проф. др Ратко Обрадовић


Недостаје слика

др Ратко Обрадовић

Редовни професор


Телефон021/485-2297
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 703

Рођен сам у Новом Саду. Основну школу и средњу природно-математичку школу Јован Јовановић Змај завршио сам у Новом Саду. Дипломирао сам на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Механика и машинске конструкције, петогодишње студије. Тиме сам стекао стручни назив дипломирани машински инжењер смера Механика и машинске конструкције. На магистарске студије сам се уписао 1994. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, које сам завршио јануара 1997., дисциплина Дискретна математика и програмирање. Похађао сам од 1996. године и магистарске студије из Нацртне геометрије на Архитектонском факултету у Београду. Стручни испит прописан за дипломираног машинског инжењера положио сам марта 1999. године са темом Главни машински пројекат техничког решења црпне станице за захватање подземних вода у приобалном делу речног тока Призренске Бистрице. Докторирао сам јула 2000. године на ПМФ-у у Новом Саду, научна дисциплина Компјутерска геометрија и компјутерска графика. Протеклих, више од двадесет година, радио сам на Факултету техничких наука у Новом Саду, на више студијских програма: Анимација у инжењерству, Машинство, Грађевинарство, Саобраћај, Архитектура, Графичко инжењерство и дизајн, Рачунарство и аутоматика и Чисте енергетске технологије. На Анимацији у инжењерству држим предмете: Дизајн просторних облика; 3Д моделовање; Анимација карактера; Основе инжењерске анимације; Специјални визуални ефекти; Напредна инжењерска анимација; Компјутерска геометрија; Алгоритми за рендеровање; Интердисциплинарна научна визуелизација; Историја анимације; на докторским студијама Напредна интердисциплинарна научна визуелизација. На Факултету техничких наука прошао сам све степенице од асистента-приправника до редовног професора. Сада сам шеф Катедре за анимацију у инжењерству и руководилац студијског програма Рачунарска графика - анимација у инжењерству за основне академске, мастер и докторске академске студије. Члан сам Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ),  International Society for Geometry and graphics (ISGG),  Portuguese Descriptive Geometry and Drawing Teachers Association (APROGED), Association for Computing Machinery (ACM) и SIGGRAPH. Од јуна 2010. до јуна 2012. био сам председник СУГИГ-а. Као један од оснивача, учествовао сам у креирању и формирању новог студијског програма на Факултету техничких наука: Анимација у инжењерству. Објавио сам око осамдесет научних радова, из области компјутерске геометрије и графике и конструктивне геометрије, као и едукације. Седамнаест радова ми је публиковано на СЦИе листи. Аутор сам, или коаутор, четири универзитетска уџбеника. Говорим, читам и пишем енглески и руски језик и користим се немачким језиком. Рецензирао сам научне радове за више међународних часописа са СЦИе листе: Technical Gazette, Nexus Network Journal, Plos ONE, Remote Sensing, Photonics, Heritage, Sustainability, Applied Sciences,Entropy,Drones, Alexandria Engineering Journal,Sensors, Algorithms, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Грађевински материјали и конструкције, FME Transactions, Mechanical Engineering – Scientific Journal MESJ. Рецензирао сам и радове за више међународних Конференција: 16th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2014, Innsbruck, Austria), 4th eCAADe International Regional Workshop, GEOMETRIAS'17 (Coimbra, Portugal, 2017.) и за International Scientific Conference moNGeometrija (свих пет Конференција), а и за Зборник радова Факултета техничких наука. Био сам члан научних одбора више међународних Конференција:GEOMETRIAS'17 (Coimbra, Portugal, 2017.), GEOMETRIAS'19 (Porto, Portugal, 2017.), SmartArt 2019 (Beograd, 2019.),International Scientific Conference moNGeometrija. Моји омиљени спортови су фудбал и тенис.

 

 

 

 

 

Редовни професор
15.10.2012.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.11.2006.01.09.2007.Департман за механизацију и конструкционо машинство
Ванредни професор19.10.2006.01.10.2006.Департман за опште дисциплине у техници
Доцент15.10.2000.01.10.2006.Департман за опште дисциплине у техници
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Оптерећеност карданских вратила код транспортних возила

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

1993

Примена дескриптивно геометријских метода у геометријском дизајну помоћу рачунара: одређивање пресека параболичких квадрика - конуса и цилиндара

Магистратура

Математичке науке

Природно-математички факултет

1997

Дескриптивно геометријске методе у компјутерској графици: међусобни пресеци ротационих површи коришћењем помоћних лопти и помоћних равни

