Проф. Емеритус др Радомир Фолић


Недостаје слика

др Радомир Фолић

Проф. Емеритус


Телефон021/485-2644
E-mail
Академско звањеПроф. Емеритус
КанцеларијаКабинет 205

Дипломирао на Грађевинском факултету (ГФ) - конструктивни одсек у Београду марта 1963. Магистрирао (Теорија конструкција) на ГФ у Загребу фебруара 1974. год. Докторирао на ГФ у Београду маја 1983. Стручни испит положио је у Београду 1968. Изабран за доцента шк. 1979/80, 1984. за ванредног, а 1988. за редовног професора (Бетонске конструкције-БК) Факултета техничких наука (ФТН) у Новом Саду. Од 1982-1986. и 1989-1997. директор Института за индустријску градњу, а од јануара 1986 - новембра 1988. декан ФТН у Новом Саду. Од 1997-2002. директор је Института за архитектуру и грађевинарство, а од 2002 - директор Института за грађевинарство (ИГ). Руководилац катедре за материјале и конструкције од 1996-2004. Од 2000. г. редовни члан је Југословенске инжењерске академије (ЈИНА). Друштво грађевинских конструктера Југославије (ДГКЈ) доделило му је признање за животно дело у грађевинском конструктерству 2002. Бави се широм облашћу грађевинског конструктерства: теорија конструкција и земљотресно инжењерство, БК, монтажне БК и мостови, темељење грађевинских објеката, процена, стратегије одржавања, и обнова грађевинских објеката. Радио је на теоријским и експерименталним истраживањима и моделирању понашања елемената и конструкција под различитим дејствима. Руководио је научноистраживачким пројектима: "Истраживање материјала и конструкција под динамичким оптерећењем и ревитализација грађевинских објеката", "Примена теорије конструкција у БК", "Истраживање елемената и конструкција са аспекта носивости, употребљивости и трајности, укључујући ревитализацију објекта".Од 1990-1993 руководио је истраживањима из динамике конструкција на Математичком институту САНУ. Од1996-2000. руководио је Потпројектом "Моделирање понашања тла, материјала, елемената и конструкција под статичким и динамичким и пожарним оптерећењем " и Потпројектом: " ЕЦ 8 - Пројектовање сеизмички отпорних конструкција" у технолошком пројекту: "Увођење Еврокодова и европских стандарда у грађевинско конструктерство Србије" (за овој рад добио је Повељу ЈДГК за најбоље остварење у области науке и технологије за 1996 и 1997.). Аутор је или коаутор великог броја студија, пројеката и експертиза. Био је члан Научних комитета међународних скупова: Диагносис оф Цонцрете Струцтурес (1991. и 1996. г.), Фаилурес оф Цонцрете Струцтурес (1993. и 2001.), Дурабилитy оф Бридгес (1989. и 1994.), Симпосиума ДГКМ 1995., 1997. 1999. Индис-а 1997. и 2000. и 2003. г. Одржао је већи број уводних предавања на међународним научним скуповима, а предавања по позиву одржао је на Техничком универзитету (ТУ) у Будимпешти 1988. и 1992. године, ТУ- Познањ - Пољска 1989. г. Рејкјавик- Исланд, 1989, Минхен-Немачка 1990, Кошице-Словачка 1991, Хаифа -Израел 1992, МцГилл Унив. Монтреал 2004. Члан је Научног комитета Панонског удружења за примењену математику и механику од 1995. а од 1997. члан Редакционог одбора часописа Булл. фор Апплиед Матхематицс - ТУ Будапест, Саопштења ИМС-Београд и Материјали и конструкције (од 2002. главни и одговорни уредник). Члан Техничког комитета РИЛЕМ-а ТЦ-104 ДЦЦ-Дамаге Цлассифицатион оф Цонцрете (Класификације оштећења БК) од 1987-1992. Добитник је Плакета (СНП- Н. Сад, Универзитета у Новом Саду и ТУ у Будимпешти, Савеза друштава инжењера и техн. Србије, ДГКЈ). Члан је међународних удружења конструктера ИАБСЕ, Америчког института за бетон (АЦИ) и домаћих ЈДГК, ЈУДИМК (истраживање материјала и конструкција), ДМТФ (механика тла и фундирање) Србије, ДГИТЈ, председник Друштва конструктера Србије 1989-1994, а од 2004. председник Савеза грађ. инж. и техн. Србије и Црне Горе. Од 1980 предаје, Теорију бетонских конструкција а затим БК и Монтажне БК. За студенте архитектуре поставио је предмете Конструкције, материјале и грађење, Конструктивни системи, и Носеће конструкције ИИ. На после-дипломским студијама предаје Одабрана поглавља теорије БК (Реологија и општа теорија лома, динамички оптерећене БК и специјални проблеми претходно напрегнутих конструкција), МБК и методологију научног рада, а на ГФ у Суботици, поставио и предавао предмет Дијагностика и процена стања конструкција, санације и ревитализације грађевинских објеката, а на ГФ у Приштини Реологију материјала. Пројектант је конструктор мноштва објеката од којих се истичу: Споменик Шарпланинском борцу, Спомен костурнице у Т. Велесу, зграда Српског народног позоришта у Н. Саду (приказано у Бауwелт-у 8/1974, с. 1200); Новосадска банка са подземном етажом, пет објекта за "Бачкатранс" у Врбасу, Резервоаре за водоводе у Дечанима, Гњилану и Сувој Реци, Висећи мост за пешаке преко реке Бели Дрим у Ораховцу, и др. Коаутор је Патента за подупирање, санацију и/или појачавање бетонских греда применом косника и преднапрегнутих затега. Развијао методологије прегледа, класификација оштећења, процене стања и санација грађ. објеката. Радио на експертизама и надзору. Одредница о њему објављена је у Марqуис Wхо ис Wхо ин тхе Wорлд (од 13. до 21. издања).

