Асистент - др наука др Татјана Ковачевић


Недостаје слика

др Татјана Ковачевић

Асистент - др наука


Телефон021/485-2432
E-mail
Академско звањеАсистент - др наука
КанцеларијаКабинет 126C

Дипломирала је 2011. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, Департман за саобраћај, студијски програм Саобраћај и транспорт, и стекла звање-дипломирани инжењер саобраћаја. На истом факултету и департману завршила је Мастер академске студије 2012. године и тако стекла звање-мастер инжењер саобраћаја. Школске 2014/2015 уписана је на докторске студије Факултета техничких наука – смер Саобраћај а своју докторску дисертацију одбранила је 2020. године и тако стекла звање доктор наука-саобраћајно инжењерство. Од 1.10.2013. од 30.09.2015. године запослена је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Департману за саобраћај као сарадник у настави, од 1.10.2015. до 14.09.2020. године као асистент-мастер а од 15.09.2020. године као асистент са докторатом.  Научно и стручно интересовање односи се на области технологије и организације друмског транспорта и одрживог друмског транспортног система. У току професионалног рада учествује у извођењу вежби на предметима: Основе саобраћаја, Технологија друмског саобраћаја, Организација друмског саобраћаја, Организација и управљање аутотранспортним предузећем, Информациони системи у друмском транспорту, Управљање транспортом. Учествовала је у изради неколико студија јавног градског и приградског превоза путника. Од фебруара 2015. године, учесник је пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ‘‘Модели интеграције транспортних система‘‘ ТР36024.

                          

Асистент са докторатом
15.09.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.10.2013.01.09.2015.Департман за саобраћај
Асистент-Мастер01.10.2015.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре09.11.2015.12.10.2021.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Девелопинг ан оптимал ин-вехицле сафетy белт промотион сyстем

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Модел за оптимизацију периодичне обуке возача у режимима система еко-вожње

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2020

Цомпаративе Аналyсис Оф Фацторс Сеат Белт Усаге Ин Селецтед Муниципалитиес Оф Сербиа

