проф. др Соња Бунчић


Недостаје слика

др Соња Бунчић

Редовни професор


Телефон021/485-2190
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 301

Правни факултет 1984, Правосудни испит 1985, Магистратура 1999 и Докторат 2002. Приправник у суду 1984-85, Беочинска фабрика цемента-послови заступања 1986-87, Управа прихода Н. Сад 1987-1993, Комерцијална банка Сирмијум-консултант 1993-1996, Пословни биро СБ - сопствена консултантска фирма 1997-2000, секретар Скупштине Града Новог Сада 2000-2002, доцент на Факултету техничких наука од 2002.

Редовни професор
01.12.2017.
НазивУ Установи

Диплома

Правне науке

Правни факултет у Новом Саду

1984

Задузбина

Магистратура

Правне науке

Правни факултет у Новом Саду

1999

Правна природа акције

Докторат

Правне науке

Правни факултет у Новом Саду

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаStrengthening Western Balkan countries corporates competitiveness throught the right of establisment, Chapter 28 in Managing structural changes -trends and requirements,Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra, Portugal, 2012
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаБороцки Ј., Ђаковић В., Бунчић С., Митровић Вељковић С.: Analysis of Innovation Factors at Joint Stock Companies on Emerging Markets Applying Strategic Planning Model, Vienna, DAAAM International Vienna, Vienna 2016, Austria, 2016, str. 361-374, ISBN 978-3-902734-09-9
(М23) Рад у међународном часописуBuncic S., Filipovic M.:The future of international financial bussiness: Global regulatory framework, African Journal of Business Managment Vol 5 (9) , 4 May 2011, str 3749-3756
(М23) Рад у међународном часописуFilipović M., Bunčić S.,; New Countries and Economics in the Balkans, Economia Mexicana Nueva Epoca , Vo.1,2013 , pp.281-319
(М23) Рад у међународном часописуBunčić S.,Filipovic M.: Global Economic Governance a new regime though soft law, Uluslararasi Iliskiler - International Relations, 2015, Vol. 11, No 44, pp. 101-121, ISSN 1304-7310
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомФилиповић М., Бунчић С.: Supranational Governing Regime for the Global Economy, Serbian Political Thought, Српска политичка мисао, 2015, Вол. 2, пп. 33-60, ИССН 0354-5989, УДК: 2/2015: 33-60, УДК 339.97+339
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомБунчић С.:Двадесет година процеса приватизације у земљма на простору бивше Југосславије модели и резултати., Српска политичка мисао , 2/2012 стр. 201-222
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомБунчић С:. Г-20 од Питсбурга до Торонта пут ка новој финансијској регулативи, часопис Српска политичка мисао 3/2010, стр 271-288
(М30) Зборници међународних научних скупова,Sonja BUNČIĆ, Miroslava FILIPOVIĆ : THE OPENING OF ACCESSION NEGOTIATIONS BETWEEN SERBIA AND THE EU - HARMONIZATION OF THE FOREIGN POLICY AND COMPANY LAW,,INTERNATIONAL Scientific Conference Economic Sciences on the Crossroad (2013 ; Belgrade) Economic Sciences on the Crossroad : Proceedings from the international conference
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBuncic S.Filipovic M. (2013) THE OPENING OF ACCESSION NEGOTIATIONS BETWEEN SERBIA AND THE EU - HARMONIZATION OF THE FOREIGN POLICY AND COMPANY LAW for presentation at the International scientific conference “ECONOMIC SCIENCES ON THE CROSSROAD”, in Belgrade (Serbia) on 4th and 5th of December 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSTREGTHENING WESTERN BALKAN COUNTRIES CORPORATES` COMPETITIVENESS THROUGHT THE RIGHT OF ESTABLISMENT, on Conference "ECONOMIC CHANGES IN A TIME OF CRISIS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES" Coimbra, Portugal, 6-7 september 2012. in organization of GEMF - Group for Monetary and Financial Studies, Faculty of Economics of the University of Coimbra and Institute of Economic Sciences - Belgrade,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБунчић С.: Serbian legislation - problems with the legal forms of legal persons and their activity, Conferinta internationala bienala, Timisoara, Romania, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Universitatii de Timisoara, 23-25 octombrie 2008, Wolter Kluwer Romania O-59206, с. 874-883.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Правни положај банке
