доц. др Немања Тасић


Недостаје слика

др Немања Тасић

Доцент


Телефон021/485-2142
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет SC02

Др Немања Тасић, дипл. инжењер рођен је 28. октобра 1980. године у Новом Саду, АП Војводина, Република Србија. Гимназију Јован Јовановић - Змај завршио је 1999. године у Новом Саду. Дипломирао је 2009. а докторску дисертацију одбранио 2017. године на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеру Индустријско инжењерство и менаџмент. На Факултету техничких наука у Новом Саду запослио се 2008. године као стручни сарадник при ИИМ/ЕУРО Међународној последипломској школи у оквиру Департмана за Индустријско инжењерство и менаџмент. После одбрањеног мастер рада биран је у звање асистента на предмету Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент 2010. године. Од марта 2018. године изабран је у звање доцента на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду где изводи наставу на следећим предметима: Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент, Операциони менаџмент, Перформансе предузећа, Ефективни менаџмент, итд. На позицији секретара Катедре за Производне системе, организацију и менаџмент је од 2015. године. Као истраживач учествовао је на билатералном пројекту између Републике Словеније и Републике Србије 2012. године, на три пројекта финансирана од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине а тренутно учествује на националном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја – ТР35050 под називом „Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинских возила”. Боравио је на CEEPUS III међународној једномесечној размени на Technicum Универзитету у Бечу 2011., 2012. и 2013. године, на Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft Automation Technology у Грацу 2014. године и на Fraunhofer ISI, Karlsruhe, Germany, октобра 2016, у оквиру European Manufacturing Survey пројекта. Био је на шестомесечној специјализацији у току докторских студија у оквиру Ерасмус Мундус програма SUNBEAM на Економском факултету Универзитета у Сплиту 2017. године. Ожењен је и живи у Новом Саду.

Доцент
01.03.2018.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави31.08.2010.01.08.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник за техничку припрему наставе01.01.2009.01.08.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник за техничку припрему наставе01.01.2008.01.12.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер31.08.2012.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Прилог развоју ефективног система квалитета процеса рада високошколских институција на основу анализе стандарда за акредитацију у високом образовању Републике Србије

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2009

Модел кључних индикатора перформанси институција виоског образовања

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2017

Прилог развоју ефективног система квалитета процеса рада високошколских институција на основу анализе стандарда за акредитацију у високом образовању Републике Србије

