ванр. проф. др Биљана Царић


Недостаје слика

др Биљана Царић

Ванредни професор


Телефон021/485-2293
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 106

Биљана Царић (девојачко Родић) је рођена 1971. године  у Новом Саду. Гимназију “Јован Јовановић Змај”, смер математика, завршила је 1990. године, са одличним успехом, а затим је уписала Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, смер дипломирани математичар. Дипломирала је 17.03.1995. године. У новембру 1995. године је уписала магистарске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, смер Дискретна математика и програмирање. Магистарски рад под називом “О мрежи клонова хипероперација” одбранила је 05.02.2002. године. Докторску дисертацију под називом ’’Непокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима’’ одбранила је 26.02.2018.године.

Од септембра 1995. године запослена је на Катедри за математику Факултета техничких наука у Новом Саду.
Од марта 2011. године је   Секретар Катедре за математику.

Коаутор је следећих књига:
1. Новковић М., Родић Б., Ковачевић И., Збирка решених задатака из Математичке анализе И, ФТН, Нови Сад, 1998.
2. Ковачевић И., Новковић М., Родић Б., Интегрални рачун реалних функција једне реалне променљиве, ФТН, Нови Сад, 1998.
3. Новковић М., Родић Б., Ковачевић И., Збирка решених задатака из Вероватноће и стстистике, ФТН, Нови Сад, 2004.
4. Ликавец С., Жунић Д., Царић Б., Пословна математика, ФИМЕК, Нови Сад, 2008.
5. Ковачевић И., Родић Б., Медић С., Тестови са испита из Математичке анализе И, ФТН, Нови Сад, 2003.
6. Новковић М., Царић Б., Медић С.,. Ћурић В.,  Ковачевић И., Збирка решених задатака из Математичке анализе 1, ФТН, Нови Сад, 2017.
7. Ковачевић И., Марић В., Ралевић Н., Новковић М., Царић Б., Медић С. Математичка анализа И-диференцијални и интегрални рачун; обичне диференцијалне једначине, ФТН, Нови Сад, 2017.
8. Ковачевић И., Родић Б., Медић С., Ћурић В.,Тестови са испита из Математичке анализе И, ФТН, Нови Сад, 2017.
9. Ковачевић И., Марић В.,Ралевић Н.,  Новковић М., Родић Б., Медић С., Математичка анализа И-уводни појмови и гранични процеси, ФТН, Нови Сад, 2017.

Ванредни професор
15.07.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Предавач12.07.2013.01.05.2014.Департман за опште дисциплине у техници
Асистент са магистратуром01.07.2002.01.06.2013.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент15.07.2018.14.07.2023.Катедра за математику
Предавач09.06.2014.Катедра за математику
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.Катедра за математику
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
/

Диплома

Математичке науке

Природно-математички факултет

1995

О мрежи клонова хипероперација

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

2002

Непокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима

Докторат

Математичке науке

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Fixed point of multivalued integral type of contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2015, ISSN 1687-1820
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Gajic Ljiljana, Stojakovic Mila, Caric Biljana. naziv: On Angrisani and Clavelli Synthetic Approaches to Problems of Fixed Points in Convex Metric Space, Abstract and Applied Analysis Volume 2014 (2014), Article ID 406759, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/406759 (Article) , Abstract and Applied Analysis, 2014, ISSN 1085-3375
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиHuaping H., Carić B., Došenović (Žikić) T., Rakić D., Brdar M.: Fixed-Point Theorems in Fuzzy Metric Spaces via Fuzzy F-Contraction, Mathematics, 2021, Vol. 9, No. 6, pp. 1-10, ISSN 2227-7390
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCarić B., Došenović (Žikić) T., George R., Mitrovic Z., Radenovic S.: On Jungck-Branciari-Wardowski Type Fixed Point Results, Mathematics, 2021, Vol. 9, No. 161, ISSN 2227-7390
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDošenović (Žikić) T., Rakić D., Carić B., Radenović S.: Multivalued genralizations of fixed point results in fuzzy metric spaces, Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2016, Vol. 21, No 2, pp. 211-222, ISSN 1392-5113
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Mila Stojaković, Ljiljana Gajić, Biljana Carić. Naziv: Fixed point and subfixed point for fuzzy mappings in generalized metric fuzzy spaces, Journal of Applied Mathematics, Article ID 254259, Journal of Applied Mathematics, 2013, Vol. 2013, pp. 1-11, ISSN 1337-6365
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDošenović (Žikić) T., Carić B., Takači A.: An example of a non-strong fuzzy metric for a t-norm T>Tp, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 23-27
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниCarić B.: Fixed point theorem in G-metric spaces, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Comment on Feng-Liu Fixed Point Theorem for Multi-Valued Caristi Type Mappings, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 19-23
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДошеновић (Жикић) Т., Царић Б.: Фиксна тачка за контракцију интегралног типа применом алтеринг дистанце функције, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 104-108
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниSYM-OP-IS 2001, Београд, 2001. Ј. Пантовић, Б. Родић, Г. Војводић, О потапању мрежа хиперклонова
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЦарић Б.: Непокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима, 2018
(М72) Одбрањен магистарски радЦарић Б.: О мрежи клонова хипероперација, 2002
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКовачевић И., Новковић М., Родић Б., Интегрални рачун реалних функција једне реалне променљиве, ФТН, Нови Сад, 1998.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКовачевић И., Марић В., Новковић М., Родић Б, Математичка анализа И-диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине, ФТН, Нови Сад, 2000.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметКовачевић И., Марић В.,Ралевић Н., Новковић М., Родић Б., Медић С., Математичка анализа И-уводни појмови и гранични процеси, ФТН, Нови Сад, 2017.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметНовковић М., Родић Б., Ковачевић И., Збирка решених задатака из Вероватноће и статистике, ФТН, Нови Сад, 2004.
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предмет Новковић М., Родић Б., Медић С., Ковачевић И., Збирка речених задатака из Математичке анализе И, ФТН, Нови Сад, 2003
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметКовачевић И., Родић Б., Медић С., Тестови са испита из Математичке анализе И, ФТН, Нови Сад, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManufacturing and management in 21st century, Ohrid, 2004, Ž. Avramov, M. Carić, B. Rodić, Entropy and stability of production systems
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТеоријска и примењена математикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2023.
ДоцентТеоријска и примењена математика15.07.2018.
Асистент приправник РТеоријска и примењена математика09.06.2014.
Асистент приправник РМатематикаФакултет техничких наука12.07.2013.
Асистент - стари називМатематика12.07.2010.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука06.10.2005.
Асистент - стари називМатематикаФакултет техничких наука01.07.2002.