На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Милош ШешлијаВанредни професор01.10.2021.Катедра за геотехнику и саобраћајнице20211001