Докторат

Математичке науке

Природно-математички факултет

2000

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиAntić A., Popović B., Krstanović L., Obradović R., Milošević M.: Novel Texture-Based Descriptors for Tool Wear Condition Monitoring, Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, Vol. 98, pp. 1-15, ISSN 0888-3270
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиLidija Krstanovic, Nebojsa M. Ralevic, Vladimir Zlokolica, Ratko Obradovic, Dragisa Miskovic, Marko Janev, Branislav Popovic: GMMs similarity measure based on LPP-like projection of the parameter space, expert systems with applications, Volume 66, pp. 136-148, 2016.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasiljević I., Obradović R., Đurić I., Popkonstantinović B., Budak I., Kulić L., Milojević Z.: Copyright Protection of 3D Digitized Artistic Sculptures by Adding Unique Local Inconspicuous Errors by Sculptors, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 16, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуЂурић И., Обрадовић Р., Васиљевић И., Ралевић Н., Стојаковић В.: Two-Dimensional Shape Analysis of Complex Geometry Based on Photogrammetric Models of Iconostases, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 15,ИССН 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуОбрадовић М., Васиљевић И., Ђурић И., Кићановић Ј., Стојаковић В., Обрадовић Р.: Virtual Reality Models Based on Photogrammetric Surveys—A Case Study of the Iconostasis of the Serbian Orthodox Cathedral Church of Saint Nicholas in Sremski Karlovci (Serbia), Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No. 8, ИССН 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуПопконстантиновић Б., Обрадовић Р., Стојићевић М., Јели З., Цветковић И., Васиљевић И., Милојевић З.: The Design and Simulation of an Astronomical Clock, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 9, pp. 1-22, ИССН 2076-3417
(М23) Рад у међународном часописуPopkonstantinović B., Miladinović Lj., Obradović R., Jeli Z., Stojićević M.: THE ECLIPSES ABACUS – THE MECHANICAL PREDICTOR OF THE SOLAR AND LUNAR ECLIPSES, First Published September 18, 2018, https://doi.org/10.1177/0037549718798040, ISSN: 0037-5497, SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 2019, pp. 1-9
(М23) Рад у међународном часописуZlokolica V., Krstanović L., Velicki L., Popović B., Janev M., Ralević N., Obradović R., Jovanov Lj., Babin D.: Semiautomatic Epicardial Fat Segmentation Based on Fuzzy c-Means Clustering and Geometric Ellipse Fitting, Journal of Healthcare Engineering, 2017, Vol. 2017, pp. 1-12, ISSN 2040 2295
(М23) Рад у међународном часописуBranislav Popkonstantinovic, Ratko Obradovic, Marija Obradovic, Zorana Jeli, Misa Stoicevic: GEOMETRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF DEFORMED BALANCE SPRING OBTAINED BY SIMULATION STUDY, SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, Vol. 92, pp.981-997, 2016.
(М23) Рад у међународном часописуAna Perišić, Marko Lazić, Ratko Obradović, Irena Galić: Daylight and Urban morphology: a Model for analyzing the Average Annual Illumination of Residential Housing, doi 10.17559/TV-20150526191843, Technical Gazette, Vol. 23 No. 5, pp. 1343-1350, 2016.
(М23) Рад у међународном часописуObradović Ratko, Beljin Branislav, Popkonstantinović Branislav: Approximation of Transitional Developable Surfaces between Plane Curve and Polygon, Acta Polytechnica Hungarica 11(9), pp. 217-238, 2014.
(М23) Рад у међународном часописуBojić S., Golub M., Müller J., Obradović R., Martinov M.: Convective drying of naked seeded oil pumpkin seeds (Cucurbita pepo L.) in a medium scale batch dryer with different modes of air circulation., Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen, 2012, Vol. 17, No 3, pp. 108-115, ISSN 1431-9292
(М23) Рад у међународном часописуMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Harhaji V., Desnica E.: System for femoral tunnel position determination based on the X - ray, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 894-900, ISSN 1840-2991
(М23) Рад у међународном часописуMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Desnica E., Harhaji V.: Methodology for 3D femur approximate model generation, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 1211-1217, ISSN 1840-2991
(М23) Рад у међународном часописуObradović R., Popkonstantinović B., Beljin B.: Algorithm for Approximation Transitional Developable Surfaces Betweeen two Polygons, Technics Technologies Education Management, 2012, Vol. 7, No 4, pp.1907-1914, ISSN 1840-1503
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŠiđanin P., Lazić M., Obradović R.: Immersive Virtual Reality Course at the Digital Production Studies, FME Transactions, 2017, Vol. 45, No 2, pp. 205-208, ISSN 1451-2092, UDK: 621
