Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Милановић Ивица
Мерење стабилности фреквенције у фреквенцијском домену

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.04.2018. - 27.05.2018.
Михајловић Живорад
Самонапајајући чворови бежичних сензорских мрежа за праћење параметара животне средине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.04.2018. - 24.05.2018.
Челиковић Милан
Приступ моделовању спецификација информационог система путем наменских језика

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.04.2018. - 23.05.2018.
Дудић Зденка
Развој модела за оцену иновативних активности малих и средњих предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.04.2018. - 20.05.2018.
Мирчетић Дејан
Унапређење top down методологије за хијерархијско прогнозирање логистичких захтева у ланцима снабдевања

Саобраћајно инжењерство

19.04.2018. - 19.05.2018.
Зелић Атила
Утицај сила закошења на замор носеће конструкције мосне дизалице при њеном кретању

Машинско инжењерство

02.04.2018. - 02.05.2018.
Брбаклић Бранислав
Одређивање оптималног броја, типа и локације уређаја за аутоматизацију електродистрибутивних мрежа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.03.2018. - 25.04.2018.
Савић Срђан
Когнитивно инспирисани рачунарски модел меморије са применама у роботици

Мехатроника

20.03.2018. - 19.04.2018.
Јурич Ивана
Модел за контролу површинске униформности дигиталних отисака

Графичко инжењерство и дизајн

15.03.2018. - 14.04.2018.
Поповић Немања
Напредни дистрибутивни менаџмент систем заснован на Cloud инфраструктури

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.03.2018. - 13.04.2018.
Косина Александар
Природа функција, њихових облика и односа у људском окружењу

Архитектура

09.03.2018. - 08.04.2018.
Тадић Владимир
Фазификација Габоровог филтра и њена примена у детекцији регистарских таблица

Електротехничко и рачунарско инжењерство

07.03.2018. - 06.04.2018.
Јовановић Марко
Интегрисани приступ фабрикацији сложених архитектонских форми од пенастих полистирена применом индустријских робота

Архитектура

27.02.2018. - 29.03.2018.
Пајкановић Александар
Пројектовање и карактеризација индуктора и нискошумног појачавача у технологији интегрисаних кола за широкопојасне примене

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.02.2018. - 28.03.2018.
Урекар Марјан
Прилог оптимизацији перформанси дигиталних мерења

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.02.2018. - 25.03.2018.
Брканић Ивана
Модел корисничког вредновања просторних карактеристика стана

Архитектура

22.02.2018. - 24.03.2018.
Марковић Марко
Метода одређивања деформација грађевинских структура применом фибер оптичких сензора

Геодетско инжењерство

22.02.2018. - 24.03.2018.
Милер Јерковић Вера
Примена уопштених инверза у решавању фази линеарних система

Примењена математика

21.02.2018. - 23.03.2018.
Стојановић Катарина
Урбане трансформације војвођанских насеља у контексту финансијализације од почетка новог миленијума

Архитектура

09.02.2018. - 11.03.2018.
Степанов Јасна
Модел за евалуацију система управљања комуналним отпадом применом методе оцењивања животног циклуса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

01.02.2018. - 03.03.2018.
Шкиљаица Иван
Развој метода за одређивање техничких и експлоатационих параметара бродова потискивача и потискиваних састава

Саобраћајно инжењерство

31.01.2018. - 02.03.2018.
Клипа Ђуро
Модел управљања перформансама процеса социјалне заштите и транзиције модула е-управе у паметну управу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.01.2018. - 25.02.2018.
Стевић Жељко
Интегрисани модел вредновања добављача у ланцима снабдевања

Саобраћајно инжењерство

24.01.2018. - 23.02.2018.
Ивановић Дарко
Интелигентни софтверски систем за дијагностику метаболичког синдрома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.01.2018. - 22.02.2018.
Жугић Вишња
Перформативност архитектонског простора: архитектонски субјекат у функцији производње значења

Архитектура

29.12.2017. - 28.01.2018.
Схахран Абдрахман
Истраживање индивидуалног становања у Либији

Архитектура

26.12.2017. - 25.01.2018.
Драгичевић Драган
Метода за пројектовање и оптимизацију система за монтажу заснованих на lean концепту

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.12.2017. - 25.01.2018.
Суботић Младен
Фактори развоја предузетничких потенцијала студената

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.12.2017. - 24.01.2018.
Ковачки Невен
Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа применом вишекритеријумске оптимизације

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.12.2017. - 21.01.2018.
Кнежевић Бојан
Побољшање управљачких и енергетских карактеристика мехатроничког система лифта

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.12.2017. - 21.01.2018.
Бркљач Небојша
Утицај примене фактора успешности повратне логистике и баријера за имплементацију на перформансе организације

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2017. - 20.01.2018.
Томашевић Милован
Адаптивни модел за управљање ланцима снабдевања у малим и средњим предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2017. - 20.01.2018.
Царић Биљана
Непокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима

Примењена математика

14.12.2017. - 13.01.2018.
Димитриески Владимир
Приступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима и инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.12.2017. - 10.01.2018.
Васић Дејан
Модел геодетског премера савременим аквизиционим технологијама

Геодетско инжењерство

27.11.2017. - 27.12.2017.
Кљајић Драган
Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложености

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.11.2017. - 24.12.2017.
Чепић Зоран
Математичко моделовање сагоревања пшеничне сламе у непокретном слоју са аспекта утицаја промене параметара процеса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

23.11.2017. - 23.12.2017.
Ђорђевић-Козаров Јелена
Метода мерења електроокулографског сигнала на интервалу са преклапањем временских прозора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

