Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада32206
Управљање инвестицијама32006
Инжењерство услуга32005
Пројектовање база података30205
Изборни предмет ИНМ122215
Изборни предмет ИНМ222215

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент30206
Изборни предмет ИНМ322215
Изборни предмет ИНМ422215
Изборни предмет ИНМ522215
Завршни - дипломски рад ИМ00077
 Документа