Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Систем менаџмента квалитетом22005
Организација предузећа22005
Основе LEAN производње22004
Управљање инвестицијама22004
Изборни предмет МП122204
Изборни предмет МП222204
Стручна пракса МЕН100064

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада30306
Инжењерство услуга31105
Стандарди за управљање пројектима30205
Изборни предмет МП322215
Изборни предмет МП422214
Изборни предмет МП522215

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент30205
Изборни предмет МП622215
Изборни предмет МП722215
Изборни предмет МП822215
Дипломски рад - истраживачки рад00005
Дипломски рад - израда и одбрана00065
 Документа