ванр. проф. др Јелена Демко-Рихтер


Недостаје слика

др Јелена Демко-Рихтер

Ванредни професор


Телефон021/485-2173
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 302

Школске 2001./02. и 2002./03. демонстратор на предмету Рачуноводство на Економском факултету у Суботици (одељење у Новом Саду). Од школске 2003./04. асистент приправник на Факултету техничких наука, одсек Индустријско инжењерство и менаџмент; предмети: Управљачко рачуноводство, Финансијско пословање, Управљање инвестицијама. Децембра 2002.године, уписала последипломске студије на Економском факултету у Суботици, смер Финансијски менаџмент. Јануара 2008. године одбранила магистарску тезу "Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије".
Марта 2013. године одбранила докторску дисертацију "Утицај избора модела трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа", на Економском факултету у Крагујевцу.
Аутор је и коаутор више од 30 радова објављених на домаћим и међународним научно-стручним конференцијама. Сарадник је на пројекту који финансира Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. Учествује у међународном ТЕМПУС пројекту.
Сарађује са Истраживачко-развојним центром, као и са Центром за развој кластера из Новог Сада, у организацији и извођењу едукативно-инструктивних семинара из области израде бизнис планова и инвестиционих програма.

Говори енглески и немачки језик.

Ванредни професор
15.07.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом07.03.2013.01.06.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.05.2008.01.02.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер01.11.2007.01.04.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник01.11.2003.01.10.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент15.07.2013.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Осигурање лица са посебним освртом на здравствено осигурање

Диплома

Економске науке

Економски факултет у Суботици

2002

Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије

Магистратура

Економске науке

Економски факултет у Суботици

2008

Утицај избора модела утврђивања трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа

Докторат

Економске науке

Економски факултет

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаЗивлак Н., Демко-Рихтер Ј., Xu M., Ljubičić M., Yang L.: Cost Innovation as the Solution for the Future Development of Serbia and the Region of Balkans, Novi Sad, Faculty of technical sciences (Novi Sad, Serbia); Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany); DAAAM International (Vienn, Austria), 2013, стр. 285-296, ИСБН 978-3-902734-01-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: Insurance companies as driving forces of economic dynamics in INSTITUTIONAL ASSUMPTIONS ABOUT SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS IN EAST AND CENTRAL EUROPE; editors Losonc, A., Ivanisevic, A., Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, 2015, стр. 147-159, ИСБН 978-86-7892-765-2, УДК: 316.323(4-191.2)(082)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуДемко-Рихтер Ј., ter Halle I.: Revival of high street retailing - The added value of shopping apps , Amfiteatru Economic, 2015, Вол. 17, Но 39, пп. 632-645, ИССН 1582-9146
(М23) Рад у међународном часописуЛековић Б., Иванишевић А., Марић Б., Демко-Рихтер Ј.: Аssessment of the Most Significant Impacts of Environment on the Changes in Company Cost Structure, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2013, Вол. 26, Но 1, пп. 225-242, ИССН 1331-677X, УДК: УДК 338
(М23) Рад у међународном часописуЗивлак Н., Љубичић М., Xу М., Демко-Рихтер Ј., Лалић Б.: Learning by internationalization: Positive effects of innovation in Chinese companies, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Вол. 24, Но 3, пп. 753-759, ИССН 1330-3651, УДК: 62(05)=163.42=111
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: The Problem of the Demand for Crop insurance: The Case of Serbia , Економика пољопривреде, 2018, Вол. 65, Но 3, пп. 995-1015, ИССН 0352-3462, УДК: 368.5(497.11)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: The role and importance of insurance of business and supply chain interruptions, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, 2015, Вол. 77, ИССН 0354-8635, УДК: 005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Морача С., Грачанин Д.: Инвестициони фондови као дугорочни извор финансирања предузећа, 11. Симпозијум СyмОрг, Београд: Факултет организационих наука Београд, 7-10 Јун, 2008, ИСБН 978-86-7680-161-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Радишић С., Демко-Рихтер Ј.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Нови Сад: Факултет техничких наука, 27-29 Мај, 2010, пп. 633-639, ИСБН 978-86-7892-250-3, УДК: 005(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Његомир В.: Entrepreneurship beyond startup: The example of insurance companies and investment funds, 6. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука у Новом Саду, 24-26 Септембар, 2014, пп. 62-66, ИСБН 978-86-7892-626-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрачанин Д., Демко-Рихтер Ј., Симеуновић А., Лалић Г.: Implementation of lean tools in traditional accounting system, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука , 15-17 Октобар, 2014, пп. 383-386, ИСБН 978-86-7892-652-5, УДК: 658.05(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир В., Демко-Рихтер Ј., Вркатић И.: The visible hand of state in the business of insurance companies and investment funds, 14. International Symposium SymOrg, Златибор: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука Београд, 6-10 Јун, 2014, пп. 658-665, ИСБН 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Демко-Рихтер Ј., Тодоровић-Дудић А.: Centralized and decentralized controlling in industrial systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 15-17 Октобар, 2014, пп. 387-390, ИСБН 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер, Ј., Његомир, В., (2012). Influence of the population ageing on the business of mutual funds and life insurance companies. International Scientific Conference Population: Development/Crisis (1; Нови Сад; 2012). Факултет техничких наука, Нови Сад, стр. 292-302. ИСБН 978-86-7892-467-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСавић, А., Митровић, С., Ћирић, Ј., Формирање стратегија предузећа на бази интернационализације пословања, СМ2006 "Оцењивање и мерење потенцијала и остварења организације у контексту стратегијског менаџмента", Палић: Економски факултет Суботица, 25. - 26. мај, 2006, стр. 109- 113, ИСБН 0354-8414.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниИванишевић А., Ћосић И., Лековић, Б., Марић, Б., Ћирић, Ј. (2011). Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 373-376, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Перовић, В., Неранџић, Б., Хармонизација финансијске и перспективе учења и раста у циљу повећања вредности мултидивизионалног предузећа, објављено на скупу Strategic Management and decision support systems in strategic Managementт (15; Суботица; 2010 ), Економски факултет Суботица, ИСБН 978-86-7233-252-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић. Ј., Малинић, С., Measuring the performance of business segments and divisional management, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Нови Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 128-133
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић. Ј., Грачанин, Д., Transfer price as a factor of effective allocation of companies resources, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Н. Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 134-139
