проф. др Слободан Морача


Недостаје слика

др Слободан Морача

Редовни професор


Телефон021/485-2188
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Основну школу и гимназију завршио са одличним успехом у Пријепољу. Уписан на Факултет техничких наука 02.07.1991. године на Машински одсек. У току студија се даље опредељујем за смер Информационо-управљачки системи, организација и ефективност и узимама дипломски рад из области Организације и Менаџмента. Дипломски рад сам одбранио 24. 07. 1999. године са оцнеом десет и укупном просечном оценом у току студија 8,12. 1.10.2000. године. промељен сам на Факултет техничких наука као асистент на предметима: Технологија организације предузећа; Управљање производним системима, Управљање предузећем, Управљање развојем предузећа и Основи рачунарских рехнологија и програмирање. Школске 2002/2003 сам радио као асистент на факултету за Предузетни менаџмент БК Универзитета код професорице Зденке Ђурић. Магистарска теза под називом Развој општег модела интеграције процеса рада у предузећу одбрањена је у јуну 2005. године. Докторску дисертацију на тему Развој општег модела успостављања и развоја индустријских кластера одбранио 01.06.2010. године. Поседујем висок ниво знања и искуство за пројектовање и израду информационих система и база података:Искуство у развоју Јава апликација и искуство у раду са различитим система за управљање базама података као што су: Орацле, МyСqл и Мицрософт Аццесс и програмских језика: СQЛ, ПЛ/СQЛ, СQЉ... Дугогодишње искуство у коруштењу различитих прогрмаских јеизика:Паскал, Висуал Басиц Поседујем висок ново знања за коришћење софтверских алата за пројектовање :АутоЦАД. Одлично познајем оперативне системе: Wин XП/7. На Факултету техничких наука држао курсеве: Мицрософт Wорд, Еxцел и ПоwерПоинт. Организатор и предавач на више семинара из области Управљања пројекима и предавач за обуку корисника за коришћење софтвера за подршку управљању пројектима – МС Пројецт.Одлично познавање услужних програма ЦорелДРАW и БПWин – софтвер за примену ИДЕФ0 методологије. Организатор и предавач на више семинара иза области управаљања квалитетом. Струнчин консултант за стандарде ИСО 9000, ИСО 14000 и ОХСАС 18001 у више од 30 предузећа. Члан тима за едукацију и развој кластера при Извршном већу АПВ Стручни консултант за развој предузећа и успостављање и развој кластера. Учествовао у успостављању и развоју 15 кластера. Директор Центра за развој кластера од августа 2007 године Служим се енгелским и руским језиком.

Редовни професор
02.12.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент02.12.2010.01.11.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом01.06.2010.01.11.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром26.09.2005.01.05.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор01.12.2015.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Ревитализација технологије организације и одређивање стратегијског наступа предузећа: ДОО ФАП 'Ливница са надградњом' - Пријепоље