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Банкарско и берзанско право, Пословни биро СБ Нови Сад,2012. стр 452,ИСБН978-86-84895-06-8
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаАнализа закона и подзаконских аката РС у прописа ЕУ у области управљања отпадом,са посебним освртом на обавезе локалне самоуправе,односно Града Новог Сада
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаБунчић С.: Еволуција законодавног оквира управљања отпадом у ЕУ- од линеарног до кружног модела, Београд, Правни факултет Универзитета Унион , 2021, стр. 130-162, ИСБН 978-86-7952-055-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКвалификовани електронски потпис као почетак е-управе, Пословна економија, 2/2009,стр.381-391
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБунчић С.:Лисабонски уговор и ЕМУ, Правни живот,Београд,14/2008,с.127-137
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBunčić S.: Twenty years after the Yugoslav break-up: privatization models and results, Revista de Stiinte Politice, 2012, Vol. 33, No 33-334/2012, pp. 117-130, ISSN 1584-224X
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБунчић С.: Заштита мањиских акционара-да ли нови Закон о привредним друштвима доноси напредак?, Правни живот, 2011, Вол. 3, Но 11/2011, пп. 137-153, ИССН 0350-0500, УДК: 34.(497.11) (05),
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБунчић С., Галетин М.: Право на настањивање у Европској унији након случаја Цартесио: Даља хармонизација, Право и привреда, ИССН 0354-3501 УДК 347,7, Београд, 4-6/2012, ц.149-164
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДомазет С., Бунчић С. :Одређивање надлежности приликом контроле концентрација у праву конкуренције Европске Уније, Пословна економија, ИССН 1820-6859 УДК 3:33+336, Сремска Каменица, 2/2012, ц.223-259.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБунчић С., Галетин М.: Право настањивања у пракси Суда правде Европске уније, Правни живот – XВИИ Будвански правнички дани, ИССН 0350-0500, Београд, 6/2012, с. 319-337.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБунчић С.:Правни приступ одређењу опцијског посла , Правни живот 14/2009, с. 315-327
(М52) Рад у часопису националног значајаФилиповић М., Бунчић С.: International Financial Regulation: Cooperation and/or Conflict ?, Страни правни живот, ИССН 0039 2138 УДК 34, Београд, 3/2010, с.213-257.
(М52) Рад у часопису националног значајаБунчић С.: Бунчић с. Галетин М.: Право на настањивање у Европској унији након случаја Цартесио :Даља хармонизација, Право и привреда, Београд, 2012, Вол. 4, Но 4-6/2012, пп. 149-164, ИССН 0354-3501, УДК: 347,7
(М52) Рад у часопису националног значајаБунчић : Одређење појма мањински акционари и њихова класификација, Право и привреда,4-6/2011, стр151-162
(М52) Рад у часопису националног значајаБунчић С.: Субјекти инсидер деалинг-а и њихова одговорност у праву Републике Србије, Право и привреда, ИССН 0354-3501 УДК 347,7, Београд, 1-4/2008,с.61-70; (М52)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБунчић С.: Sport institutions and legal problems in understanding the economic dimension of sport, 6. Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Нови Сад: Фацултy оф Тецхницал Сциенце, 24 Децембар, 2015, пп. 63-75, ИСБН 978-7892-765-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБунчић С.: Злоупотреба правног субјективитета спортских организација и решавање у арбитражном поступу, XИ међународни научни скуп "Услуге и заштита корисника",Крагујевац, 8. Мај, 2015, пп. 533-545, ИСБН 978-86-7623-057-0, УДК: 366,5338.46(082)
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Правна природа акције
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорУправљање ризиком и менаџмент осигурањаУниверзитет у Новом Саду24.09.2013.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука24.09.2008.
ДоцентПравне наукеФакултет техничких наука20.11.2003.