-1083, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Physico-mechanical properties of fly ash applicable in road construction, Građevinar, 2017, Vol. 69, No 10, pp. 923-932, ISSN 0350-2465
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Rosić A., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Properties of fly ash and slag from power plants, Geologia Croatica, 2016, Vol. 69, No 3, pp. 317-324, ISSN 1333-030X
(М23) Рад у међународном часописуŠešlija M., Rosić A., Radović N., Vasić M., Đogo M., Jotić M.: Laboratory testings of fly ash, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 6, pp. 1839-1848, ISSN 1330-3651
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Vasić M.: Geotechnical investigations for the oil Refinery in Novi Sad, Serbia, 11. Australia - New Zealand Conference on Geomechanics, Melbourne, 15-18 Jul, 2012, pp. 1118-1122
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Vasić M.: Geotechnical conditions for foundation of silo for sugar in Pećinci, 3. State and trends of civil and environmental engineering E-GTZ, Tuzla, 2-4 Jun, 2016, pp. 441-446, ISBN 978-9958-628-18-4
(М41) Истакнута монографија националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Проблеми интеракције тло - темељ - конструкција, Нови Сад, САНУ - Огранак у Новом Саду, 2009, стр. 1-428, ИСБН 978-86-81125-74-8, УДК: 624.131.382
(М41) Истакнута монографија националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Грешке у фундирању , Нови Сад, Факултет техничких наука, 2005, стр. 1-438, ИСБН 96-85211-31-X, УДК: 621.15(075.8)
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Слегање темељне плоче на деформабилном слоју ограничене дебљине - неравномерно оптерећење. Глас ЦДXИ Српске Академије наука и уметности. Одељење техничких наука књига 36., Београд, Српска Академија Наука и Уметности, 2009, стр. 35-59
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Понашање шипа при дејству хоризонталне силе. Глас ЦЦЦXЦВ Српске Академије наука и уметности. Одељење техничких наука књига 34., Београд, Српска Академија Наука и Уметности, 2003, стр. 1-32
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаМиловић Д., Ђого М.: О проблемима интеракција тло – темељ – конструкција. Глас ЦЦЦЛXXXВИИ Српске Академије наука и уметности. Одељење техничких наука књига 33., Српска Академија Наука и Уметности, 2000, стр. 1-23
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂого М., Васић М., Јелисавац Б.: Мониторинг клизишта у зони моста Слободе у Новом Саду, Пут и саобраћај, 2008, Но 1, пп. 26-38, ИССН 0478-9733
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂого М., Васић М.: Геотехнички услови изградње саобраћајнице кроз брег Петроварадинске тврђаве, Пут и саобраћај, 2007, Но 3, пп. 51-61, ИССН 0478-9733, УДК: 625 7/8+651 1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Нека искуства о фундирању на шиповима, Изградња, 2016, Вол. 70, Но 7-8, пп. 313-323, ИССН 0350-5421, УДК: 624.155.046
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilović D., Đogo M.: Analysis of piled raft foundation., Materijali i konstrukcije, 2009, No 3-4, pp. 3-20, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Слегање групе шипова одређено линеарном и нелинеарном анализом., Техника - Наше грађевинарство, 2009, Но 3, пп. 1-8, ИССН 0350-2619, УДК: 624:69(062.2)(497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМиловић Д., Ђого М.: Понашање темељне плоче при дејству неравномерног оптерећења, Изградња, 2008, Но 1-2, пп. 7-16, ИССН 0350-5421, УДК: 624+71+72(05)
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеотехникаУниверзитет у Новом Саду24.06.2010.