ванр. проф. др Небојша Николић


Недостаје слика

др Небојша Николић

Ванредни професор


Телефон021/485-2355
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 003

Рођен 27. јануара 1969. године у Лозници. Звање дипломираног машинског инжењера стекао 3. новембра 1994. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. На истом факултету, 3. маја 2001. године, одбранио и магистарски рад под називом "Један прилаз оптимизацији унутрашњег уравнотежења мотора са унутрашњим сагоревањем". Докторску дисертацију под насловом "Развој метода дијагностике усисног система мотора са унутрашњим сагоревањем" одбранио 3. јула 2015. године, такође на Факултету техничких наука у Новом Саду.
Од маја 1995. до октобра 1995. радио у "Аутовојводина Д.Д." у Новом Саду као стручни сарадник. Од октобра 1995. до априла 1996. радио у фабрици делова за моторе "МОТИНС" у Новом Саду као конструктор машина и уређаја. Од априла 1996. до априла 2000. радио на Факултету техничких наука у Новом Саду као асистент-приправник. Од априла 2000. до октобра 2001. радио на Факултету техничких наука као стручни сарадник. Од октобра 2001. до маја 2015. био запослен на Факултету техничких наука као асистент. Од маја 2015. до новембра 2015. радио на Факултету техничких наука као сарадник на пројекту. Од новембра 2015. до данас запослен као доцент на Факултету техничких наука.

Ванредни професор
13.11.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Стручни сарадник на пројекту14.05.2015.01.10.2015.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Асистент са магистратуром17.09.2001.01.04.2015.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Доцент13.11.2015.Катедра за моторе и возила
НазивУ Установи
Мерење отпора резања при обради глодањем и жичаним четкама при режимима погодним за примену при роботизованој обради

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Један прилаз оптимизацији унутрашњег уравнотежења мотора са унутрашњим сагоревањем

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Развој метода дијагностике усисног система мотора са унутрашњим сагоревањем

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života: "A procedure for constructing a theoretical wear diagram of IC engine crankshaft main bearings", Mechanism and Machine Theory 58, пп 120-136.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntonić Života, Nikolić Nebojša, Radomirović Dragi: "On the influence of a pin type on the friction losses in pin bearings", Mechanism and Machine Theory 46, pp 975-985
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntonić, Ž, Nikolić, N, Torović, T,: Effective Viscosity Method in Hydrodynamic Lubrication Theory, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Proceedings CD, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntonić, Ž, Nikolić, N, Torović, T,: Influence of Different Boundary Condition on Steady-State Performance Characteristics of Plain Hydrodynamic Journal Bearing, The 2nd International Conference „Power Transmissions ´06“, Novi Sad, Serbia & Montenegro, 25-26. April 2006, str. (221-225
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "A Comparative Approach to the Load Determination of IC Engine Main Bearings", Proceedings of the KOD VII, ISBN 978-86-7892-399-9, Balatonfured, pp 199-204
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "Investigation of usage possibilities of a mean value engine model in simulation of IC engine intake system faults", Proceedings of the 3rd International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia, pp. 125-129.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаНиколић Небојша, Торовић Трипо, Антонић Живота: "Један метод одређивања оптерећења главних лежишта коленастог вратила мотора", Монографија "Актуелни правци развоја трактора", ФТН Нови Сад, 2010.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAntonić Života, Nikolić Nebojša, Torović Tripo: "A Mathematical Description of Hydrodynamic Lubrication of Journal Bearing", Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering 2/3, ISSN: 1584-2665, pp. 85-92.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNikolić Nebojša, Torović Tripo, Antonić Života, Dorić Jovan: "An Algorithm for Obtaining Conditional Wear Diagram of IC Engine Crankshaft Main Journals", FME Transactions 39/4, pp. 157-164
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНиколић, Н., Торовић, Т., Антонић, Ж.: Одређивање оптерећења главних рукаваца коленастог вратила по ’’неразрезаној’’ прорачунској шеми, часопис Трактори и погонске машине, Вол. 6, Но. 2, Нови Сад, 2001., стр. (31-37).
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду13.11.2020.
ДоцентМоторна возила и мотори СУСУниверзитет у Новом Саду13.11.2015.
Асистент - стари називМотори сусФакултет техничких наука14.05.2012.
Асистент приправник РМотори сусФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент 1 - магистарМотори сусФакултет техничких наука26.05.2009.
Асистент - стари називМотори сусФакултет техничких наука15.06.2005.
Асистент - стари називМотори сусФакултет техничких наука17.09.2001.