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMilojević Z., Navalušić S., Obradović R., Milankov M., Dragoi M., Beju L.: System for 3D Approximate Model Generation of the Femur and Screw Built into Human Knee, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2010, Vol. 8, No 1, pp. 73-78, ISSN 1583-7904
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомObradović R.: The Plane Section of the Surface of Revolution, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2005, Vol. 3, No 2, pp. 235-242, ISSN 0354–4605, UDK: 514.752.2:681.3.06(045)=20
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомObradović R., Milojević Z.: Plane section of cone and cylinder in computer geometry, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2005, Vol. 2, No 3, pp. 195-207, ISSN 0354–4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомObradović R.: Determination of Intersecting Curve Between Two Surfaces of Revolution With Parallel Axes by use of Auxiliary Planes and Auxiliary Spheres, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Niš,Vol.2, No 4, 2002, pp.267-272, ISSN 0354-4605.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомObradović R.:Determination of Intersecting Curve Between Two Surfaces of Revolution With Intersecting Axes by use of Auxiliary Spheres, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, University of Niš, Niš,Vol.2, No 2, 2000, pp.117-129, ISSN 0354-4605.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopkonstantinović B., Miladinović Lj., Obradović R., Jeli Z., Stojićević M.: THE ECLIPSES ABACUS – THE MECHANICAL PREDICTOR OF THE SOLAR AND LUNAR ECLIPSES, 11. Asian Forum on Graphic Science, Tokio: Japan Society for Graphic Science, 6-10 Avgust, 2017, pp. 1-10, ISBN 978-4-9900967-3-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojaković V., Budak I., Obradović R., Korolija Crkvenjakov D., Santoši Ž.: Parametric modeling applied to the virtual reconstruction of the damaged sculpture of St John Nepomuk in Petrovaradin, 35. eCAADe - Educational and research in Computer AIded Architectural Design in Europe, Rim: eCAADe and Sapienza University of Rome., 20-22 Septembar, 2017, pp. 389-399, ISBN 978-94-91207-13-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović Ratko, Vujanović Miloš: New Curriculum at Faculty of Technical Sciences: Computer Graphics – Engineering Animation, 3rd International Scientific Conference "moNGeometrija 2012", Serbian Society for Geometry and Graphics, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, 2012., pp. 481-486, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopkonstantinović Branislav, Jeli Zorana, Obradović Ratko: The course in product aesthetics at the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, 3rd International Scientific Conference "moNGeometrija 2012", Serbian Society for Geometry and Graphics, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, 2012., pp. 397-408, ISBN 978-86-7892-405-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R., Popkonstantinović B., Šiđanin P., Vujanović M., Milojević Z.: Computer Graphics and Computer Animation studies at Serbian Faculties, 2nd International Scientific Conference "moNGeometrija 2010", Serbian Society for Geometry and Graphics, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Beograd, 2010, pp. 467-473, ISBN 978-86-7924-040-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R.: Intersection Between two Surfaces of Revolution, The Tenth International Conference on Geometry and Graphics, International Society for Geometry and Graphics, Kiev, Ukraine, pp. 108-112, ISBN 966-96185-0-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R., Milojević Z.: Auxiliary projections in graphical programmes, Proceedings 13th International Conference on Geometry and Graphics, August 4-8, 2008, Dresden (Germany), ISBN: 978-3-86780-042-6, 7 pages.
(М52) Рад у часопису националног значајаDimitrijević M., Aleksić J., Obradović R.: Light and Shadow in 3D Modeling, Machine Design, 2013., Vol. 5 No. 3, pp. 115-120, ISSN 1821-1259.
(М93) Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензијуОбрадовић Ратко, Вујановић Милош, Кнежевић Божидар, Николић Ивица, Кузмановић Ненад, New Silhouette STUDIO : анимација Alea Iacta Est , трајање 5 минута 34 секунде. Компјутерски анимирани филм Alea Iacta Est је прошао селекцију и учествовао у такмичарском програму 59. Београдског фестивала документарног и краткометражног филма у категорији домаћег анимираног филма, 30.3.-3.4.2012. Београд.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорРачунарска графикаУниверзитет у Новом Саду15.10.2012.
Ванредни професорНепознатоФакултет техничких наука14.07.2011.
Ванредни професорНепознатоФакултет техничких наука19.10.2006.