Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Рачунарска графика (Др)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ Студије (Рачунарска графика: Електротехничко и рачунарско инжењерство; Математичке науке)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Обрадовић др Ратко
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборни предмет 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 35210
Изборни предмет 45210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 55210
Изборни предмет 65210
Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - теријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - истраживање и публиковање 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - елаборат02020
Докторска дисертација - техничка обрада и одбрана0010