О Департману


16.07.2014. - 09:32 
Департман за опште дисциплине у техници организационо сачињавају три катедре:
• Катедра за математику (35 чланова, шеф катедре проф. др Мила
Стојаковић),
• Катедра за физику (13 чланова, шеф катедре проф. др Ана Козмидис Петровић),
• Катедра за друштвене науке (10 чланова, шеф катедре проф. др Радош
Радивојевић),
• Катедра за анимацију у инжењерству (8 чланова, шеф катедре проф. др Ратко Обрадовић))
• Лабораторија за физику,
• Центар за математику и статистику (ЦМС).

Департман учествује у наставним процесима на свим одсецима у процесу образовања на основним, мастер, докторским, као и специјалистичким студијама. Већина предмета које Департман изводи су на првој и другој години студија. Такође, Департман је носилац студијског програма Анимација у техници – основне академске, мастер и докторске студије.
Докторске студије
Од школске 2006/2007. године Департман организује докторске студије на смеру Математика у техници, а од 2012/13 на смеру Анимација у инжењерству.