проф. др Александар Купусинац


Недостаје слика

др Александар Купусинац

Редовни професор


Телефон021/485-2441
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Рођен у Новом Саду 02.07.1981. године. Завршио основну школу и гимназију у Оџацима, нижу музичку школу у Апатину и средњу музичку школу у Зрењанину. Основне студије уписао 2000. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, област: Електротехника и рачунарство, одсек: Рачунарство и аутоматика. У току основних студија више пута награђиван од Универзитета у Новом Саду (награда "Милева Марић-Ајнштајн", изузетне награде за постигнут успех у току школских 2002/2003, 2003/2004 и 2004/2005 година и награде за урађене темате). Добио је и наградну стипендију за 500 најбољих студената у Р Србији од Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду. Дипломирао је 14.04.2005. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, на тему: "Решење једнодимензионалног бин-пацкинг проблема применом генетског алгоритма" са оценом 10. Просечна оцена на основним студијама је: 9,71. Постдипломске студије уписао 2005. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек: Опште дисциплине у техници, смер: Математика у техници (предмети: Комбинаторика, Теорија графова, Теорија игара, Статистика, Теорија алгоритама и програмирање, Објектно оријентисане технологије). Све испите предвиђене наставним планом у оквиру постдипломских студија положио је у року и са оценама 10. Магистарску тезу: "Инваријанта класе у објектно оријентисаном програмирању" успешно одбранио 06.03.2008. године. Докторску дисертацију: "Анализа особина динамичких постуслова у Хоровим триплетима" успешно одбранио 13.12.2010. године. Од 01.04.2007. године запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду, прво као сарадник у настави, асистент и доцент, а затим као ванредни и редовни професор. У оквиру Катедре за примењене рачунарске науке држи наставу из предмета: Објектно програмирање (Ц++, Јава и Ц#) и Објектно оријентисано програмирање (Ц++). Од 01.10.2020. године је на функцији продекана за наставу Факултета техничких наука у Новом Саду. Отац четворо деце.

Редовни професор
19.05.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент19.05.2011.01.05.2016.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са докторатом13.12.2010.01.05.2011.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Асистент са магистратуром23.06.2008.01.11.2010.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Сарадник у настави01.04.2007.01.06.2008.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Ванредни професор19.05.2016.Катедра за примењене рачунарске науке
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Продекан за наставу01.10.2020.Факултет техничких наука
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Решење једнодимензионалног бин-пацкинг проблема применом генетског алгоритма

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Инваријанта класе у објектно оријентисаном програмирању

Магистратура

ИМТ Студије (Примењена математика: Математичке науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство)