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор01.10.1994.01.09.2007.Департман за грађевинарство и геодезију
Редовни професор01.10.1994.Катедра за конструкције
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат хале од претходно напрегнутог бетона распона 55м

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1963

Студија учинака сила преднапрезања у статички неодређеним линијским системима и примена преднапрезања за појачавање бетонских конструкција

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1974

Прилог проучавању Т-пресека-Анализа активне ширине притиснуте плоче у армираном и претходно напрегнутом бетону

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1983

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаFolić, R.J. (2014): Bridge Engineering in Serbia, Ch. 16, in Handbook of International Bridge Engineering, Ed. L. Duan and W. Fah, Frances and Taylor, New York, 2014, pp. 687-747
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаFolić R.: Bridge Engineering in Serbia, Ch. 16in Handbook of International Bridge Engineering, Ed. Wai.Fah Chen and lian Duan, Taylor and Frances Group, CRC Press, Baca Raton, London, New York, 2014, str. 687-746, ISBN 978-1-4398-1029-3
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаFolić R., Folić B.: Design methods analysis of seismic interaction soil-foundation-bridge structures for different foundations, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation, Ed. T. Schanz and R. Jankov, Springer Sciences+Business Media, 2009, str. 179-191, ISBN 987-90-481-2709-2
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаFolić R.: Conceptual design, base isolation and control bridge structures in seismic regions , The 6th International Conference of Danube Bridges, Editor M. Ivanyi & R. Bancila, 2007, str. 463-478, ISBN 987-963-420-925-6
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаFolić R.: Some aspects of deteriration and maintenance of concrete bridges, Edit. M. Ivanyi & R. Bancila, 2007, str. 377-388, ISBN 978-963-420-925-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиHarmati N., Magyar N., Folić R.: Multi – criterion optimization of building envelope in the function of indoor illumination quality towards overall energy performance improvement, Energy, 2016, Vol. 114, pp. 302-317, ISSN 0360-5442
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиHarmathy, N., Magyar, Z., Folić, R. (2016): Multi – criterion optimization of building envelope in the function of indoor illumination quality towards overall energy performance improvement, Energy 2016; 114: 302 – 17. ISSN 0360-5442
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZenunović D., Folić R.: Models for behaviour analysis of monolithic wall and precast or monolithic floor slab connections, Engineering Structures, (40) 2012, pp. 466-478
(М21) Рад у врхунском међународном часописуFolić R., Zenunović D.: Durability problem of RC structures in Tuzla industrial zone - Two case studies (Article), Engineering Structures, 2010, Vol. 32, No 7, pp. 1846-1860, ISSN 0141-0296
(М21) Рад у врхунском међународном часописуFolić, R., Zenunović, D. (2010): Durability problem of RC structures in Tuzla Industrial Zone - Two case studies, Engineering Structures, Vol. 32, July, 2010, pp. 1346-1360
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSerdar, N., Folić, R. (2018): Vulnerability and optimal probabilistic seismic demand model for curved and skewed RC bridges, Engineering Structures, 175, pp. 411-425. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.09.020
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojković, N., Folić, R., Pasternak, H. (2017): Mathematical model for the prediction of strength degradation of composites subjected to constant amplitude fatigue, International Journal of Fatigue, Vol. 103, 2017., pp 478-487, https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.06.032
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRudnik - Milanović, A., Kurtovic Folic, N., Folic, R. (2018): Earth-Sheltered House: A Case Study of Dobraca Village House near Kragujevac, Serbia, SUSTAINABILITY, (2018), Sustainability 2018, 10(10), 3629; https://doi: 10.3390/su10103629
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLaban, M., Folić, R.: Energy efficiency of buildings influenced by thermal properties of fasades industrially made, Thermal Science, 2014, Vol. 18 br. 2, str. 615-630
