доц. др Ива Шиђанин


Недостаје слика

др Ива Шиђанин

Доцент


Телефон021/485-2194
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 307

Др Ива Шиђанин је рођена 1. 8. 1984. године у Новом Саду, Република Србија. Основне и мастер студије је завршила 2008. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на Департману за Индустријско инжењерство и менаџмент, на модулу Инжењерство и менаџмент медија. На истом факултету, 2015. године, стиче звање доктора наука из области Индустријско инжењерство/Инжењерски менаџмент, одбранивши докторску дисертацију под називом "Модел система подршке одлучивању програмског менаџмента у медијима на примеру јавног медијског сервиса у Србији". Изводи вежбе на предметима Новинарство, Организација медијске производње, Истраживање масовних комуникација и Естетика медија. Аутор је више научних и стручних радова објављених у водећим домаћим и иностраним часописима, као и у зборницима са научно-стручних конференција из области менаџмента у медијима, с акцентом на електронске медије, програмски менаџмент и стварање медијских садржаја. Током професионалне каријере, била је ангажована на различитим пројектима у области медијске продукције, маркетинга, односа с јавношћу и менаџмента догађаја.

Доцент
26.09.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.10.2009.01.09.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент са докторатом01.08.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Асистент-Мастер26.09.2011.01.07.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Маркетинг догађаја као саставни део интегрисане маркетинг комуникације

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2008

Модел система подршке одлучивању програмског менаџмента у медијима на примеру јавног медијског сервиса у Србији

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуRatković Njegovan B., Šiđanin I.: Public broadcasting crisis as management crisis: a case study of radio television of Vojvodina, Journal of East European Management Studies, 2014, Vol. 19, No. 3, pp. 348-367, ISNN 0949-6181. (Management, 174/185, IF 2014 = 0,278).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Beleslin, I.: Issues required to change in the organization of media company, III International Symposium ”Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013)“, Zrenjanin: Technical faculty ”Mihajlo Pupin“, 21-22nd June, 2013, pp. 123-129, ISBN: 978-86-7672-202-0.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Media and creative industries: the value of creative content, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS' 11), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, September 14-16, 2011, pp. 583-587, ISBN: 978-86-7892-341-8.
(М53) Рад у научном часописуBeleslin I., Ratković Njegovan B.: Praćenje medijskih sadržaja posredstvom tradicionalnih medija uz istovremenu komunikaciju u virtuelnoj zajednici, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura, 2016, Broj 8, godina VIII, pp. 179-192, ISSN: 1821-0171.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: The crisis of society - the crisis of public media, The transformation of social identity in crisis conditions and it's impact on european integration, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 2016, pp. 7-21, ISBN: 978-86-7892-829-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBeleslin, I., Ratković Njegovan, B.: Programski menadžment i izazovi u programiranju, Kultura i društveni razvoj (II), 2. naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 20. novembar, 2014, pp. 341 - 356, ISBN: 978-86-7747-532-1.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Kulturni sadržaji u programima Prvog kanala Radio-televizije Vojvodine, Kultura i društveni razvoj, Naučni skup „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja“, Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 31. maj, 2012, pp. 367-378, ISBN: 978-86-7747-476-8.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRatković Njegovan, B., Šiđanin, I.: Strategije menadžmenta u medijima u uslovima ekonomsko-finansijske krize, 17. Internacionalni naučni skup SM 2012 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“, Subotica: Ekonosmki fakultet, 20. april, 2012, pp. 1-10 (CD ROM), ISBN 978-86-7233-305-3.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŠiđanin, I.: Menadžment socijalnih medija i medijsko okruženje, Naučni skup „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija, 27. oktobar, 2011, pp. 1-6 (CD ROM), ISBN 978-86-7203-122-5.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаBeleslin, I.: Model sistema podrške odlučivanju programskog menadžmenta u medijima na primeru javnog medijskog servisa u Srbiji, 2015, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.</енг>
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука26.09.2017.
Асистент-мастерИнжењерство и менаџмент медијаФакултет техничких наука26.09.2014.
Асистент-мастерПроизводни системи, организација и менаџмент26.09.2011.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџмент23.09.2010.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџмент23.09.2009.