ванр. проф. др Ивана Михајловић


Недостаје слика

др Ивана Михајловић

Ванредни професор


Телефон021/485-2405
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 011A

Др Ивана Михајловић је ванредни професор на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Новом Саду. Рођена је у Бору где је завршила основну школу и Гимназију, природно-математички смер. Дипломске и мастер студије је завршила на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду. Добитник је Специјалног признања Српског хемијског друштва за 2008. годину и награде „Павле Савић“ Друштва физикохемичара Србије у 2009. години. Докторирала је 2012. године на Универзитету у Оснабрику (Немачка) из области инжењерства заштите животне средине.
У досадашњем научно-истраживачком раду, публиковала је два поглавља у монографијама међународног значаја, два уџбеника и више од 200 радова на националним и међународним конференцијама и у часописима националног и међународног значаја, од чега је 32 рада у часописима са СЦИ листе. Била је ангажована на 10 међународних и 9 националних пројеката. Од 2011. године именована је за техничког руководиоца акредитоване Лабораторије за мониторинг животне и радне средине на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Удата је и мајка троје деце.

Ванредни професор
01.02.2020.
НазивУ Установи
Решавање релативистичке Шредингерове једначине за водоников атом

Диплома

Физичко-хемијске науке

Факултет за физичку хемију

2008

Дрy анд wет депоситион процессес ас а соурце оф органопхоспхате фламе ретардантс (ОФР) ин соилс

