Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке струковне студије


Звање које се стиче
Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (Спец. струк. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Студијски програм специјалистичких струковних студија Енергетика, електроника и телекомуникације представља други ниво струковних студија и надовезују се на студијске програме основних струковних студија за област електротехнике и рачунарства на високим струковним школама или на струковним студијама факултета.

   Смер: Комуникационе технологије
   Смер: Електроенергетика - Обновљиви извори електричне енергије
   Смер: Практична електроника и микроелектроника
   Смер: Биомедицинска мерења и инструментација...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилацТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Савремене технологије у електротехници3400.008
Изборни предмет 14300.008
Изборни предмет 240-30-30.008
Одабрана поглавља из информационих технологија3200.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Стручна пракса0003.003
Изборни предмет 34300.008
Изборни предмет 44300.008
Специјалистички рад00010.0012