Предмет: Процеси комерцијалног пословања (17 - IM1019)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Циљеви предмета Процеси комерцијалног пословања у предузећу су: (1) разумевање процеса у оквиру функције комерцијалних послова у предузећу, (2) разумевање значаја и места комерцијалне функције у структури предузећа, (3) развој вештина код дипломираних инжењера менаџмента за учешће у реализацији процеса набавке, продаје и складиштења, (4) стицање знања о повезаности функције комерцијални послови са осталим функцијама у предузећу. Дипломирани инжењер менаџмента ће имати компетенције за учешће у тимовима који реализује набавку и продају и за реализацију задатака и решавање техничких проблема у постпродајном сервису.
Студенти су оспособљени за формулисање захтева за набавку, учешће у решавању проблема приликом набавке у смислу одлука о супституцији и др., за квалитативни и квантитативни пријем улазних материјала. Оспособљени су за коришћење документације и комерцијалну коресподенцију. Они ће моћи да учествују у решавању проблема рекламације продатих производа и да дају подршку у постпродајном сервису. Такође ће бити у стању да пројектују процесе набавке, продаје и складиштења.
Функција Комерцијани послови, позиција у предузећу, организација функције; Набавка: Процеси набавке, утврђивање потреба за улазним материјалима, дефинисање захтева за квалитет набављених материјала, одлучивање о количини и динамици потреба, односи са добављачима и поручивање, квалитативни пријем, складиштење и вредновање процеса набавке, набавка технологије и услуга, набавка основних средстава, специфичности и значај јавних набавки, савремени системи набавке; Продаја: Процеси продаје, улога продаје у предузећу, фактори успеха, стварање нове вредности у оквиру процеса, обликовање решења за производе, продаја у индустријском и трговинском систему, основни појмови о бонификацијама (рабат, каса сконто, пенали и награде), маржа, продаја услуга, улога инжењера у продаји, евалуација запослених према циљевима, кључни купци у индустрији, селекција, кључни фактори успеха, предвиђања и обликовање буџета за постпродају, одређивање локације за постпродају, управљање категоријама производа (просторне структуре). Електронска трговина, управљање односима са купцима, коресподенција и токови информација у комерцијалном пословању. Складиштење: Технички услови чувања улазних материјала и производа, залихе - врсте залиха и управљање залихама. Носиоци информација (упит, понуда, предрачун, рачун, профактура, фактура, уговор, записник о пријему робе, складишна документација); Веза функције Комерцијални послови са другим функцијама; Трендови у пословању.
Настава на предмету обухвата предавања, рачунске и рачунарске вежбе у оквиру којих се помоћу симулација поспешује разумевање процеса у оквиру Комерцијалне функције. Настава на предмету је интензивно подржана платформом за учење на даљину (Moodle).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Б. Лалић, Д. Грачанин, Р. ПенезићПроцеси комерцијалног пословања2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Burt, D., Petcavage, S. and Pinkerton, R.Proactive Purchasing in the Supply Chain: The Key to World-Class Procurement2004McGraw HillЕнглески
D.Jobber, G. LancasterSelling and Sales Management2006Prentice HallЕнглески
K. LaydonE-Commerce2012Prentice HallЕнглески
A.AshleyCommercial Corespondence2002Oxfprd University PressЕнглески
Hough, H., Ashley, J.Handbook of Buying and Purchasing Management1992Prentice HallЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Грачанин др Данијела
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић Јелена
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Петровић Јелена
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Милорадов Маја
Истраживач приправник

Рачунарске вежбе