Информације
Департман за опште дисциплине у техници организационо сачињавају три катедре:
• Катедра за математику (35 чланова, шеф катедре проф. др Мила
Стојаковић),
• Катедра за физику (13 чланова, шеф катедре проф. др Ана Козмидис Петровић),
• Катедра за друштвене науке (10 чланова, шеф катедре проф. др Радош
Радивојевић),
• Катедра за анимацију у инжењерству (8 чланова, шеф катедре проф. др Ратко Обрадовић))
• Лабораторија за физику,
• Центар за математику и статистику (ЦМС)....
Одговорна лица
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

 Директор департмана
Недостаје слика

Корпак Наташа

 Секретар департмана
Матични студијски програми