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Демко Рихтер, Ј., Грачанин Д.: Развој кластера базиран на пословним мрежама, ИЦЕИРД 2008. Међународна конференција о предузетништву, иновативности и регионалном развоју, Скопље: Универзитет, 8. - 11. мај, 2008, стр. 431- 437, ИСБН 978-9989-2636-4-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Грачанин Д., Ћирић, Ј.: Clusters as a way of realisation mass customization approach, 3rd International Conference on Mass Customization and Personalization (MCP - CE 2008), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, 3.-6. јун, 2008, стр. 133- 137, ИСБН 978-86-7892-114-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д., Морача С.: The role and importance of investment funds in developing of Serbian financial market, 1st International Conference "Vallis Aurea" 2008, Pozega, Croatia: Polytechnic of Pozega (Croatia) & DAAAM International Vienna (Austria), 19. септембар, 2008, стр. 109- 113, ИСБН 978-953-98762-7-0. т
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрачанин Д., Ћирић, Ј., Морача С.: Cluster establishing and development with examples from region of Vojvodina, 1ст Интернатионал Цонференце "Валлис Ауреа" 2008, Позега, Цроатиа: Полyтецхниц оф Позега (Цроатиа) & ДАААМ Интернатионал Виенна (Аустриа), 19. септембар, 2008, стр. 261- 265, ИСБН 978-953-98762-7-0.</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д.: Investment fund contribution to the financial market development - Comparison between Serbia and some countries in our region, Међународна научна конференција Индустријски системи - ИС 14 2008, Нови Сад: Факултет техничких наука Нови Сад; Одсек за Индустријско инжењерство и менаџмент, 2.-3. октобар, 2008, стр. 669- 673, ИСБН 978-86-7892-135-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир, В., Ћирић, Ј., Одрживи економски развој: улога институционалних инвеститора, СYМОРГ (12; Златибор; 2010 ), Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд, ИСБН 978-86-7680-215-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача, С., Грачанин, Д., Ћирић, Ј., Change Management in modern organizations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3; Нови Сад; 2010 ), Факултет техничких наука, Н. Сад, ИСБН 978-86-7892-250-3, стр. 547-552
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић, И., Грачанин, Д., Морача, С., Ћирић, Ј., Project Approach in Design of Complex Organizational Structures, International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT (13; Hammamet; 2009 ), University of Zenica, Faculty of Mechanical engineering in Zenica, Зеница, ИСБН 1840-4944, стр. 249-252
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМарић, Б., Ћирић Ј., Иванишевић, А., (2011). Impact of the Project Lifetime on the Profitability of Investments, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 376-379, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић Ј., Марић, Б., Иванишевић, А., (2011). Behaviour of Investment Projects' Efficiency Parameters in Terms of Sensitivity Analysis, International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (15; Novi Sad; 2011), Факултет техничких наука Нови Сад; Стр. 373-375, ИСБН 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Његомир, В., (2011). The supportive role of investment funds and insurance companies to entrepreneurship and innovations, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (4; Skopje; 2011), стр. Стр. 180-187, ИСБН 978-608-65144-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Грачанин Д., Морача, С., (2011). The importance of the business environment for the liquidity of SMEs and entrepreneurs - case of Serbia, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (4; Skopje; 2011), стр. 172-179, ИСБН 978-608-65144-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЊегомир, В., Ћирић, Ј, (2012). Innovations of insurance companies and investment funds, SYMORG (13; Zlatibor), Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, стр. 119-127, ИСБН 978-86-7680-254-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић, Ј., Његомир, В., (2012). Институционални инвеститори у променљивом пословном и инвестиционом окружењу, Менадзмент (4; Младеновац), Факултет за пословно индустријски менаџмент, Младеновац, стр. 119-125, ИСБН 978-86-84909-73-4.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФреунд, Р., Анишић, З., Ћирић, Ј., Јовановић, Д. (2012). Customer Co-creation and New Economic Sociology, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (5; Sofia; 2012), стр. 281-286, ИСБН 978-954-07-3346-3;
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМорача, С., Грачанин, Д., Ћирић, Ј., (2010). Change management in modern organizations, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 8 (3), стр. 386 – 390, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋирић, Ј.,Грачанин, Д., (2010). Transfer price as a factor of effective allocation of companies resources, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 8 (3), стр. 404 – 408, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић,, Ј., (2011). Information technology for risk management support, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Politechnica Timisoara, Вол. 9 (1), стр. 109 – 114, ИССН: 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2012). Investment portfolio optimization by investments in catastrophe bonds, Фацта университатис - сериес: Ецономицс анд Организатион, Универзитет у Нишу, Вол. 9 (4), стр. 441–455, ИССН: 0354-4699.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Демко-Рихтер, Ј., (2012). Заштита корисника финансијских услуга - случај осигуравајућих друштава и инвестиционих фондова, Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, Вол. 43 (4), стр. 288-299, ИССН: 0354-3471