Мастер рад

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBasarić V., Jambrović M., Miličić M., Savković T., Basarić Đ., Bogdanović V.: Positive effects of eco-driving in public transport: a case study of Novi Sad, Thermal Science, 2016, Vol. 21, No 1B, pp. 1-10, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуSavković T., Miličić M., Tanackov I., Pitka P., Koleška D.: Short-term and long-term impacts of eco-driving on dynamics of driving behavour and operating parameters, Transport, 2020, Vol. 35, No 2, pp. 143-155, ISSN 1648-4142
(М23) Рад у међународном часописуSavković T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Ilić S.: Effects of Eco-driving Training: A Pilot Program in Belgrade Public Transport, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, Nо 4, пп. 1031-1037, ИССН 1330-3651, УДК: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, pp. 1147-1154, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Pitka P., Milenković I.: Static and Dynamic Eco-Driving, 6. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 26-27 Oktobar, 2017, pp. 393-399, ISBN 978-86-7892-962-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Gladović P., Škiljaica I., Koleška D.: Benefits of Eco-Driving Usage in Transport Companies - Case Of Scania, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 421-425, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGladović P., Miličić M., Savković T.: The New Mass Passenger Transportation System in Sremska Mitrovica, 2. TES 2010, Sombor: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 8-9 Oktobar, 2015, pp. 95-99, ISBN 978-86-7395-340-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Savković T., Atanasković P.: MODERN METHODS APPLICATION FOR THE IMPROVING THE TECHNOLOGY WORK OF TRANSPORT ORGANIYATION, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and crisis management-RABEK, 28-29 Septembar, 2017, pp. 53-65, ISBN 978-86-80698-09-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Atanasković P., Savković T.: Dangerous goods safety advisor (DGSA)-Savetnik za bezbednost opasnog tereta, 8. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM-Prijevor, Čačak, 29-30 Jun, 2017, pp. 426-432, ISBN 978-86-86355-33-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatović B., Bačkalić S., Savković T.: Study of drivers' attitudes and behaviour about use of seatbelt in rural and urban areas, 1. Održivi razvoj ruralnih krajeva, Gospić: Veleučilište ''Nikola Tesla'' u Gospiću, 17-18 Oktobar, 2013, pp. 407-416, ISBN 978-953-56202-3-5, UDK: 629.047:911.373
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Pitka P., Stošović N.: MUTUAL INFLUENCE OF TRANSPORT AND TOURISM, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of technical science, 19-21 Maj, 2016, pp. 46-52, ISBN 978-9989-786-79-2, UDK: 338.48:656.02
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Basarić V., Savković T.: Softwer Tools for Transportation Management (Računarski programi za upravljanje transportom), 5. Modern trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 23-24 Maj, 2014, pp. 245-253, ISBN 2232-8807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDupljanin Đ., Dumnić S., Savković T.: Innovation in the last mile delivery, 1. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: Regional Association for Security and crisis managment-RABEK and European centre for operational research-ECOR, 28-29 Septembar, 2017, pp. 294-300, ISBN 978-86-80698-09-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Atanasković P., Savković T.: Current Information Systems for Improved Operating Company, 4. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , Departman za saobraćaj, 24-25 Oktobar, 2013, pp. 313-319, ISBN 978-86-7892-541-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvana M., Miličić M., Stojić G., Savković T.: Aplication of Quality management System in a Transport Enterprise (Primena sistema menadžmenta kvalitetom u transportnom preduzeću), 21. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, 28-29 Jun, 2018, pp. 94-99, ISBN 978-86-86355-36-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Savković T.: Theory Review of Organizational Conflict (Pregled teorija o organizacionom konfliktu), 19. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor: Istraživački centar DQM, Čačak, 29-30 Jun, 2016, pp. 297-302, ISBN 978-86-86355-31-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Basarić V., Savković T., Mitrović Simić J.: Analysis of Market Freight Traffic (Analiza tržišta robnog saobraćaja), 18. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, 25-26 Jun, 2015, pp. 383-388, ISBN 978-86-86355-18-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSavković T., Miličić M., Basarić V., Dejanović B.: Transport Market Researching, 18. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM, 25-26 Jun, 2015, pp. 389-394, ISBN 978-86-86355-18-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Milenković I., Savković T.: Marketing Mix in Transport, 2. The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE, Beograd: RABEK and ECOR, 11-12 Oktobar, 2018, pp. 185-196, ISBN 978-86-80698-12-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilenković I., Pitka P., Simeunović M., Miličić M., Savković T.: The influence of an electronic payment system on passenger comfort in vehicles of urban public passenger transport, 6. 6th International Academic Conference on Places and Technologies, Pečuj: University of Pecs Faculty of Engineering and Information Technology, 9-10 Maj, 2019, pp. 446-453, ISBN 978-963-429-378-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Savković T., Milenković I., Pitka P.: External Effects in Transport, 22. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Prijevor: Istraživački centar DQM-Prijevor, 27-28 Jun, 2019, pp. 275-281, ISBN 978-86-86355-39-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilenković I., Miličić M., Savković T., Pitka P.: Effects of Autonomous Vehicles Technology Usage, 7. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, 6-7 Decembar, 2019, pp. 175-182, ISBN 978-86-6022-230-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAnđelković P., Pitka P., Simeunović M., Miličić M., Savković T.: Integration of Public Passengers Transport System and Cycling, 7. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, 6-7 Decembar, 2019, pp. 329-336, ISBN 978-86-6022-230-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Savković T., Pitka P., Atanasković P., Milenković I.: Place and role of dangerous goods safety advisor, 2. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences Bitola, 17-19 Maj, 2018, pp. 403-410, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK: 656.025.4:620.26-046
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Savković T., Koleška D.: Tracking vehicles and drivers using information technologies, Suvremeni promet, 2014, Vol. 34, No 1-2, pp. 21-25, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Milenković I., Savković T.: Analiza i komparacija troškova održavanja vozila u voznom parku, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 4, pp. 61-64, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSavković T., Gladović P., Miličić M., Basarić V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Atanasković P., Savković T., Dejanović B.: Fleet Management using the FleetBoard System, Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 3-4, pp. 168-173, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Savković T., Pitka P., Gladović P., Dejanović B.: Karakteristike "Roll kontejnera" u distribuciji robe široke potrošnje, Tehnika - Saobraćaj, 2016, Vol. 63, No 4, pp. 600-603, ISSN 0558-6208
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPitka P., Simeunović M., Savković T., Simeunović M.: Headway disturbance control in urban pablic transport, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 1-2, pp. 69-72, ISSN 0351-1898, UDK: 656.021+656.1/.5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMilenković I., Pitka P., Savković T., Vujičić A.: Koncept regionalne integracije sistema javnog prevoza putnika u republici Srbiji, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 4, pp. 55-59, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Gladović P., Bojanić R., Stojić N., Savković T.: Friction stir welding (FSW) process of copper alloys, Metalurgija, 2016, Vol. 55, No 1, pp. 107-110, ISSN 0543-5846, UDK: 621.791.057:531.4:669.3:620.18=111
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMiličić M., Basarić V., Atanasković P., Savković T.: Dynafleet System for Transportation Management , Suvremeni promet, 2015, Vol. 35, No 3-4, pp. 174-178, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаGladović P., Vasić N., Miličić M., Savković T.: Ekonomična vožnja u funkciji povećanja efektivnosti kompanija u drumskom saobraćaju, Tehnika, 2017, No 6, pp. 903-909, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSavković T., Miličić M., Atanasković P., Pitka P., Milenković I.: Impact of Eco-driving on the Environment and Transport Company Operations, Suvremeni promet, 2016, Vol. 36, No 5-6, pp. 283-285, ISSN 0351-1898, UDK: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDupljanin Đ., Savković T., Dumnić S., Miličić M., Marčeta M.: Istraživanje emisije CO2 kod vozila poštanskog saobraćaja na teritoriji Vojvodine, Put i saobraćaj, 2017, Vol. 63, No 3, pp. 49-53, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаMiličić M., Gladović P., Savković T., Milenković I.: Model za procenu rentabilnosti rada linija u međumesnom prevozu putnika, Put i saobraćaj, 2020, Vol. 66, No 2, pp. 39-46, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М53) Рад у научном часописуSavković T.: Komparativna analiza korišćenja sigurnosnog pojasa u odabranim opštinama Srbije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, Vol. 27, No 12, pp. 2557-2560, ISSN 0350-428X
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакMiličić M., Bogdanović V., Basarić V., Ruškić N., Škiljaica I., Savković T.: Model za procenu prihoda metodom uzorka za transportna preduzeća, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент - др наукаОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука15.09.2020.
Асистент-мастерОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука01.10.2018.
Асистент-мастерОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука01.10.2015.
Сарадник у наставиОрганизација и технологија транспортаФакултет техничких наука01.10.2014.
Сарадник у наставиОрганизација и технологија транспорта01.10.2013.