Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер информационих технологија (Маст. инж. инф. технол.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Организационе науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Информационе технологије и системи у данашње време чине окосницу савременог друштва. Они посебно долазе до изражаја у пословном свету, како у производном тако и у услужном домену, где је тешко замислити било какву активност која није директно или индиректно подржана информационим технологијама и системима...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Стефановић др Дарко
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методе студијско-истраживачког рада202005
Реинжењеринг информационих система202015
Емпиријско софтверско инжењерство202004
Изборни предмет МАС ИИС 1202004
Изборни предмет МАС ИИС 2202015
Изборни предмет МАС ИИС 3202015
Стручна пракса - мастер ИИС000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Интеграција информационих система202015
Изборни предмет МАС ИИС 4200304
Студијско истраживачки рад на теоријским основама мастер рада ИИС00010010
Мастер рад ИИС00001010