Докторске студије / Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука – Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара (др)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Грађевинарство, Индустријско инжењерство и менаџмент; Електротехника, Безбедност


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Одабрана поглавља из управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара5210
Изборна предмет 1 (Заједнички предмет)4210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 25210
Изборна позиција 35210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 45210
Изборна позиција 55210
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010