Мастер рад

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаKuzman B., Stegić M., Tasić N.: Stabilization and association agreement impact on corn seed trade between Serbia and EU, 152nd EAAE Seminar on Emerging Techologies and the Development of Agriculture, Thematic Proceedings, Novi Sad, Serbian Association of Agricultural Economists, Faculty of Economics Subotica, Institute of Agricultural Economics Belgrade, 2016, str. 179-192, ISBN 978-86-6269-052-4
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, ISSN 1726-4529
(М23) Рад у међународном часописуTasić N., Đurić Ž., Malešević D., Maksimović R.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 2, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(М23) Рад у међународном часописуStevanov B., Stefanović D., Anderla A., Sladojević S., Tasić N.: New Approach to Information Systems Engineering Study Program to Meet Industry Expectations, International Journal of Engeneering Education, 2017, Vol. 33, No 4, pp. 1369-1379, ISSN 0949-149X
(М23) Рад у међународном часописуKatić (Drezgić) I., Ivanišević A., Lalić G., Tasić N., Penezić N.: EFFECTS OF FATIGUE TO OPERATIONAL PRODUCTIVITY WITH EMPLOYEES, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 3, pp. 170-176, ISSN 1582-2214
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M., Tasić N.: Estimates of quality management systems in Serbia, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 5, pp. 155-160, ISSN 1582-2214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Tasić N., Hadžistević M.: Contribution to the Development of Instrument for Exploring Combined Impact of Quality Management System and Information System on Organizational Performances, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 332-336, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTasić N., Delić M., Bogojević B.: Contribution to the Development of an Effective Quality System in Higher Education Based on Comparative Analysis of National Standards for Accreditation in Serbia and ISO 9001, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 451-455, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić S., Tasić N., Bogojević B.: Graphics Which Connect Basic Roughness Parameters of Machined Surface in Finish Tourning of Steels, 4. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Beograd: Research Center DQM, 27-28 Jun, 2013, pp. 143-147, ISBN 978-86-86355-14-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić S., Tasić N., Bogojević B.: Combined Graphics Which Connect Basic Roughness Parameters of Machined Surface by Surface Grinding of Steels, 35. International Conference of Production Engeneering - ICPE, Kopaonik: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 25-28 Septembar, 2013, pp. 159-162, ISBN 978-86-82631-69-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić S., Tasić N., Bogojević B.: Graphics Which Connect Basic Roughness Parameters in Surface Grinding For Two Kind of Steel, 3. Life Cycle Engineering and Management, Beograd: Research Center DQM, 28-29 Jun, 2012, pp. 348-352, ISBN 978-86-86355-11-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulić S., Tasić N., Bogojevic B.: Graphics which connect basic roughness parameters in finish turning for two kind of steel, 12. International Conference on Tribology - SERBIATRIB, Kragujevac: Serbian Tribology Society; Faculty of Mechanical Engineering, University og Kragujevac, 11-13 Maj, 2011, pp. 230-233, ISBN 978-86-86663-74-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjanović U., Tasić N., Jovanović M., Tepić G., Lalić B.: Information systems strategy: e-learning at the university, 12. International May Conference on Strategic Management - Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM), Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 28-30 Maj, 2016, pp. 276-284, ISBN 978-86-6305-042-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjanović U., Tasić N., Lalić B.: Management information systems: e-learning at the University of Novi Sad, 15. Međunarodni simpozijum organizacionih nauka - SymOrg, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 10-13 Jun, 2016, pp. 298-303, ISBN 978-86-7680-326-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić G., Tepić I., Tasić N., Pejakov T.: The urban forests as Environmental Strategy, The 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, QUAESTI, Zilina, Slovak Republik, December, 7. - 11. 2015,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić G., Tasić N., Jovanović M., Marjanović U., Lalić B.: Assessment and risk management in the system of dangerous substances, 5. Electronic International Interdisciplinary Conference, Zilina: Publishing Society s.r.o., 8-12 Avgust, 2016, pp. 216-219, ISBN 978-80-554-1248-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTepić G., Morača S., Tepić I., Tasić N., Bogojević B., Todić V.: Selection of strategic locations for handling hazardous substances in the Republic of Serbia, The 2nd virtual multidisciplinary conference, QUAESTI, Zilina, Slovak Republik, 15.-19. December 2014.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Cvetković N., Muškinja J.: Company size and employee training: Case of Vojvodina Manufacturing Industry , 8. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Trnava, 19-21 Oktobar, 2016, pp. 350-354, ISBN 978 – 80 – 8096 – 23
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSekulic S., Tasić N., Bogojevic B.: Supporting Graphics for Determination of Mean Time to Failure of Technical Systems, 4. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Beograd: Research Center DQM, 27-28 Jun, 2013, pp. 46-51, ISBN 978-86-86355-17-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Delić M., Katić A., Katić (Drezgić) I., Bogojević B.: Customized approach in organizing student internships at DIEM-FTS, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2016, pp. 141-146, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Majtorović V., Marjanović U., Delić M., Tasić N.: The Effect of Industry 4.0 Concepts and E-learning on Manufacturing Firm Performance: Evidence from Transitional Economy, 22. Advances in Production Management Systems (APMS), Hamburg: Springer, 3-7 Septembar, 2017, pp. 298-305, ISBN 978-3-319-66925-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Tasić N., Marjanović U., Delić M., Cvetković N.: Inter-organizational Collaboration for Innovation in Manufacturing Firms, 27. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar, 26-29 Oktobar, 2016, pp. 721-729, ISBN 978-3-902734-08-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić B., Medić N., Delić M., Tasić N., Marjanović U.: Open Innovation Potential for AP Vojvodina Manufacturing Sector Improvement, 7. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2016, pp. 147-150, ISBN 978-86-7892-84-44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarjanović U., Lalić B., Delić M., Tasić N.: Industry 4.0: Evidence from Transitional Economy, 9. Annual International Conference on Global Business, Engineering, Energy, Agriculture, and Health (ICGB-EEAH), Chicago: Global Strategic Management Inc., 21-22 Jul, 2017, pp. 92-102, ISBN ISSN: 1947-8321
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTepić G., Simeunović N., Milisavljević S., Tasić N.: Vehicle Tracking in the Process of Transport of Dangerous Goods GPS/GSM Technology, Computer Technology and Application, 2016, Vol. 7, No 3, pp. 123-128, ISSN 1934-7332
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTepić G., Tepić I., Sremac S., Tasić N., Bogojević B.: Management of risk in response to natural disasters, ECOLOGICA, Scientific professional society for environmental protection of Serbia, 2015, Vol. 22, No 80, pp. 651-655, ISSN 0354-3285
(М52) Рад у часопису националног значајаТодић В., Ћосић И., Тешић З., Лалић Б., Тасић Н.: Процена трошкова рециклаже у фази развоја производа, Техника, 2016, ИССН 0040-2176, УДК: 62(062.2) (497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаТодић В., Ћосић И., Тешић З., Кузмановић Б., Тасић Н.: Процена трошкова производње у фази развоја производа применом фази-неуронских мрежа, Техника, 2016, Вол. 66, Но 5, пп. 749-755, ИССН 0040-2176, УДК: 005.21:004.032.26657.47
(М53) Рад у научном часописуLalić B., Delić M., Tasić N., Marjanović U., Bogojević B.: Key Competitiveness Factors of ISO Certified Organizations in Serbia, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 29-32, ISSN 2217-8155
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTasić N., Maksimović R., Lalić B., Nikolić (Pavlović) J., Delić M.: Selecting Key Performance Indicators in Higher Education, 21. TREND - Trendovi razvoja, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 23-26 Februar, 2015, pp. 136-140, ISBN 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКатић А., Катић (Дрезгић) И., Тасић Н., Лалић Б., Ћосић И.: Реализација стручне студентске праксе на департману за индустријско инжењерство и менаџмент, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 265-268, ИСБН ИСБН 978-86-7892-795
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Марјановић У., Делић М., Тасић Н.: Истраживање европских производних потенцијала - Србија 2015, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 291-294, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Катић В., Лалић Б., Станисављевић А., Тепић Г., Тасић Н.: Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност: развој свести у оквиру образовног система, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 211-214, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниTepić G., Tepić I., Simeunović N., Ćosić Đ., Tasić N., Sremac S.: Maintenance strategies based on risk in manipulating of dangerous substances, Unapređenje sistema zaštite na radu, 12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Tara 7-10. oktobar 2015.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЛалић Б., Марјановић У., Тасић Н., Богојевић Б., Жунић И., Симеуновић Н.: Е-учење у индустрији: Измештање процеса обуке на универзитет, 19. Скуп "Трендови развоја" - ТРЕНД, Марибор: Факултет техничких наука, 18-21 Фебруар, 2013, пп. 79-82, ИСБН 978-86-7892-485-9
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Лалић Б., Марјановић У., Стефановић Д., Тасић Н., Јовановић М.: Развој и имплементација система за е-учење, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду01.03.2018.
Асистент-мастерПроизводни и услужни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2015.
Асистент-мастерПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2012.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2011.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука31.08.2010.