Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке струковне студије


Звање које се стиче
Специјалиста струковни инжењер менаџмента - МБА (Спец. струк. инж. менаџ. - МБА)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
2 / 4


Укупан број ЕСПБ бодова
120


Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Узелац др Зорица
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Пословне комуникације430010
Европско и међународно привредно и пословно право430010
Управљање људским ресурсима у економији знања340010

Година: 1, Семестар: Летњи

Економија за менаџере340010
Пословне стратегије430010
Финансијски менаџмент са елементима рачуноводства340010

Година: 2, Семестар: Зимски

Ефективни менаџмент33017
Изборни предмет 133006
Изборни предмет 233008
Изборни предмет 333008

Година: 2, Семестар: Летњи

Стручна пракса00033
Изборни предмет 444008
Изборни предмет 544008
Завршни рад0001012