Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Систем менаџмента квалитетом2200.005
Организација предузећа2200.005
Основе LEAN производње2200.004
Управљање инвестицијама2200.004
Изборни предмет ИНМ120-20-20.004
Изборни предмет ИНМ220-20-20.004
Стручна пракса МЕН10006.004

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада3030.006
Инжењерство услуга3110.005
Пројектовање база података3030.005
Изборни предмет ИНМ320-20-20.004
Изборни предмет ИНМ42020.004
Изборни предмет ИНМ52020.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент3020.005
Изборни предмет ИНМ63020.005
Изборни предмет ИНМ72-302-30.005
Изборни предмет ИНМ82-302-30.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0006.005
 Документа