Мастер академске студије / Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студијски програм Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму основан је 2013. године на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука као интердисциплинарни студијски програм са фокусом на примени дигиталних технологија у архитектури, урбанизму, индустријском дизајну и другим  сродним дисциплинама. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Тепавчевић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Дигитални дизајн у архитектури и урбанизму302018
Архитектонска визуализација302017
Дигитална фабрикација у архитектури302018
Изборна позиција 1220026
Изборна позиција 2220015

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 3220015
Стручна пракса - мастер000033
Студијски истраживачки рад0001308
Израда и одбрана мастер рада00001010