Асистент-мастер Марко Орошњак


Недостаје слика

Марко Орошњак

Асистент-мастер


Телефон021/485-2174
E-mail
Академско звањеАсистент-мастер

Марко Орошњак је рођен 22.јуна.1989 у Сремској Митровици.
Основну школу "Змај Јова Јовановић" и Средњу техничку школу "Миленко Брзак Уча" завршава у Руми.
На Факултет Техничких Наука уписује се 2010. године на смер Индустријско Инжењерство. Основне академске студије завршава 2014. године са просечном оценом 8.50 (осам и 50/100). Дипломски рад под насловом "Прорачун и конструкција хидрауличне платформе за киповање транспортних средстава са растреситим теретом" одбранио је са просечном оценом 10 (десет) у октобру 2014. године. Исте године се уписује на Мастер академске студије, такође на смеру Индустријско Инжењерство и студије завршава у предвиђеном року са просечном оценом 9.55 (девет и 55/100) са одбрањеном Мастер тезом "Развој индикатора успешности одржавања хидрауличних система на основу триболошких параметара" у октобру 2015. године са просечном 10 (десет).
На Факултет Техничких Наука запошљава се 2015. године као сарадник у настави на смеру Индустријско Инжењерство, катедри за квалитет, ефективност и логистику. Осим на смеру Индустријско Инжењерство наставу држи на Инжењерском Менаџменту, Инжењерству Информационих Система и Мехатроници. Тренутно је на Докторским студијама на смеру Индустријско Инжењерство и Менаџмент. До сада је објавио више научних радова и учествовао на више међународних научних конференција. Поседује више сертификата који се тичу система менаџмента квалитетом. До сада је био ангажован на предметима Процеси и средства рада, Трибологија и подмазивање, Аутоматизација процеса рада 1 (хидраулика), Компоненте Технолошких Система (хидраулика), Систем Менаџмента Квалитетом, Методе и техника унапређења система квалитета, Технологије мерења и контроле производа.

Асистент-Мастер
01.11.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.11.2015.01.10.2016.Катедра за квалитет, ефективност и логистику
НазивУ Установи
Конструкција и прорачун хидрауличне платформе за киповање транспортних средстава са растреситим теретом

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Развој индикатора успешности одржавања хидрауличких система на основу триболошких параметара

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., "Conceptual model of contributive factors important in mass customization application: Theoretical viewpoint", 7th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe, Septembar 21-23, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVekić A., Orošnjak M., Ćosić M., "Use of Banking Machines in the Payment System of the Republic of Serbia as a Personalization Model for Banking Services", 7th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe, Septembar 21-23, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović, M., Karanović, V. "Quality Analysis of Hydraulic Systems in Function of Reliability Theory" 27th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, October 26-29, 2016, Mostar, BiH
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović M., Karanović V., Orošnjak M., Nikolić N., Knežević D.: Lubricating oils for modern automatic transmission of motor vehicles, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 7-9 Decembar, 2016, pp. 451-456, ISBN 978-99976-623-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V.: Simulating the effects that contamination has on a hydraulic system performance using MATLAB/SimHydraulics, 3. International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" - COMETa, Jahorina, 7-9 Decembar, 2016, pp. 457-464, ISBN 978-99976-623-7-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJocanović, M., Karanović, V., Knežević, D., Orošnjak, M., „Model for monitoring of the physical and chemical characteristics of the oil filling in hydraulic systems“, 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology – DEMI 2015, Faculty of Mechanical Engineering University of Banja Luka
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаOrošnjak M., Jocanović M., Karanović V., Vekić A., Medić N.: Transformation from mass production to mass customization in SCM: Obstacles and advantages, Acta Technica Corviniensis, 2017, Vol. 10, No 1, pp. 29-33, ISSN 2067-3809, UDK: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2017-1/ACTA-2017-1-03
(М53) Рад у научном часописуOrošnjak M.: Indicator development for maintaining hydraulic systems based on tribological parameters, UNS FTN - Zbornik radova Fakulteta Tehničkih Nauka, 2015, Vol. 16, No 12, pp. 3025-3029
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент-мастерКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.11.2016.
Сарадник у наставиКвалитет, ефективност и логистикаФакултет техничких наука01.11.2015.