проф. др Зоран Анишић


Недостаје слика

др Зоран Анишић

Редовни професор


Телефон021/485-2192
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 107

Др Зоран Анишић је рођен 04. јануара 1969. године у Суботици где је стекао основно и средње стручно образовање. Факултет техничких наука у Новом Саду, машински одсек, уписао је школске 1987/88.године. Дипломирао је 02. марта.1993. године са оценом 10 (десет) на смеру за Производне системе и остварио је просечну оцену у току студија 8.75 (осам и 75/100). Од 03. марта 1993. године је запослен на Факултету техничких наука, Институт за индустријске системе као стручни сарадник. За асистента приправника на предмету Технолошки монтажни системи изабран је 15. новембра 1993.године. Последипломске студије на Факултету техничких наука, смера Производни системи, роботика и аутоматизација је уписао школске 1992/93. године. Просечна оцена у току последипломских студија је 10.00. Магистарску тезу под насловом “Развој поступка за динамичко моделирање и техноекономску оптимизацију монтажних система” одбранио је 28.02.1997. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од 01. октобра 1997. године, запослен је на Вишој техничкој школи у Суботици, као виши предавач, са 70% радног времена, док је на Факултету техничких наука запослен са 30% радног времена у звању асистента за ужу научну област Производни системи, роботика и аутоматизација за предмете Технолошки монтажни системи и Технолошка предвиђања. 24.10.2001.године је реизабран у звање асистента за напред наведене предмете на период од четри године. Докторску дисертацију под насловом “Истраживање утицаја интегралног развоја производа на технолошке структуре у монтажи и одређивање потребног нивоа аутоматизације” одбранио је 28.09.2002. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Од 30. октобра 2002. године изабран је у звање професора више школе, а од 04.05.2003. године за доцента на Факултету техничких наука у Новом Саду. 19.06.2008. је изабран за ванредног професора за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент. Руководилац је академског мастер студијског програма Развој и управљање животним циклусом производа. До сада је објавио четри уџбеника и преко 120 научно-стручних радова у земљи и иностранству и учествовао на низу научно-истраживачких домаћих и међународних пројеката. Организовао је 5 међународних научних конференција које су одржане у Новом Саду и Суботици. Од страних језика говори, чита и пише енглески језик.

Редовни професор
19.06.2013.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.2012.01.06.2013.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Ванредни професор19.06.2008.01.09.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент22.05.2003.01.06.2008.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Развој система заснованог на знању у пројектовању монтазних система

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1993

РАЗВОЈ ПОСТУПКА ЗА ДИНАМИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ТЕХНОЕКОНОМСКУ ОПТИМИЗАЦИЈУ МОНТАЖНИХ СИСТЕМА

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1997

ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ИНТЕГРАЛНОГ РАЗВОЈА ПРОИЗВОДА НА ТЕХНОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ У МОНТАЖИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ НИВОА ОПТИМИЗАЦИЈЕ