Факултет техничких наука

2008

Анализа особина динамичких постуслова у Хоровим триплетима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKupusinac A., Stokić E., Doroslovački R.: Predicting body fat percentage based on gender, age and BMI by using artificial neural networks, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2014, Vol. 113, No 2, pp. 610-619, ISSN 0169-2607
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKupusinac A., Stokić E., Kovačević I.: Hybrid EANN-EA System for the Primary Estimation of Cardiometabolic Risk, Journal of Medical Systems, 2016, Vol. 40, No 138, pp. 1-9, ISSN 0148-5598, DOI 10.1007/s10916-016-0498-1
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIvanović D., Kupusinac A., Stokić E., Doroslovački R., Ivetić D.: ANN prediction of metabolic syndrome: A complex puzzle that will be completed, DOI: 10.1007/s10916-016-0601-7, Journal of Medical Systems, 2016, ISSN 0148-5598
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKupusinac A., Doroslovački R., Malbaški D., Srdić Galić B., Stokić E.: A primary estimation of the cardiometabolic risk by using artificial neural networks, Computers in Biology and Medicine, 2013, Vol. 43, No 6, pp. 751-757, ISSN 0010-4825
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKatić A., Ćosić I., Kupusinac A., Vasiljević M., Stojić I.: KNOWLEDGE-BASED COMPETITIVENESS INDICES AND ITS CONNECTION WITH ENERGY INDICES, Thermal Science, 2016, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStokić E., Kupusinac A., Tomić-Naglić D., Kovačev-Zavišić B., Mitrović M., Smiljenić D., Soskić S., Isenović E.: Obesity and vitamin D deficiency: trends to promote a more proatherogenic cardiometabolic risk profile, Angiology, 2014, ISSN 0003-3197, UDK: DOI: 10.1177/0003319714528569
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStokić E., Kupusinac A., Tomić-Naglić D., Smiljenić D., Kovačev-Zavišić B., Srdić Galić B., Soskić S., Isenović E.: Vitamin D and Dysfunctional Adipose Tissue in Obesity, Angiology, 2014, ISSN 0003-3197, UDK: DOI: 10.1177/0003319714543512
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуKupusinac A., Stokić E., Sukić E., Rankov O., Katić A.: What kind of Relationship is Between Body Mass Index and Body Fat Percentage?, Journal of Medical Systems, 2017, Vol. 41, No 1, ISSN 0148-5598, UDK: DOI: 10.1007/s10916-016-0636-9
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStokic E, Romani A, Ilincic B, Kupusinac A, Stosic Z Isenovic E. Chronic Latent Magnesium Deficiency in Obesity Decreases Positive Effects of Vitamin D on Cardiometabolic Risk Indicators. CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY, (2018), vol. 16 br. 6, str. 610-617
(М23) Рад у међународном часописуSoskić S., Stokić E., Obradović M., Sudar E., Tanić N., Kupusinac A., Đorđević J., Isenović E.: Association of leptin gene polymorphism G-2548A with metabolic and anthropometric parameters in obese patients in a Serbian population: pilot study, Clinical Lipidology, 2014, Vol. 9, No 5, pp. 505-513, ISSN 1758-4299
(М23) Рад у међународном часописуKupusinac A., Stokić E., Lečić D., Tomić-Naglić D., Srdić Galić B.: Gender-, Age-, and BMI-Specific Threshold Values of Sagittal Abdominal Diameter Obtained by Artificial Neural Networks, Journal of Medical and Biological Engineering, 2015, Vol. 35, No 6, pp. 783-788, ISSN 1609-0985, DOI: 10.1007/s40846-015-0090-z.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić V., Sečujski M., Kupusinac A.: Transformation-Based Part-Of-Speech Tagging For Serbian Language, 8. WSEAS Intnl. Conf. on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS), Peurto de la Cruz: Tenerife, Spain, 14-16 Decembar, 2009, pp. 98-103
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSečujski M., Kupusinac A., Pekar D.: Prediction of phone duration in Serbian language based on decision trees, 3. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/ Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Graz, Austria, 16-18 April, 2009, pp. 229-240