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Универзитет у Оснабрику

2012

Ангуларни моменти у спектроскопији

Мастер рад

Физичко-хемијске науке

Факултет за физичку хемију

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMihajlović I.: Recent Development of Phosphorus Flame Retardants in Thermoplastic Blends and Nanocomposites, Springer, 2015, str. 79-114, ISBN 978-3-319-03467-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиObrovski B., Bajić J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Batinić B., Živanov M.: Colorimetric fiber optic probe for measurement of chemical parameters in surface water, Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, Vol. 228, pp. 168-173, ISSN 0925-4005
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPetrović (Đogo) M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Vojinović-Miloradov M.: Health risk assessment of PAHs, PCBs and OCPs in atmospheric air of municipal solid waste landfill in Novi Sad, Serbia, Science of the Total Environment, 2018, Vol. 644, pp. 1201-1206, ISSN 0048-9697
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиMihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Fries E.: Application of Twisselmann Extraction, SPME, and GC-MS To Assess Input Sources for Organophosphate Esters into Soil, Environmental Science and Technology, 2011, Vol. 45, No 6, pp. 2264-2269, ISSN 0013-936X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиVukavić T., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Ristivojević A.: Human milk POPs and neonatal risk trend from 1982 to 2009 in the same geographic region in Serbia, Environment International, 2013, Vol. 54, pp. 45-49, ISSN 0160-4120
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMihajlović I., Fries E.: Atmospheric deposition of chlorinated organophosphate flame retardants (OFR) onto soils, ATMOS ENVIRON, 2012, Vol. 56, pp. 177-183, ISSN 1352-2310
(М21) Рад у врхунском међународном часописуPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGrujić-Letić N., Milanović M., Milić N., Vojinović-Miloradov M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Turk Sekulić M.: Determination of Emerging Substances in the Danube and Potential Risk Evaluation DOI: 10.1002/clen.201400402, CLEAN - Soil Air Water, 2014, ISSN 1863-0650
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilić N., Milanović M., Grujić-Letić N., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M.: Occurrence of antibiotics as emerging contaminant substances in aquatic environment, International Journal of Environmental Health Research, 2013, Vol. 23, No 4, pp. 296-310, ISSN 0960-3123
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFries, E., Mihajlovic, I., 2011. Pollution of soils with organophosphorus flame retardants and plasticizers, Journal of Environmental Monitoring, 13 (10), 2692 – 2694.
(М23) Рад у међународном часописуĐogo M., Radonić (Jakšić) J., Mihajlović I., Obrovski B., Ubavin D., Turk Sekulić M., Vojinović-Miloradov M.: Selection of optimal parameters for future research monitoring programmes on MSW landfill in Novi Sad, Serbia , Fresenius Environmental Bulletin, 2017, Vol. 26, No 7/2017, pp. 4867-4875, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуMilanović M., Mihajlović I., Pap S., Brborić M., Đogo M., Grujić-Letić N., Nježić Z., Milić N.: Necessity of meat-processing industry’s wastewater treatment - a one-year trial in Serbia, Desalination and water treatment, 2015, pp. 1-7, ISSN 1944-3986, UDK: doi:10.1080/19443994.2015.1075431
(М23) Рад у међународном часописуIlić M., Putnik S., Prvulović Bunović N., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J.: Hepatocellular carcinoma and impact of aflatoxin difuranocoumarin derivate system-A case report., Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2016, No 144(11-12), pp. 661-663, UDK: DOI:10.2298/SARH1612661I
(М23) Рад у међународном часописуMihajlović I., Pap S., Sremački M., Brborić M., Babunski D., Đogo M.: Comparison of Spectrolyser Device Measurements with Standard Analysis of Wastewater Samples in Novi Sad, Serbia, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2014, Vol. 93, No 3, pp. 354-359, ISSN 0007-4861
(М23) Рад у међународном часописуVojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Vyviurska O., Cacho F., Radonić (Jakšić) J., Milić N., Spanik I.: Impact of wastewater discharges to Danube surface water pollution by emerging and priority pollutants in the vicinity of Novi Sad, Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, 2014, Vol. 23, No 9, pp. 2137-2145, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуVojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Milić N., Grujić-Letić N., Mihajlović I., Milanović M.: Industrial emerging chemicals in the environment, Hemijska industrija, 2014, Vol. 68, No 1, pp. 51-62, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуRadonić (Jakšić) J., Kocić-Tanackov S., Mihajlović I., Grujić Z., Vojinović-Miloradov M., Škrinjar M., Turk Sekulić M.: Occurrence of aflatoxin M1 in human milk samples in Vojvodina, Serbia: Estimation of average daily intake by babies, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2017, Vol. 52, No 1, pp. 59-63, ISSN 0360-1234
(М23) Рад у међународном часописуSremački M., Milanović M., Mihajlović I., Spanik I., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M., Milić N., Vojinović-Miloradov M.: „Adaptation of screening analysis method for key pollutants in wastewater of meat industry“, Fresenius Environmental Bulletin, 2016, pp. 5008-5013, ISSN 1018-4619
(М23) Рад у међународном часописуDurakovac A., Mihajlović I., Petrović (Đogo) M., Sekulić M., Marković M., Vojinović-Miloradov M.: Bioretention systems as a part of advanced environmental treatment practice of wastewater in the city of Novi Sad, Fresenius Environmental Bulletin, 2018, Vol. 27, No 1, pp. 283-290, ISSN 1018-4619
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠunjević M., Vojinović-Miloradov M., Reba D., Mihajlović I.: Reshaping of human consciousness through sustainable dormitory, 5. International Conference on Ecology of Urban Areas, Zrenjanin, 30 Septembar, 2016, pp. 133-138, ISBN 978-86-7672-291-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZorić V., Dmitrašinović S., Petrović V., Vojinović-Miloradov M., Mihajlović I., Sajfert V.: Accidental events of primary short-circuit of electrical installations – forensic analysis, 5. International Conference „Ecology of Urban Areas 2016“, Zrenjanin, 30 Septembar, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐogo M., Mihajlović I., Brborić M., Pap S., Bežanović V., Ubavin D.: Application of commercial adsorbents for landfill leachate treatment on sanitary landfill in developing country, 8. IWA 8thEastern European Young Water Professionals Conference, Gdansk: IWA Publishing, 12-14 Maj, 2016, pp. 55-61
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObrovski B., Mihajlović I., Bajić J., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Joža A., Živanov M.: Use of optical fibre sensor for monitoring of leachate and groundwater samples on MSW landfill, 7. ISWA World Congress, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi sad, 19-21 Septembar, 2016, pp. 1627-1634, ISBN 978-86-7892-837-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremački M., Spanik I., Mihajlović I., Turk Sekulić M., Radonić (Jakšić) J., Vojinović-Miloradov M.: Qualitative Determination of Key Emerging Xenobiotics in Mixed Wastewater Discharge, 22. International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Segedin: University of Szeged, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, H-6720 Szeged, Dóm tér 7., 10 Oktobar, 2016, pp. 293-296, ISBN 978 - 963 - 306 - 50
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.02.2020.
ДоцентИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду01.02.2015.
Научни сарадникИнжењерство заштите животне средине01.01.2014.
Истраживач приправникИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука14.11.2013.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука01.10.2008.