Предмет: Управљање финансијама (17 - IM1018)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Образовни циљ је да предмет оспособи студента, будућег инжењера менаџмента, у интегрисању компоненте стратешког размишљања за успешно прилагођавање према захтевима нових економских и друштвених процеса. Образовни циљ се огледа и у томе да будући инжењер менаџмента упозна могућност комбиновања техничке и економске димензије свог рада.
Стицање знања практичног карактера које омогућава будућем инжењеру да примени принципе и технике управљања финансијама на све области где се јављају релевантни проблеми у предузећу. Позитивни исход образовања огледа се у развијању способности усклађивања техничких и других процеса са економским захтевима кроз употребу инструмената управљања финансијама у предузећу.
Предмет изучавања, пословне финансије и друге финансијске дисциплине. Циљеви финансијског управљања. Финансијска функција предузећа. Улога, послови, однос функција са другим функцијама, организација. Финансијска политика, начела финансијске политике. Правила финансирања, вертикална, хоризонтална. Показатељи ликвидности, активности и финансијске структуре. DuPont систем анализе, основна и проширена Du Pont формула. Показатељи тржишне вредности. Појам и врсте ризика и дејство Leverage-a. Инвестиционе одлуке у условима ризика. Финансијско тржиште и финансирање, тржиште новца. Финансијско тржиште и финансирање, тржиште капитала. Самофинансирање, финансирање из улога трећих лица. Финансијско планирање, дугорочно, краткорочно. Финансијско планирање. Оцена инвестиција. Финансијско управљање обртним средствима. Управљање готовином. Управљање купцима. Управљање залихама. Инвестициони фондови.
Настава се изводи на основу комбинације релевантних теоријских и практичних знања. Предавања уз употребу аудиовизуелних средстава. Аудиторне и рачунарске вежбе. Израде студије случаја и коришћење конкретних примера из предузећа. Консултације. У оквиру вежби се подстиче рад у групама на примени финансијских показатеља у конкретном предузећу у циљу реализације постављене стратегије и циљева пословања.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Перовић, В., Неранџић, Б.Пословне финансије2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Неранџић, Б., и др.Финансијско пословање: Практикум за вежбе2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Van Horne J.C., Wachowicz, J.M.Fundamentals of Financial Management2007Data StatusЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумнене35.00
Колоквијумнене35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бојанић др Ранко
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милић др Бојана
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Болесников Миња
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Демко-Рихтер др Јелена
Ванредни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бојанић др Ранко
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Цветојевић Сања
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Милић др Бојана
Асистент са докторатом

Рачунарске вежбе