О Департману


01.02.2013. - 00:00
Департман за опште дисциплине у техници организационо сачињавају три катедре:
Катедра за математику (35 чланова, шеф катедре проф. др Мила
Стојаковић
),
Катедра за физику (13 чланова, шеф катедре проф. др Ана Козмидис Петровић),
Катедра за друштвене науке (10 чланова, шеф катедре проф. др Радош
Радивојевић
),
Катедра за анимацију у инжењерству (8 чланова, шеф катедре проф. др Ратко Обрадовић))
• Лабораторија за физику,
• Центар за математику и статистику (ЦМС).

Департман учествује у наставним процесима на свим одсецима у процесу образовања на основним, мастер, докторским, као и специјалистичким студијама. Већина предмета које Департман изводи су на првој и другој години студија. Такође, Департман је носилац студијског програма Анимација у техници – основне академске, мастер и докторске студије.
Докторске студије
Од школске 2006/2007. године Департман организује докторске студије на смеру Математика у техници, а од 2012/13 на смеру Анимација у инжењерству.