ванр. проф. др Љубица Дуђак


Недостаје слика

др Љубица Дуђак

Ванредни професор


Телефон021/485-2159
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 805

Љубица Дуђак је рођена 26. октобра 1961. године у Новом Саду где је стекла основно и средње стручно образовање као носилац дипломе "Вук Караџић". Факултет техничких наука, машински одсек, је уписала школске 1980/81. године. Дипломирала је 26. априла 1991. године са оценом 9 (девет) на смеру за Управљачко информационе системе у индустрији. Током студија остварила је просечну оцену 7.24 (седам и 24/100). Од 1. септембра 1991. године је запослена на Факултету техничких наука, Институт за индустријске системе као стручни сарадник. Последипломске студије на Факултету техничких наука, смер Ефективно управљање индустријским системима уписала је школске 1992/93. године. Положила је 9 испита са просечном оценом 9.67 (девет и 67/100) и урадила 4 семинарска рада са просечном оценом 9.75 (девет и 75/100). До сада је објавила 21 научни и стручни рад у земљи и иностранству и учествовала у низу научно-истраживачких пројеката и извођењу бројних стручних семинара. Тренутно ради на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент Факултета техничких наука, као доцент на предметима Планирање људских ресурса и Развој каријере на модулу Менаџмент људских ресурса и учествује у настави на предметима Менаџмент људских ресурса и Технологија организације предузећа. У претходном периоду је учествовала и у настави на предметима Организација индустријских система, Организација и менаџмент и Производни менаџмент на Машинском одсеку Факултета техничких наука. Од страних језика служи се руским и енглеским језиком.

Ванредни професор
01.02.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом11.09.2010.01.12.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром01.02.2007.01.08.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Стручни сарадник-Лаборант01.01.2002.01.01.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент23.12.2010.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Истраживање могућности комбинованог квантитативног поступка за анализу и дијагностификовање организационих и управљачких проблема

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1991

Обука и развој запослених – функција менаџмента људских ресурса

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Развој корпоратривне и личне одговорности у индустријским системима

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуHristić D., Grubić-Nešić L., Duđak Lj.: The Differences in Approaching Management by Mangers of Different Gender -an Example from Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, ISSN 1993-8233
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJ. Maletić, Lj. Duđak, I. Ćosić: APPLICATION OF VROOM - YETTON - JAGO"S MODEL, Third International Symposium on Management "Management between theory, practise and art", Timisoara, Romania, 1994.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЉ. Дуђак: ОБУКА И РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – ФУНКЦИЈА МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА, 12. Међународна научно- стручна конференција, Нови Сад: ФТН - Институт за индустријско инжењерство и менаџмент, 22./23. новембар, 2002, стр. 326- 331, УДК: 658.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЉ. Дуђак: СЕЛЕКЦИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА, 13. Међународна научно - стручна конференција "Индустријски системи – ИС "05", Херцег Нови, Нови Сад: ФТН - Одсек за индустријско инжењерство и менаџмент, 07./09. септембар, 2005, стр. 725- 732, УДК: 658.5(082), ИСБН 86-7780-008-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuđak Lj.: DEVELOPMENT AND TRAINING OF EMPLOYEES – THE ROAD TOWARDS AN INTELLIGENT BUSINESS, XIV Međunarodna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS 08 , UDK: 685.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuđak Lj., Grubić-Nešić L., Andevski M.: Characteristics of Organizational Culture Necessary for Development and Training of Employees, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 552-556, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuđak Lj., Savić-Šikoparija T., Hristić D.: The Importance of Internal and External Communication for the Acceptance and Implementation of Company's Corporate Responsibility, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 563-568, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAndevski M., Duđak Lj., Katić (Drezgić) I.: Director Role in Creating Culture Learning Organization at School , 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 456-460, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLj. Dudjak, Personal management and Human Resource Management - Differences, 1st International Scientific Conference ''COMETa 2012 - Conference on Mechanical Engineering Technologies and Application '', Jahorina, 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниB.Milic, Lj. Dudjak, L. Grubic-Nesic, The Relationship Between Leadership and Learning Organisation: A Review of the Literature and Research Proposal, International Conference on Business & Economic Development (ICBED), Boston, The Business & Management Review, Vol.2 Number 2, 2012, ISSN 2047-2854
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаГрубић-Нешић Л., Дуђак Љ.: Људски ресурси и развој индустријског инжењерства, Београд, Економски институт, 2011, стр. 153-166, ИСБН 978-86-7329-086-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаН. Царић, З. Хорват, Љ. Дуђак.: О ЈЕДНОЈ ФУНКЦИЈИ ДИСТАНЦЕ ГЕНЕРИСАНОЈ НАД ГРАФОМ СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТОКОВА, Часопис Статистичка ревија, 1994, Но. 1-2, стр. 180- 193, УДК: 31, ИССН 0039-0534
(М52) Рад у часопису националног значајаМ. Суботић, Ј. Мандић, Љ. Дуђак, Лидерство у образовним институцијама, часопис Норма, Сомбор, бр. 1, 2012., стр. 45-58, УДК 37, ИССН 0353-7129
(М52) Рад у часопису националног значајаЉ. Дуђак: Стратегијски план развоја кадрова у предузећу, Стратегијски менаџмент, 1996, Вол. 1, Но. 4, стр. 16- 23, ИССН 0354-8414
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Чабрило С., Дуђак Љ.: Истраживање ставова према променама”, 9. Међународна научно-стручна конференција „На путу ка добу знања”, Факултет за менаџмент, 2011, УДК: 316.4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМ. Бајић, Љ. Дуђак: ЕФИКАСНОСТ ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА И ПРОИЗВОДЊЕ САВРЕМЕНИХ И КВАЛИТЕТНИХ АЛАТА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ВИ Међународна конференција "Флексибилне технологије", Сомбор, Нови Сад: ФТН - Институт за производно машинство, 24./26. јун, 1997, стр. 327- 331
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЈ. Малетић, Љ. Дуђак: УПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРИСТУПА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 10. Међународна конференција "Индустријски системи - ИС"96", Нови Сад: ФТН - Институт за индустријске системе, 01./03. октобар, 1996, стр. 33- 38
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЉ. Дуђак, Ј. Малетић: КАРАКТЕРИСТИКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ, XXИИ југословенски симпозијум за операциона истраживања Сyмопис"95, Доњи Милановац, Београд: Рударско-геолошки факултет, 03./07. октобар, 1995, стр. 365- 368
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.02.2017.
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду23.12.2015.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука23.12.2010.
Асистент приправник РПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука21.05.2009.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет техничких наука01.02.2007.