доц. мр Бранислав Стеванов


Недостаје слика

мр Бранислав Стеванов

Доцент


Телефон021/485-2140
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 107

Образовање: 1999-2005: Одсек за Индустријско инжењерство и менаџмент,Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду. Дипломирао 25. априла 2005 на катедри Информационо управљачки и комуникациони системи. Добијена титула: Дипломирани инжењер менаџмента. Назив дипломског рада: Симулациони приступ оптимизацији процеса производње применом наменских средстава информационе технологије. Априла 2010. године магистрирао на теми Моделирање процеса функције маркетинга у индустијском предузећу на катедри за Производне системе, организацију и менадзмент.

Радио као демонстратор на Факултету техничких наука у Новом Саду на предмету Основе рачунарских технологија и програмирање током школске године 2004/2005. Од 01.09.2005. запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду као асистент на предметима Основе рачунарских технологија и програмирање и Аутоматизација поступака управљања производним системима; Одсек за Индустријско инжењерство и менаџмент, катедра за Информационо управљачке и комуникационе системе. Од 2007. године, као цлан катедре Производни системи,организација и менадзмент, дрзи везбе из предмета Управљање процесима рада и Информациони систем предузеца. У научно истраживачки рад спадају проблеми и решења везани за системе за управљање производњом, моделирање и симулацију пословних процеса у предузећима.

Доцент
01.04.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом11.10.2014.01.03.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са магистратуром14.06.2010.01.09.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник06.12.2007.01.06.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент приправник01.09.2005.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Симулациони приступ оптимизацији процеса производње применом наменских средстава информационе технологије

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2005

Моделирање процеса функције маркетинга у индустријском предузећу

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSuzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 12, pp. 724-731, ISSN 0039-2480
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOstojić G., Jovanović V., Stevanov B., Stankovski S., Ćosić I.: Collaborative Design in the Assembly Systems, 3. International CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technology, Setubal: Escola Superior de Technologia, Portugal, 8-20 Septembar, 2006, pp. 185-193, ISBN 972-99824-1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRistić S., Stevanov B., Dimitrieski V.: Is There a Conflict Between Modeling and Lean in Software Development?, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Beograd: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 5-6 Septembar, 2013, pp. 105-112, ISBN 978-86-7680-283-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremčev N., Ćosić I., Suzić N., Stevanov B.: Application of PLM Systems in Group Technology Approach, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 981-984, ISBN 978-3-901509-91-9, UDK: ISSN 2304-1382
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБашић С., Стеванов Б., Тешић З.: CIMOSA методологија у развоју система за управљање ремонтом грађевинских машина и постројења , 7. Научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина, 26-28 Март, 2008, пп. 266-270, ISBN 99938-624-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStevanov B., Tešić Z., Gračanin D.: Мodeling of marketing process in enterprises Naziv skupa: Međunarodna naučna konferencija Industrijski sistemi - IS 14 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAutori: Krsmanović C., Stefanović D., Stevanov B. Naziv: Actual Advancement Aspects Of Production Planning And Setup Processes Using By Contemporary Information Technology Tools Naziv skupa: Međunarodni naučno – stručni simpozijum INFOTEH – JAHORINA 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАутори: Шешлија, Д., Узелац, Д., Стеванов, Б., Јовановић, В., Лаловић, Ч. Назив: Прилог оптимизацији рада вишекомпресорских станица Назив скупа: 30. Конференција са међународним учешћем ХИПНЕФ 2006,Врњачка Бања
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВидицки П., Кесић И., Стеванов Б.: Организациони модел виртуалних организација, 6. Е-ТРГОВИНА међународни симпозијум о електронској трговини и електронском пословању., Палић, 5-7 Април, 2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGračanin D., Stevanov B., Sremčev N., Tešić Z.: Manufacturing shop control integration: a concept and an example, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECH-CONF), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, 8-10 Decembar, 2011, pp. 180-185, ISBN 978-86-85409-67-7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStankovski S., Ostojić G., Jovanović V., Stevanov B.: Using RFID Technology in Collaborative Design, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2006, Vol. 4, No 1, pp. 75-82, ISSN 0354-2025, UDK: 681.518:65.011.56
(М53) Рад у научном часописуStevanov B., Gračanin D., Kesić I., Ristić S.: An Application of Period Batch Control Principles and Computational Independent Models for Supporting the Overhaul Process of the Railway Braking Devices, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2013, Vol. 4, No 2, pp. 95-101, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStevanov B., Ostojić G., Stankovski S., Lazarević M.: Model relacione baze podataka za upotrebu podataka dobijenih primenom RFID tehnologije u procesima demontaže , 33. Jupiter konferencija, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of mechanical Engeneering, 15-16 Maj, 2007, pp. 4-4, ISBN 978-86-7083-592-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтеванов Бранислав, Стефановић Дарко, Кесић Игор - ПРИМЕНА РАЧУНАРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ У ПРОЦЕСИМА ПРОИЗВОДЊЕ, конференција YU INFO , Март 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтефановић Д., Крсмановић Ц., Стеванов Б. - „Прилог развоју система за аутоматизовану припрему процеса рада у индустријским производним системима“, XIII научно-стручна конференција ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ ИС’05, Херцег Нови, 2005.
(М72) Одбрањен магистарски радСтеванов Б.: Моделирање процеса функције маркетинга у индустријском предузећу, Нови Сад, Ауторски репринт, 2010
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакТешић З., Стеванов Б., Шешлија Д., Станковски С., Голушин Б.: Израда интегралног информационог система за управљање производњом и пословањем у компанији ВИТИНКА, Козлук, Република Српска, 2007
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакТешић З., Шешлија Д., Стеванов Б., Голушин Б., Одавић З.: Пријектовање и имплементација информационог система за управљање пословањем и производњом у компанији НИССАЛ, 2006
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.04.2015.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџмент14.06.2013.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука14.06.2010.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.09.2005.