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati N., Folić R., Magyar Z., Dražić J., Kurtović-Folić N.: Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 679-693, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLaban M., Folić R.: Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of facades , Thermal Science, 2014, Vol. 18, No 2, pp. 615-630, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati N., Folić R., Magyar Z.: Energy Performance Modelling and Heat Recovery Unit Efficiency Assessment of An Office Building, Thermal Science, 2015, Vol. 19, No 3, pp. 865-880, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZenunovic D., Topalovic M., Folić R.: Identification of Modal Parameters of Bridge usoing ambient vibration Measurements, Shock and Vibration, 2015, ISSN 1070-9622, UDK: http://dx.doi.org/10.1155/2015/957841
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati N., Folić R., Mađar Z.: ENERGY PERFORMANCE MODELLING AND HEAT RECOVERY UNIT EFFICIENCY ASSESSMENT OF AN OFFICE BUILDING, Thermal Science, 2014, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRanković S., Folić R., Mijalković M.: Flexural behaviour of rc beams strengthened with nsm CFRP and GFRP bars – experimental and numerical study, Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials, 2013, Vol. 43, No 4, pp. 377-390, ISSN 1583-3186
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуProkić A., Folić R., Miličić I.: A Closed-Form Approximate Solution for Coupled Vibrations of Composite Thin-Walled Beams With Mid-Plane Symmetry, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 5, pp. 883-890, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić R., Radonjanin V., Malešev M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire , Construction and Building Materials, 2002, No 16, pp. 427-440, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati N. L., Folic, R. J. Magyar, Z. (2015): Energy Performance Modelling and Heat Recovery Unit Efficiency Assessment of An Office Building, THERMAL SCIENCE, 2015, vol. 19 br. 3, pp. 865-880
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHarmati, N., Folić, R., Magyar, Z., Dražić, J., Kurtović-Folić, N. (2015): Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Тhermal Science, Nuclear Institute Vinča, Belgrade,doiref: 10.2298/TSCI141111109H
(М23) Рад у међународном часописуBalabusic, M., Folic, R. (2015): Energy analysis of the critical force of slender RC columns, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, (2015), vol. 168 br. 2, str. 141-156
(М23) Рад у међународном часописуZenunovic, D., Topalovic, M., Folic, R. (2015): Identification of Modal Parameters of Bridge usoing ambient vibration Measurements, Hindawi Publising Corporation, Shock and Vibrations, Volume 2015 (2015) Article ID 957841, 21 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2015/957841, 2015
(М23) Рад у међународном часописуĆosić, M., Folić, R., Folić, B. (2014): Seismic performances of the structures at variation of artificial accelerograms, Građevinar, vol.66, No.9, pp. 787-800
(М23) Рад у међународном часописуBonić, Z., Folić, R. (2013): Proboj temelja samca – usporedba proračuna I eksperimenta (Punching of column footings – comparison of experimental and calculation results), Građevinar (65), Zagreb, Br. 10; pp. 887-899; UDK 624.074.6.001.4:624.046
(М23) Рад у међународном часописуRanković, S. Folić, R., Mijalković, M. (2013): Flexural behaviour of RC beams strengthened with nsm CFRP and GFRP bars – experimental and numerical study, Romanian Journal of materials, 2013, 43 (4), pp. 377-390
(М23) Рад у међународном часописуProkić, A., Folić, R., Miličić, I. (2013): A closed-form approximate solution for coupled vibrations of composite thin-walled beams with mid-plane symmetry, Technical Gazete (20), No.5, 2013, pp. 883-890. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online); UDC/UDK 624.072.2:519.65
(М23) Рад у међународном часописуLaban M. Đ., Folić R. J., (2012) Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of façades, Thermal Science, 2012 OnLine-First (00):147-147, DOI:10.2298/TSCI120417147L, http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1644
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(М23) Рад у међународном часописуCumbo, A., Folić, R. (2017): Uslojeni konačni elementi u proračunu spregnutih konstrukcija izloženih dugotrajnom djelovanjima (Layered finite elements in the analysis in the analysis of composite structures exposed to long-term effects), Građevinar, 69 br.11, pp. 1005-1019; DOI: https:/ /doi.org/10.14256/JCE.2016; ISSN 0350-2465; UDK 624+69(05)=862
