проф. др Бранислав Марић


Недостаје слика

др Бранислав Марић

Редовни професор


Телефон021/485-2191
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 308

Заврсена средња масинско - техницка скола 1971. Заврсен масински факултет 1977. Нови Сад После дипломирања рад на Факултету техницких наука од 1977 до 1987. као асистент у науцном раду и асистент Од 1987. до 1999. радио у Војводјанској банци као руководилац Дирекције за оцену пројеката. Од 1999. ради на Факултету за предузетни манадзмент БК у Новом Саду, као доцент, ванредни и редовни професор до 2009. године.Од тада ради на ФТН. као ванредни професор.

Редовни професор
13.06.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.07.2009.01.05.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор13.06.2011.01.05.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Обликовање структурних схема линије за вадјење сецерне репе у РО Мајевица Бацка Паланка

Диплома

Организационе науке

Факултет техничких наука

1977

Прилог истразивању ефикасности инвестиција

Магистратура

Организационе науке

Факултет техничких наука

1992

Развој модела за утврдјивање ефикасности инвестиционих улагања у функцији управљања развојем

Докторат

Организационе науке

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

1995

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKiurski J., Marić B., Aksentijevic S., Oros I., Kecić V., Kovačević I.: Indoor air quality investigation from screen printing industry, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, Vol. 28, pp. 224-231, ISSN 1364-0321, UDK: DOI: 10.1016/j.rser.2013.07.039
(М21) Рад у врхунском међународном часописуКиурски Ј., Марић Б., Адамовић Д., Михаиловић А., Грујић С., Орос И., Крстић Ј.: Register of hazardous materials in printing industry as a tool for sustainable development management, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 660-667, ISSN 1364-0321, UDK: doi:10.1016/j.rser.2011.08.030
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Добромиров Д., Радишић М.: Researching the dependence between the dynamic indicators of investment profitability, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 13, pp. 5076-5082, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуРадишић М., Марић Б., Добромиров Д.: SMEs and entrepreneurs investments' profitability effects within the transition period in the Republic of Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2654-2659, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Демко-Рихтер Ј., Митровић В., Ровчанин М.: Functional correlations between the efficiency indicators of investments, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 7, pp. 2979-2984, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Камберовић Б., Радловачки В., Делић М., Зубанов В.: Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, pp. 331-337, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуМарић Б., Иванишевић А., Митровић С., Срето А., Михаило Р.: Analysis of internal rate of return on investments: Dynamic and static approach, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 8, pp. 3269-3273, ISSN 1993-8233
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIvanišević A., Ćosić I., Leković B., Marić B., Demko-Rihter J.: Principles of Business Systems Design with a Feedback in the Function of an Environmental Impact Plan and Set Goals, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011, pp. 373-376, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMarić B., Tot V., Bagarić I.: Primer analize rizika u investicionom programu, Zbornik radova / IX međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka - SYM-ORG 2004: Menadžment – ključni faktori uspeha , Zlatibor, 6-10. Jun 2004, 9. Simpozijum SymOrg, Zlatibor, 7-10 Jun, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТот В., Марић Б., Багарић И.: «Знање – стратешка предност», Зборник радова / ИX међународни симпозијум Факултета организационих наука - СYМ-ОРГ 2004: Менаџмент – кључни фактори успеха , Златибор, 6-10. Јун 2004., 9. Симпозијум СyмОрг, Златибор, 7-10 Јун, 2004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Марић Б.: Тот,В,Багарић,И,МарићБ.:Промена филозофије производње на прелазу из индустријског у доба знања, Процесна техника, 1/2003, 2003
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРазвој модела за утврђивање ефикасности инвестиционих улагања у функцији управљања развојем, докторска дисертација, Инвестиције, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, 1995.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОрганизација предузећа, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, 2006.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУправљање пројектима, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, 2000.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУправљање инвестицијама, Факултет техничких наука, 2010.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметОснове организације рада, Факултет техничких наука, 1982.
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог истраживању ефикасности инвестиција, магистарска теза, Инвестиције, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1992.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду13.06.2016.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука13.06.2011.
Ванредни професорМенаџмент и бизнисУниверзитет Алфа БК01.12.2002.
ДоцентОрганизационе наукеУниверзитет Алфа БК01.10.1999.
ДоцентОрганизационе наукеТехнички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин15.01.1997.