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1999

Прилог развоју општег модела интеграције процеса рада у предузећу

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2005

Развој општег модела успостављања и развоја индустријских кластера

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCroccolo, D., De Agostinis, M., Fini, S., Robusto, F.a, Ćirić-Kostić, S., Morača, S., Bogojević, N. Sensitivity of direct metal laser sintering Maraging steel fatigue strength to build orientation and allowance for machining; Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (2018), 42:374–386
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMorača S., Zhang H., Lui S., Ojstersek R.: An effective use of hybrid metaheuristics algorithm for job shop scheduling problem, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 4, pp. 644-657, ISSN 1726-4529
(М23) Рад у међународном часописуMoraca Slobodan Hadzistevic Miodrag Drstvensek Igor Radakovic Nikola, Application of Group Technology in Complex Cluster Type Organizational Systems, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, ISBN 0039-2480, (2010), vol. 56 br. 10, str. 663-675
(М23) Рад у међународном часописуMilin D., Morača S., Simeunović N., Mitrović S.: Impact of organizational structure on success of projects in the food industry in transition countries, Journal of Food Agriculture and Environment, 2013, Vol. 11, No 3&4, pp. 88-92, ISSN 1459-0255
(М23) Рад у међународном часописуBeker I., Kesić I., Radlovački V., Delić M., Šević D., Morača S.: Improvement of the Maintenance Management of Complex Technical Systems Which Demand High Reliability, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651, UDK: 163.42
(М23) Рад у међународном часописуAgarski B., Hadžistević M., Budak I., Morača S., Vukelić Đ.: Comparison of approaches to weighting of multiple criteria for selecting equipment to optimise performance and safety, DOI:10.1080/10803548.2017.1341126, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2017, ISSN 1080-3548
(М23) Рад у међународном часописуIlić V., Jorgovanović N., Antić A., Morača S., Ungureanu N.: A novel fully fast recovery EMG amplifier for the control of neural prosthesis, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 4, pp. 1131-1137, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBojić Ž., Radošević M., Ćosić I., Morača S., Avramović N., Antić A.: The analysis of the impact on the safety of traffic participants and causing the accidents of working machines - tractors, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1591-1596, ISSN 1330-3651
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Грачанин Д., Морача С.: The importance of the business environment for the liquidity of SMEs and entrepreneurs - case of Serbia, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 172-179, ISBN 978-608-65144-1-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋосић Илија; Грачанин Данијела; Морача Слободан; Ћирић Јелена; Project Approach in Deign of Complex Organizational Structures Vol. 13, No. 1, Str. 249-252, ISBN 1840-4944, University of Zenica, Faculty of Mechanical engineering in Zenica; International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT (13 ; Hammamet ; 2009)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача Слободан; Максимовић Радо; HOLISTIC, MANAGEMENT, AND CHANGES IN ORGANIZATION; Стр. 835-841, УДК 658.5(082), ИСБН 86-7780-008-5, Издавач: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences; International Scientific Conference on Industrial Systems - IS (13 ; Herceg Novi ; 2005)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача, С., Ћосић, И. Софтвер за подршку одлучивању у стратешком управљању предузећем, Назив скупа: XЛВИ конференција ЕТРАН-а, Бања Врућица, Детаљи Стр. 63-66, ИСБН 86-80509-43-4, Друштво за електорнику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача Слободан; Грачанин Данијела; Ћирић Јелена; Change Management in modern organizations; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3 ; NoviSad ; 2010) pp. 547-552, ISBN 978-86-7892-250-3, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача Слободан; Хаџистевић Миодраг; Шевић Драгољуб; Value Creation in Business Networks; International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD (3 ; Novi Sad ; 2010) Str. 553-558, ISBN 978-86-7892-250-3, Izdavač: Fakultet tehničkih nauk;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДрагана Милин, Слободан Морача, Никола Радаковић, Сабахудин Јашаревић, Миодраг Хаџистевић „Analysis of the possibility for establishing project management office (PMO) in companies in Serbia“; 6 th International Quality Conference, Kragujevac, 7-9.jun 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Демко-Рихтер Ј., Грачанин Д.: Кластери - начин повећања конкурентности предузећа, 1. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Skoplje: Univerzitet “Sv. Kiril i Metodije”, 9-11 Maj, 2008, pp. 438-444, ISBN 978-9989-2636-4-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрачанин Д., Демко-Рихтер Ј., Морача С.: Cluster establishing and development with examples from region of Vojvodina, 1. International Conference "Vallis Aurea", Požega Slavonska: Polytechnic of Pozega (Croatia)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача Слободан; Ћирић Јелена; Грачанин Данијела; Clusters as a way of realisation mass customization approach, 3rd International Conference on Mass Customization and Personalization (MCP - CE 2008),Vol. 3, Str. 133-137, ISBN 978-86-7892-114-8, Izdavač: FTN, Novi Sad;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШевић Драгољуб; Морача Слободан; Милисављевић Стеван; Планирање учинка заштите животне средине; XИВ Научна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ ИС "08; Стр. 363-368, УДК 685.5(082), ИСБН 978-86-7892-135-3, Издавач: Факултет техничких наука;
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЋирић Јелена; Грачанин Данијела; Морача Слободан; The role and importance of investment funds in developing of Serbian financial market Str. 109-113, ISBN 978-953-98762-7-0, Izdavač: Polytechnic of Pozega (Croatia) & DAAAM International Vienna (Austria); International Conference "Vallis Aurea" (1 ; Пожега ; 2008)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниШевић Д., Морача С., Марић А., Прокопић Л.: Material Handling In the Function of Heightening the Logistic Processes Effectiveness, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Нови Сад, 14-16 Септембар, 2011, пп. 273-277, ИСБН 978-86-7892-341-8, УДК: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Морача С., Грачанин Д.: Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća, 11. Simpozijum SymOrg, Beograd: Fakultet organizacionih nauka Beograd, 7-10 Jun, 2008, ISBN 978-86-7680-161-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМорача С., Радаковић Н., Шевић Д.: Увођење и примена стандарда - основа развоја сложених организационих система типа кластера, МЕНАЏМЕНТ ТОТАЛНИМ КВАЛИТЕТОМ
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЛалић Б., Грачанин Д., Морача С.: The companies connecting with the aim of treatment and recycling of waste, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2009, Vol. 7, No 2, pp. 187-192, ISSN 1584-2665
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаХаџистевић Миодраг; Морача Слободан; Networks and Quality Improvement; International Journal for Quality Research ISSN: 1800-6450 Detalji Vol. 3, No. 4, Str. 353-361
(М52) Рад у часопису националног значајаМорача Слободан; Радаковић Никола; Шевић Драгољуб; Управљање сложеним пројектима на примеру примене стандарда у организацији; MENADŽMENT TOTALNIM KVALITETOM & IZVRSNOST * TOTAL QUALITY MANAGEMENT & EXCELLENCE ISSN: 1452-0680
(М52) Рад у часопису националног значајаМорача Слободан, Катић Јасна, Вулановић Срђан, Производња био дизела - позитивни и негативни утицаји у односу на захтеве стандарда ИСО 14000 и ОХСАС 18000 Техника - Квалитет, стандардизација и метрологија, вол. 8, бр. 3, стр. 6-10, 2008
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДавид Конрад, Драгана Милин, Слободан Морача, „Системска анализа фактора успешности пројеката“; XВИ Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, Златибор, YУПМА, 2012
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Митровић С., Морача С., Алексић Љ.: Криза професионалног идентитета, 1. Социјални идентитет у условима кризе: проблеми и решења, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 5 Новембар, 2011, пп. 173-179, ИСБН 978-86-7892-358-6
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуПешић Ракановић М., Хаџистевић М., Морача С.: Партнерски програм УНИДО подршке производачима делова за аутоиндустрију у Индији, 36. Национална конференција о квалитету, Крагујевац: Машински факултет, 20-22 Мај, 2009, ИСБН 978-86-86663-52-8
(М70) Магистарске и докторске тезеМорача Слободан; Развој општег модела за успостављање и развој индустријских кластера; Факултет техничких наук;
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЕтос - Морис, др Божо Совиљ, мр Слободан Морача: Уџбеник који обрађује проблеме пословне етике и морала
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду02.12.2020.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду02.12.2015.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука02.12.2010.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.08.2009.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
Асистент - стари називПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука26.09.2005.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2000.