(М23) Рад у међународном часописуProkić A., Mandić R., Vojnić-Purčar M., Folić R.: Torsional buckling of thin-walled beams in presence of bimoment induced by axial loads, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 183-189, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуZenunović D., Topalović M., Folić R.: System Identification of R/C Girder Bridges Based on Field Measurements and Numerical Simulations, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 3, pp. 667-675, ISSN 1330-3651, UDK: DOI: 10.17559/TV-20140603143241;
(М23) Рад у међународном часописуBalabušić M., Folić R.: Energy analysis of the critical force of slender RC columns, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, 2015, Vol. 167, No 12, pp. 141-156, ISSN 0965-0911, UDK: DOI:10.1680/stub.1300064
(М23) Рад у међународном часописуĆosić M., Folić R., Folić B.: Utjecaj parametara akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija, Građevinar, 2014, Vol. 66, No 9, pp. 787-800, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(М23) Рад у међународном часописуĆosić M., Folić B., Folić R.: Numerical simulation of the pile integrity test on defective piles, Acta Geotechnica Slovenica, 2014, Vol. 11, No 2, pp. 5-19, ISSN 1854-0171
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBonić Z., Folić R.: Proboj temelja samca – usporedba proračuna I eksperimenta (Punching of column footings – comparison of experimental and calculation results), Građevinar, 2013, Vol. 10, pp. 887-899, ISSN 0350-2465, UDK: 624.074.6.001.4:624.046
(М23) Рад у међународном часописуKurtović-Folić N., Folić R.: Stare zgrade - karakteristična oštećenja i njihovi uzroci, Građevinar, 2010, No 4, pp. 153-168, ISSN 0350-2465, UDK: 624.012:624.059.25
(М23) Рад у међународном часописуBrujić, Z., Kukaras, D., Folić, R. Sohela, A., Čeh,A. (2018): Punching shear strength of strenth of eccentrically loaded RC flat slabs without transverse reinforcement, Građevinar, vol. 70 br. 9, str. 757-770; ISSN 0350-2465; UDK 624+69(05)=862
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић Р., Зенуновић, Д. (2016): Спрегнуте конструкције челик – бетон, АГМ књига, 2016, стр. 362, ИСБН 978-86-86363-56-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаAutori: Kovačević, D., Folić, R., Lađinović, Đ Naziv: Application of Link FE in Modeling of Specific Boundary/Interface Conditions, N Naziv časopisa: Journa of the Serbian Society for Computational Mechanics, (2007), vol. 1 br. 1, str. 99-109
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаFolić R., Brujić Z.: Beam on base with properties described according to the linear creep theory, Bulletins for Applied Mathematics, 1994, ISSN 0133-3526
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBrujić Z., Folić R.: Slenderness ratio criterion of reinforced concrete columns, Bulletins for Applied and Computer Mathematics, 2001, ISSN 0133-3526
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаFolić R., Brujić Z.: Dynamic analysis of columns made of time-dependent materials, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаFolić R., Brujić Z.: Stability of compressed columns according to linear creep theory, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић, Р., Паквор, А. (1991): Монтажни армиранобетонски елементи. У књизи Приручник за примену Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон, књ. 1, Грађевинска књига, Београд, стр. 642-700. ИИ издање (1995), ИИИ издање (2000) Грађевински факултет Београд
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић, Р., Поповић, Б.(1997): Парцијално претходно напрегнуте конструкције - стање и перспективе развоја. Грађевински календар (ГК) 1997. стр. 22-105. и (1998): Гранична носивост, замор, дуктилност и оптимално пројектовање парцијално претходно напрегнутих конструкција. СДГИТ Југославије, ГК, Београд, 1998. стр. 221-294. (укупно 158 стр.).
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić, R. (1991): A classification of damage to concrete buildings in earthquakes, illustrated by examples. Material and Structures, RILEM - Journal, Chapman & Hall, Vol. 24, pp. 286-292.
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаFolić, B., Folić, R. (2009): Design methods analysis of seismic interaction soil-foundation-bridge structures for different foundations, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation, Ed. T. Schanz and R. Jankov, Springer Sciences+Business Media, pp. 179-191. ISBN 987-90-481-2709-2
(М21) Рад у врхунском међународном часописуFolić, R., Zenunović, D. (2010): Durabilty problem of RC structures in Tuzla Industrial Zone - Two case studies, Enginering Structures, Vol. 32, June, 21010, SCI list
