На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Синиша БикићВанредни професор01.10.2021.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе20211001