03.11.2017. - 03.12.2017.
Ћебић Дејан
Оптимални вишекорачни методи Њутновог типа за налажење вишеструких корена нелинеарне једначине са познатом целобројном вишеструкошћу

Примењена математика

27.10.2017. - 26.11.2017.
Вујовић Ђермановић Драгана
Модел пословног решења за комуникационе активности применом”софтвера као услуге (СААС)"

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.10.2017. - 22.11.2017.
Поповић Љиљана
Модел осигурања усева од ризика суше

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.10.2017. - 18.11.2017.
Милићевић Слађана
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXИ века

Архитектура

18.10.2017. - 17.11.2017.
Грујић Јован
Туморска модуларна ендопротеза зглоба кука

Машинско инжењерство

17.10.2017. - 16.11.2017.
Томић Ивана
Анализа индикатора перформансе у процесу доношења стратешких одлука у индустријском предузећу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.09.2017. - 25.10.2017.
Ковачевић Срђан
Анализа самопречишћавајућег потенцијала подземних вода за уклањање фармацеутика применом методе речне обалске филтрације

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

22.09.2017. - 22.10.2017.
Гајић Ненад
Развој методе за мерење интелектуалног капитала предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Гаврић Катарина
Истраживање великих количина података о покретним објектима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Јокановић Бојана
Модел развоја организационе климе заснован на управл?ању знањем

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Капетина Мирна
Адаптивна естимација параметара система описаних ирационалним функцијама преноса

Електротехничко и рачунарско инжењерство

21.09.2017. - 21.10.2017.
Блануша Владимир
Анализа понашања цилиндрично вал?кастих лежаја за специјалне намене

Машинско инжењерство

08.09.2017. - 08.10.2017.
Сремачки Маја
Модули одређивања емергентних ксенобиотика у мешовитим отпадним водама

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

31.08.2017. - 30.09.2017.
Тасић Немања
Модел кључних индикатора перформанси институција високог образовања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Марко Стојчић
Унапређење система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Цветићанин Стеван
Фракционо и тополошко уопштење једначине телеграфичара као модел електричног вода

Електротехничко и рачунарско инжењерство

25.08.2017. - 24.09.2017.
Крунић Гојко
Модел развоја предузећа из области електродистрибутивног сектора

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.08.2017. - 23.09.2017.
Булатовић Весна
Сулфатна отпорност бетона на бази рециклираног агрегата

Грађевинско инжењерство

24.08.2017. - 23.09.2017.
Бркљач Бранко
Препознавање облика са ретком репрезентацијом коваријансних матрица и коваријансним дескрипторима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Симић Митар
Преносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију параметара сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Ђого Маја
Нивои концентрација и управљање перзистентним органским полутантима у хетерогеном систему депонија комуналног отпада

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

27.07.2017. - 26.08.2017.
Пештерац Александра
Трансформација простора у место: сталности и промене поетичког дејства места

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Милићевић Слађана
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXI века

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Бојовић Драган
Параметарска анализа носивости анкера на затезање и смицање у микроармираном бетону веома високих чврстоћа факторијалном анализом и неуронским мрежама

Грађевинско инжењерство

24.07.2017. - 23.08.2017.
Павков Иван
Факторизација полинома две променљиве са целобројним коефицијентима помоћу Newton-овог полигона и примена у декодирању неких класа Reed – Solomon кодова

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Крстановић Лидија
Мера сличности између модела Гаусових смеша заснована на трансформацији простора параметара

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Гутеша Милана
Моделовање процеса у гасним турбинама за потребе примене гаса из гасификације биомасе

Машинско инжењерство

13.07.2017. - 12.08.2017.
Александровић Бранислав
Развој модела динамичких параметара кретања мотоцикла са аспекта безбедности саобраћаја

Саобраћајно инжењерство

12.07.2017. - 11.08.2017.
Аземовић Решад
Истраживање услова за ублажавање ризика поплаве

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

12.07.2017. - 11.08.2017.
Колаковић Слободан
Модел управљања поплавама на равничарским рекама на примеру Дунава кроз Србију

Грађевинско инжењерство

11.07.2017. - 10.08.2017.
Царевић Марина
Мешовите намене – кључни параметар планирања савремених градова

Архитектура

10.07.2017. - 09.08.2017.
Шкорић Тамара
Аутоматско одређивање и аналитичка провера параметара узајамне ентропије кардиоваскуларних временских низова

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Старчев Ћурчин Анка
Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача применом методе притиснутих штапова и затега

Грађевинско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Рељић Дејан
Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.07.2017. - 03.08.2017.
Росић Даниела
Модел контроле приступа у Smart Grid системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.06.2017. - 29.07.2017.
Стрезоски Лука
Прорачун комплексних кратких спојева неуравнотежених дистрибутивних мрежа са дистрибуираним енергетским ресурсима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.06.2017. - 27.07.2017.
Пап Саболч
Нови адсорпциони медијуми за сепарацију неорганских полутаната отпадних вода базирани на термохемијској конверзији биомасе

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.06.2017. - 12.07.2017.
Недовић Љубо
Неки типови растојања и фази мера са применом у обради слика

Примењена математика

12.06.2017. - 12.07.2017.
Цветковић Драгана
Нови индикатори стабилности за емпиријске трофичке мреже

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

09.06.2017. - 09.07.2017.
Короман Бранко
Модел ефективне организације и управљања планинским туристичким подручјем - дестинацијом

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

29.05.2017. - 28.06.2017.