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир, В., Демко-Рихтер, Ј., (2013). Innovations of Insurance Companies and Investment Funds, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, Но. 68, стр. 59-68, УДК: 005, ИССН: 0354-8635
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМорача, С., Ћирић, Ј., Грачанин, Д., Cluster establishing from region of Vojvodina, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering ISSN: 1584-2665, FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA UNIVERSITY POLITEHNICA TIMISOARA, Timisoara, ИСБН 1584-2665, Вол. 7(2), стр. 183-186
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДемко-Рихтер Ј., Његомир В., Неранџић Б.: Улога и значај обавезности осигурања од професионалне одговорности ревизора, Анали Економског факултета у Суботици, 2018, Вол. 54, Но 39, пп. 219-233, ИССН 0350-2120, УДК: 330
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЋирић, Ј., Његомир, В., (2012). Разлози слабијег успеха институционалних инвеститора на финансијском тржишту Србије, Економске теме, Економски факултет Ниш, Вол. 9 (1), 2012, стр. 121-137, ИСБН 0353-8648
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЊегомир В., Демко-Рихтер Ј.: Улога маркетинга у унапређењу задовољства осигураника, Маркетинг - Часопис за маркетинг, теорију и праксу, 2018, Вол. 49, Но 1, пп. 30-44, ИССН 0354-3471, УДК: 658.8:368
(М52) Рад у часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2013). The importance of hedge funds: The point of view of insurance companies and other institutional investors, Strategic Management, Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду, Вол. 18 (1), стр. 37-46. ИССН 1821-3448
(М52) Рад у часопису националног значајаЋирић, Ј., Морача С., Грачанин Д., (2008). Инвестициони фондови као дугорочни извор финансирања предузећа, Манагемент - часопис за теорију и праксу менаџмента, 2008, Но. 49-50, стр. 77- 83, УДК: 005, ИССН 0354-8635.
(М52) Рад у часопису националног значајаЊегомир, В., Ћирић, Ј., (2012). Risk modeling in the insurance industry, Strategic Management, Економски факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду, стр. 53-60 ИСБН 1821-3448
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИванишевић, А., Демко-Рихтер, Ј., Павловић, А., (2011). Један поглед на кризу у Србији-закаснела транзиција као фактор појачавања кризе, Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења (1 ; Нови Сад ; 2011), стр. 57-73, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМарић, Б., Ћирић, Ј., (2005). Основне хипотезе при изради бизнис плана, 13. Научно-стручна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ - са међународним учешћем, Нови Сад: Факултет техничких наука Нови Сад, 7.- 9. септембар, 2005, стр. 949- 953, УДК: 658.5(082), ИСБН 86-7780-008-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДемко-Рихтер,Ј., Иванишевић, А., Грачанин, Д., Морача, С., (2012). Микрокредитирање као једно од решења ублажавања проблема незапослености у Србији. Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења (2 ; Нови Сад ; 2012), стр. 89-98. ИСБН 978-86-7892-400-2
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЋирић, Ј., Утицај избора модела утврђивања трансферних цена на перформансе пословања мултидивизионог предузећа, докторска дисертација. Економски факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, 2013.
(М72) Одбрањен магистарски радЋирић, Ј., Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта Србије, Магистарска теза, Економски факултет, Суботица, 2008.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметПеровић, В., Неранџић, Б., Ћирић, Ј., Радишић, С., Финансијско пословање - практикум за вежбе, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука , Н. Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-267-1
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметНеранџић, Б., Перовић, В., Ћирић, Ј., Радишић, С., Управљачко рачуноводство- практикум за вежбе, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука , Н. Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-268-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Ћирић, Ј., Грачанин Д.: Кластери - начин повећања конкурентности предузећа, ИЦЕИРД 2008. Међународна конференција о предузетништву, иновативности и регионалном развоју, Скопље: Универзитет, 8. - 11. мај, 2008, стр. 438- 444, ИСБН 978-9989-2636-4-4.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуПушара, К., Ћирић, Ј., Савић, А., Значај уређеног система јавних набавки, Сyморг 2006:, Београд: Факултет организационих наука, 6.-10. јун, 2006, стр. 393- 394, УДК: 005 (048), ИСБН 86-7680-086-3.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.07.2019.
ДоцентМенаџмент и инвестиције у инжењерствуУниверзитет у Новом Саду15.07.2013.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџмент20.03.2012.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука15.07.2011.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.11.2003.