доц. др Александар Рикаловић


Недостаје слика

др Александар Рикаловић

Доцент


Телефон021/485-2140
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 107

Александар Рикаловић доктор индустријског инжењерства и менаџмента рођен је 6. децембра 1980. године у Лозници, Република Србија.

Основну школу „Јован Цвијић“ завршио је у Лозницу 1995. године, а гимназију „Вук Карџић“ 1999. године, такође у Лозници. Након завршене гимназије уписује Високу техничку школу у Новом Саду, смер Графичко инжењерсво, на којој дипломира 2002 године. Исте године уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, смер Графичко инжењерство и дизајн на којем завшава интегрисане мастер студије 2006. године.

По завршетку мастер студија на смеру за Графичко инжењерство и дизајн, уписује докторске студије на смеру Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Током докторских студија објавио је већи број радова у научним часописима и међународним конференцијама. Такође, остварио је запажене резултате на медјународним пројектима и у сарадњи са привредом. У току школске 2013/2014 године борави на стручном усавршавању на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током кога ради на изради докторске дисертације. Докторску дисертацију на тему "Развој модела за избор локације производних система" одбранио је 27.09.2014 године.

У току 2016. годне борави на стручном усавршавању на пост докторским студијама на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током којих ради на развоју интелигентних система за подршку у одлучивању. Исте године изабран је у звање гостојућег професора на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану на предмету "Интеллигент сyстемс фор децисион суппорт".

Запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду у звању доцента, на предметима: Пројектовање производних система, Просторна структура и локација предузећа, Мултимедији и глобални медији и Дигитална обрада слике.

Члан је ИЕЕЕ удружења.

Ожењен је, и  отац је двоје деце.
Живи у Новом Саду.

-----------------------------------

Aleksandar Rikalovic was born in Loznica, Serbia, on December 6th, 1980.

He is an Assistant Professor at the Department of Industrial Engineering and Management, University of Novi Sad, Serbia. He received the integrated B.Sc. and M.Sc. in Graphic Engineering and Design in 2006, and the Ph.D. in Industrial Engineering and Management 2014 all from University of Novi Sad.

During the years 2013-2016 he was on Doctoral and Postdoctoral studies in Computer Science at the University of Milan, Italy. He is currently Visiting Professor at the University of Milan, Department of Computer Science.

His main research interests are: intelligent systems, production systems, and decision support systems. On these topics, he has published more than 20 papers appeared in international journals, proceedings of international conferences, books, and book chapters. He has also participated in many international research projects and projects in cooperation with industry.

He is a Member of the IEEE.

Доцент
01.07.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом27.09.2014.01.02.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави05.12.2007.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.01.2007.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер23.09.2009.01.09.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент18.02.2015.01.12.2015.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројектовање система за медијску производњу

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Развој модела за избор локације производних система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаLazarević M., Lazarević Đ., Suzić N., Sremčev N., Rikalović A.: PERSPECTIVES OF INTRODUCING THE RFID TECHNOLOGIES IN PLM, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences; Vienna: DAAAM International; Stuttgart: Fraunhofer IAO, 2013, str. 171-194, ISBN 978-3-902734-00-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No 4, pp. 2971-2980, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2017, No 99, pp. 1-12, ISSN 1932-8184
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadošević M., Radičev S., Rikalović A., Ikonov D.: LTM (Lean Thinking Model) algorithm for process improvement in HE institution , 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: The Role of GIS in Industrial Location Analysis, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS'14, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Septembar, 2014, pp. 299-302, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLazarević Đ., Ćosić I., Lazarević M., Rikalović A., Sremčev N.: Application of Group Tools in Production of Printed and Laminated Cardboard Packaging for Total In-process Time Reduction, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: Procedia Engineering, DAAAM International, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 1381-1387, ISBN 978-3-901509-97-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSremčev N., Lazarević Đ., Ćosić I., Lazarević M., Rikalović A.: IMPROVEMENT OF MATERIAL FLOW IN SYSTEM FOR MANUFACTURING OF COOLING AND COOKING DEVICES, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 24-25 Septembar, 2015, pp. 304-307, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadošević M., Radičev S., Rikalović A., Ikonov D.: LTM (Lean Thinking Model) algorithm for process improvement in HE institution, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 48-52, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 143-153, ISBN 978-3-901509-97-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgnjatić J., Nikolić B., Rikalović A.: Trends and Challenges in Brownfield Revitalization: A GIS Based Approach, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStević Ž., Tanackov I., Vasiljević M., Rikalović A.: Supplier Evaluation Criteria: AHP Rough Approach, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(М43) Монографска библиографска публикацијаЋосић И., Рикаловић А.: Приручник за пројектовање производних система у графичкој индустрији, Нови Сад, ФТН Издаваштво, 2012, ИСБН 978-86-7892-459-0
(М43) Монографска библиографска публикацијаБекер И., Морача С., Тешић З., Шевић Д., Рикаловић А., Радловачки В.: ЛЕАН СИСТЕМ, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 2014, ИСБН 978-86-7892-630-3
(М52) Рад у часопису националног значајаRikalović A., Ćosić I.: GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SITE SELECTION: THE STATE OF THE ART, Istraživanja i projektovanja za privredu - IIPP, 2014, Vol. 12, No 3, pp. 197-206, ISSN 1451-4117
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРикаловић А.: Развој модела за избор локације производних система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду18.02.2015.
Асистент-мастерИндустријско инжењерствоФакултет техничких наука24.09.2012.
Асистент-мастерПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука16.10.2008.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.12.2006.