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKupusinac A., Sečujski M.: Part-of-Speech Tagging Based on Combining Markov Models and Machine Learning, 3. Speech and Language, Beograd: IEPSP, LAAC, 13-14 Novembar, 2009, pp. 324-333, ISBN 978-86-81879-26-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalbaški D., Kupusinac A.: Classification of Invariants in Class Based on Conceptual Definitions, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 181-185, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalbaški D., Kupusinac A.: Konceptualna definicija objekta i klase, 8. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: ETF, 4-6 Novembar, 2010, pp. 368-371, ISBN 978-99955-46-03-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalbaški D., Kupusinac A.: Automatic Inference of Invariants in Objects with Variable Structure, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, Beograd; Elektrotehnički fakultet, Beograd; IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, 22-24 Novembar, 2011, pp. 1372-1374, ISBN 978-1-4577-1498-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKupusinac A., Malbaški D.: An Algorithm for the Automatic Verification of Inheritance, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, Beograd; Elektrotehnički fakultet, Beograd; IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, 22-24 Novembar, 2011, pp. 1375-1378, ISBN 978-1-4577-1498-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKupusinac A., Malbaški D.: Automatic Verification of Inheritance, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 177-180, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKupusinac A., Malbaški D.: General Aspects of the As Prescribed Analysis of Invariants in the Class, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, Beograd; Elektrotehnički fakultet, Beograd; IEEE Serbia and Montenegro COM Chapter, 22-24 Novembar, 2011, pp. 1379-1381, ISBN 978-1-4577-1498-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKupusinac A., Sečujski M.: An Algorithm for Part-of-Speech Tagging in Serbian Language, 9. International Symposium Interdisciplinary Regional Research - ISIRR, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-22 Jun, 2007, pp. 43-43, ISBN 978-86-7892-042-4
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуStokić E., Kupusinac A., Srdić Galić B., Tomić-Naglić D., Isenović E.: Sagittal Abdominal Diameter (SAD) in Identification Obese Patients of Higher Cardiovascular Risk, Cardiology, 2013, Vol. 126, pp. 169-169, ISSN 0008-6312, 10. International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD), Florence, Italy, 13-16 Oktobar, 2013, pp. 169-169, ISBN 978-3-318-02532-3
(М53) Рад у научном часописуKupusinac A., Malbaški D.: Automatic Verification of Inheritance, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2011, Vol. 2, No 4, pp. 139-143, ISSN 2217-2661, UDK: 519.6:004
(М53) Рад у научном часописуMalbaški D., Kupusinac A.: The Strong Object Invariant, Technology Education Management Informatics - TEM, 2012, Vol. 1, No 1, pp. 9-15, ISSN 2217-8309
(М53) Рад у научном часописуKupusinac A., Malbaški D.: Analysis of Loop Semantics using S-formulas, Technology Education Management Informatics - TEM, 2012, Vol. 1, No 2, pp. 72-77, ISSN 2217-8309
(М53) Рад у научном часописуKupusinac A., Malbaški D.: Formalization of the General Hoare Logic Laws, Technology Education Management Informatics - TEM, 2012, Vol. 1, No 3, pp. 145-150, ISSN 2217-8309
(М53) Рад у научном часописуDobromirov D., Radišić M., Kupusinac A., Marić B.: Emerging Markets Unidirectional Sensitivity Coefficient as an Indicator in Portfolio Investors' Decision Making , International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 2, pp. 63-68, ISSN 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуLečić D., Kupusinac A.: The Impact of ERP Systems on Business Decision-Making, Technology Education Management Informatics - TEM, 2013, Vol. 2, No 4, pp. 323-326, ISSN 2217-8309
(М53) Рад у научном часописуLečić D., Kupusinac A.: The Effects of the Application of Production Information Systems, Technology Education Management Informatics - TEM, 2014, Vol. 3, No 1, pp. 29-35, ISSN 2217-8309
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниСечујски М., Купусинац А.: Поређење поступака аутоматске морфолошке анотације текстова на српском језику., 17. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 24-26 Новембар, 2009, пп. 1085-1092, ИСБН 978-86-7466-375-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А.: Поређење алгоритама комбинаторне оптимизације, 18. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 23-25 Новембар, 2010, пп. 1197-1200, ИСБН 978-86-7466-392-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМалбашки Д., Купусинац А.: Елеганција и сложеност алгоритма, 18. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 23-25 Новембар, 2010, пп. 1201-1203, ИСБН 978-86-7466-392-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМалбашки Д., Купусинац А.: Класификација инваријаната у класи, 18. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 23-25 Новембар, 2010, пп. 1220-1223, ИСБН 978-86-7466-392-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСечујски М., Купусинац А.: Одређивање положаја лексичког акцента у говорној бази коришћењем стабала одлуке, 8. Инфотех, Јахорина, 18-20 Март, 2009, пп. 228-231