(М21) Рад у врхунском међународном часописуZenunović D., Folić R.: Models for behaviour analysis of monolithic wall and precast or monolithic floor slab connections, Engineering Structures, Volume 40, July 2012, doi:10.1016/j.engstruct.2012.03.007, Elsevier Ltd., 2012., pp. 466-478;
(М23) Рад у међународном часописуLaban M. Đ., Folić R. J., (2012) Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of façades, Thermal Science, 2012 OnLine-First (00):147-147, DOI:10.2298/TSCI120417147L, http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1644
(М23) Рад у међународном часописуFolić, R. (2009): Durabilty design of Concrete Structures-Part 1: Analysis fundamentals, Facta Universitatis Series Architecture and Civil Engineering Vol. 7 no 1/ 09, pp. 1-18, UDC 624.012-3(045) DOI: 0.2298/FUACE0901001F
(М41) Истакнута монографија националног значајаФолић, Р., Поповић, Б.: Парцијално претхдно напрегнуте конструкцје, Монографија бр. 27, ФТН, 2008. стр. 212. Библ. Матице српске, 624.012.46; ИСБН 978-86-7892-072-1;
(М41) Истакнута монографија националног значајаФолић, Р., Зенуновић, Д. (2009): Спрегнуте конструкције челик – бетон, Универзитет у Н. Саду, Факултет техничких наука, Едиција Монографије 36, ФТН, Нови Сад, стр. 362, ИСБН 978-86-7892-203-9
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаФолић, Р.: Пројектовање сеизмички отпорних бетонских мостова, Материјали и конструкције бр. 3, 2008. стр. 41-65. УДК: 624.21.03:699.841=861; НБ Србије 620.1(497.11) ИССН 0543-0798 МиК (Београд) ЦОБИС.СР-ИД 6725890
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić, R. (1991): Classification of damage and its causes as applied to precast concrete buildings. Material and Structures. RILEM - Journal, Chapman & Hall, Vol. 24, pp. 276-285.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметФолић, Р. (1983): Статика конструкција - Збирка решених задатака. ФТН ИИГ, Нови Сад, стр. 1-486. ИИ издање (1987). ИИИ издање Грађевинска књига, Београд (1991).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниFolić, R., Ivanov, D. (1991): In situ behaviour of concrete structures deterioration of concrete, influence of earthquake and a fire in Diagnosis of Concrete Structures - State of the Art Report, Ed. by T. Javor, Expertcentrum, Bratislava, pp. 135-146.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић, Р., Татомировић, М. (1999): Спрегнуте бетонске конструкције-И део. Грађевински календар, 1999. стр. 289-386; ИИ део, Грађевински календар, 2001, стр. 217-290
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић, Р. (1983): Спојеви и везе монтажних бетонских зграда. У књизи Монтажни грађевински објекти, (Ед. Б. Жежељ, А.Флашар) Економика, Београд, стр. 117-167. (9 ауторских табака)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуJavor, T., Naus, D.J., Folić, R., Zakić, B.: (1992): Diagnosis of Concrete Structures. RILEM - Journal Materials and Structures, Chapman & Hall, Vol. 25, pp. 437-440.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, Materials Journal, ACI, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMiletić, S., Ilić, M., Otović, S., Folić, R. Ivanov, Y. (1999): Phase composition changes due to ammonium-sulphate: attack on Portland and Portland fly ash cements, Esevier - Construction and Building Materials, Vol. 13, pp. 117-127.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, Materials Journal, ACI, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPavlović, P., Folić, R., Radonjanin, V., Tatomirović, M.(1997): The testing and repair of steel silo, Elsevier - Construction and Building Materials,Vol. 11, pp. 353-363
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2002): The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Journal "Construction and Building Materials", No. 16 (2002), Elsevier Science, London, pp.427 - 440.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Фолић, Р. (1985): Анализа активне ширине плоче и граничних стања код елемената од армираног и претходно напрегнутог бетона. ФТН ИИГ Посебно издање 7, Нови Сад, стр. 1-193.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаFolić R., Lađinović Đ. (1995): Three dimensional analyses of tall buildings subjected to earthquake loading. Scientific journal “Facta Universitatis“University of Niš, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 1, No 2, pp. 153 -166.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Проф. ЕмеритусКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука24.01.2008.
Редовни професорКонструкције у грађевинарству и теорија конструкцијаФакултет техничких наука03.11.1988.