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаСузић Н., Анишић З., Ћосић И.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization in Furniture Industry; Chapter 20 of Innovative Production Systems Key to Future Inteligent Manufacturing; Scientific Monography, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineeing, Maribor; Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, 2010, str. 257-275, ISBN 978-961-248-250-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаГечевска В., Ломбарди Ф., Чуш Ф., Анишић З., Ангелидис Д., Веза И., Василевска С., Ћосић П.: PLM – Product Lifeycle Management Strategy for Innovative and Competitive Business Environment, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering Skopje, 2010, str. 193-208, ISBN 978-961-248-250-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаФирстнер (Фüрстнер) И., Анишић З.: Adaptive Involvement of Customers as Co-Creators in Mass Customization, Rijeka, Sciyo, 2010, str. 179-198, ISBN 978-953-307-211-1
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаАнишић З., Тудјаров Б., Фирстнер (Фüрстнер) И., Ћосић И.: Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering, Chapter 3.: Intelligent product configurators as a competitive advantage for companies, Skoplje, EME Skopje and FME Maribor, 2009, str. 41-51, ISBN 978-9989-2701-4-7, UDK: 681.5:001.895; 004.42.045:621.9, Укупно страна: 9
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаГечевска В., Анишић З., Чуш Ф., Буцхмеистер Б.: Knowledge Management Based Process Planning System, Innovative Production Systems - Key to Future Intelligent Manufacturing, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering Skopje, 2010, str. 177-192, ISBN 978-961-248-250-3
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСузић Н., Стеванов Б., Ћосић И., Анишић З., Сремчев Н.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуАнисиц, З., Веза, И., Сузиц, Н., Сремцев, Н., Орцик, А.: Импровинг продуцт десигн wитх ИПС-ДФX метходологy инцорпоратед ин ПЛМ софтwаре, Техницки вјесник - Тецхницал Газетте, пп.183-193 ИССН: 1330-3651, 2013
(М23) Рад у међународном часописуАнишић, З., Крсмановић, Ц.: ASSEMBLY INITIATED PRODUCTION AS A PREREQUISITE FOR MASS CUSTOMIZATION AND EFFECTIVE MANUFACTURING, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 54(2008)9, 607-618, UDC 658.5.
(М23) Рад у међународном часописуФирстнер (Фüрстнер) И., Анишић З., Такач М.: Product Configurator Self-Adapting to Different Levels od Customer Knowledge, Acta Polytechnica Hungarica – Journal of Applied Sciences, 2012, Vol. 9, No 4, pp. 129-150, ISSN 1785-8860
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаАнишић З.: Пројектовање за изврсност - ДФX (Десигн фор Еxцелленце), Нови Сад, Факултет техничких наука у Новом Сад, 2013, стр. 157-190, ИСБН 978-86-7892-509-2
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаАнишић З.: Функционални захтеви и QФД анализа, Нови Сад, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2013, стр. 125-156, ИСБН 978-86-7892-509-2
(М52) Рад у часопису националног значајаАнишић, З., Ћосић, И.: ИИС-ДФА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПОВИШЕЊЕ ПОГОДНОСТИ ПРОИЗВОДА ЗА МОНТАЖУ, Journal of Mechanical Engineering Design, 2002, Vol. 5, No. 1, p.1- 11, ISSN 1450-5401.
(М52) Рад у часопису националног значајаГецевска, В. Цхиаберт, П., Анисиц, З., Ломбарди, Ф., Цус, Ф.: Product lifecycle management through innovative and competitive business environment, Journal of Industrial Engineering and Management ISSN: 2013-8423, Univezitat Politecnico de Catalunya, пп.323-336, 2010.
(М52) Рад у часопису националног значајаФирстнер (Фüрстнер) И., Анишић З., Ћосић И.: Overview of Current Research Results of Mass Customization , Advances in Production Engineering,Vol.4, No.1, pp. 47-58, ISSN: 1854-6250, 2009
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаАнишић, З.: ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ИНТЕГРАЛНОГ РАЗВОЈА ПРОИЗВОДА НА ТЕХНОЛОШКЕ СТРУКТУРЕ У МОНТАЖИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ НИВОА ОПТИМИЗАЦИЈЕ, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002,
(М72) Одбрањен магистарски радАнишић, З.: РАЗВОЈ ПОСТУПКА ЗА ДИНАМИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ТЕХНОЕКОНОМСКУ ОПТИМИЗАЦИЈУ МОНТАЖНИХ СИСТЕМА, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1997,
(У01) Основни уџбеник за наставни предметЋосић, И., Анишић, З., Лазаревић, М.: Технолошки системи у монтажи, ФТН, Нови Сад, стр.290, УДК 621.717-52(075.8), ИСБН 978-86-7892-448-4, 2012
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЋосић, И., Анишић, З.: Технологије монтаже - приручник за вежбе, ФТН Нови Сад, стр.255, УДК 658.515(075.8)(076) ИСБН 978-86-7892-390-6, 2012.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЋосић, И., Анишић, З.: МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ПОСТУПЦИ И УРЕЂАЈИ ЗА СПАЈАЊЕ, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2011. 130стр., УДК: 517(075.8), ИСБН 978-86-7892-317-3.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниАнишић, З.: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PRODUCT CONFIGURATION SYSTEMS IN SMALL COMPANIES, International Mass Customization Meeting, Hamburg-Harburg, Germany: GITO-Verlag 2007 Berlin, 2007, str. 11- 22, ISBN 978-3-940019-03-5.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду19.04.2013.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду19.06.2008.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду22.05.2003.
АсистентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.1997.
Асистент приправникПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука11.11.1993.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука03.03.1993.