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А., Малбашки Д.: Коректност и композиција класе, 17. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 24-26 Новембар, 2009, пп. 1291-1294, ИСБН 978-86-7466-375-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKupusinac A., Malbaški D.: Class composition and correctness, 12. Serbian Mathematical Congress, Novi Sad: PMF, 28-2 Avgust, 2008, pp. 119-123
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А.: Решавање једнодимензионалног bin-packing проблема применом пермутационог генетског алгоритма, 7. ДОГС, Дигитална обрада говора и слике, Келебија, 2-3 Октобар, 2008, пп. 225-228, ИСБН 978-86-7892-136-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А., Малбашки Д.: Коректност поткласе, 16. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 25-27 Новембар, 2008, пп. 747-750, ИСБН 978-86-7466-337-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А., Сечујски М.: Поређење два поступка аутоматске морфолошке анотације текста, 7. ДОГС, Дигитална обрада говора и слике, Келебија, 2-3 Октобар, 2008, пп. 20-23, ИСБН 978-86-7892-136-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А., Малбашки Д.: Инваријанта класе у објектно оријентисаном програмирању и њена примена, 15. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 20-22 Новембар, 2007, пп. 589-592, ИСБН 978-86-7466-301-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСечујски М., Купусинац А.: Морфолошка анотација на српском језику заснована на трансформационим правилима, 13. YУ ИНФО, Копаоник, 1-8 Март, 2005, ИСБН 978-86-85525-02-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКупусинац А., Сечујски М.: Побољшање полуаутоматске морфолошке анотације применом трансформационих правила, 15. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 20-22 Новембар, 2007, пп. 604-606, ИСБН 978-86-7466-301-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСечујски М., Купусинац А.: Аутоматска морфолошка анотација текстова на српском језику коришћењем ХММ, 14. ТЕЛФОР, Београд: Друштво за телекомуникације, 21-23 Новембар, 2006, пп. 325-328, ИСБН 86-7466-275-7
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКупусинац А., Смиљенић Д., Стокић Е.: Примена вештачких неуралних мрежа у предикцији нивоа ХДЛ-холестерола, 3. Конгрес о хиперлипопротеинемијама Србије са међународним учешћем, Нови Сад: Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, 3-4 Октобар, 2013, пп. 78-78, ИСБН 978-86-81315-42-2
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуСтокић Е., Смиљенић Д., Купусинац А., Поповић Ђ., Срдић Галић Б.: Витамин Д и ХДЛ-холестерол: каква је повезаност?, 3. Конгрес о хиперлипопротеинемијама Србије са међународним учешћем, Нови Сад: Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва, 3-4 Октобар, 2013, пп. 88-88, ИСБН 978-86-81315-42-2
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуСтокић Е., Смиљенић Д., Купусинац А., Срдић Галић Б.: Телесна маса, обим струка и масна маса као предиктори дефицијенције витамина Д, 1. Симпозијум клиничке и функционалне анатомије, Нови Сад: Ortomedics Book, 13-14 Септембар, 2013, пп. 60-60
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаКупусинац А.: Анализа особина динамичких постуслова у Хоровим триплетима, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010
(М72) Одбрањен магистарски радКупусинац А.: Инваријанта класе у објектно оријентисаном програмирању, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2008
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Купусинац А., Дорословачки Р., Малбашки Д., Срдић Галић Б., Стокић Е.: Примарна процена кардиометаболичког ризика применом вештачких неуралних мрежа, корисник: Клинички центар Војводине, 2013
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметКупусинац А.: Збирка решених задатака из програмског језика C++. Нови Сад: ФТН, 2011.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду19.05.2021.
Ванредни професорПримењене рачунарске науке и информатикаУниверзитет у Новом Саду19.05.2016.
ДоцентПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука19.05.2011.
Асистент приправник РПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука17.09.2009.
Асистент - стари називПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука23.06.2008.
Сарадник у наставиПримењене рачунарске науке и информатикаФакултет техничких наука28.03.2007.