доц. др Александар Рикаловић


Недостаје слика

др Александар Рикаловић

Доцент


Телефон021/485-2140
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 107

Професор Александар Рикаловић рођен је 6. децембра 1980. године у Лозници, Република Србија.

Основну школу „Јован Цвијић“ завршио је у Лозницу 1995. године, а гимназију „Вук Карџић“ 1999. године, такође у Лозници. Након завршене гимназије уписује Високу техничку школу у Новом Саду, смер Графичко инжењерсво, на којој дипломира 2002 године. Исте године уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, смер Графичко инжењерство и дизајн на којем завшава интегрисане мастер студије 2006. године.

По завршетку мастер студија на смеру за Графичко инжењерство и дизајн, уписује докторске студије на Факултету техничких наука, смер Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. У току школске 2013/2014 године борави на стручном усавршавању на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током кога ради на изради докторске дисертације. Докторску дисертацију на тему "Развој модела за избор локације производних система" одбранио је 27.09.2014 године.

У току 2016. годне борави на стручном усавршавању на пост докторским студијама на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану, Италија, током којих ради на развоју интелигентних система за подршку у одлучивању. Исте године изабран је у звање гостојућег професора на Департману за информатику, Униврерзитета у Милану на предмету "Интеллигент сyстемс фор децисион суппорт". У току 2018. године борави на стручном усавршавању на Департману за математику, природне и економске науке, (Униврзитету у Улму, Немачка), и Департману за Компјутерске науке, (Унверзитета Западна Бохемија, Чешка).

У склопу научно истраживачког рада објавио је преко 30 радова у међунардоним часописима и конференцијама. Један је од аутора књиге ЛЕАН СYСТЕМ, као и Приручника за пројектовање производних система у граичкој индустрији. Стални је рецензент у великом броју међународних часописа од којих се истиче часопис изузетних вредности "ИЕЕЕ Сyстемс Јоурнал". Учесник је на неколико међународних пројеката као и на пројекатима сарадње са привредом. Тренутно ради на пројекту Развоја паметних фабрика у склопу коцепта "Индустрy 4.0".

Запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду у звању ванредног професора, на предметима: Пројектовање производних система, Просторна структура и локација предузећа, Одабрана поглавља из пројектовања, организације и менаџмента, Мултимедији и глобални медији и Дигитална обрада слике. Учествује у реализацији основних, мастер, специјалистичких и докторксих студија.

Члан је ИЕЕЕ удружења.

Ожењен је, и  отац је двоје деце.
Живи у Новом Саду.


Доцент
01.07.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом27.09.2014.01.02.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Асистент-Мастер23.09.2009.01.09.2014.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави05.12.2007.01.09.2009.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Сарадник у настави01.01.2007.01.03.2007.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент18.02.2015.01.12.2015.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Пројектовање система за медијску производњу

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Развој модела за избор локације производних система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаLazarević M., Lazarević Đ., Suzić N., Sremčev N., Rikalović A.: PERSPECTIVES OF INTRODUCING THE RFID TECHNOLOGIES IN PLM, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences; Vienna: DAAAM International; Stuttgart: Fraunhofer IAO, 2013, str. 171-194, ISBN 978-3-902734-00-6
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 2970 - 2981, ISSN 1932-8184
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No 4, pp. 2971-2980, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуRadošević M., Ćosić I., Marković J., Rikalović A., Kušar J.: Improvement of Education work process quality by applying VSM - Lean tools, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 2, ISSN 1840-1503
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Soares A. G., Ignjatic J.: ANALYSIS OF LOGISTICS CENTER LOCATION: A GIS – BASED APPROACH, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj: University of East Sarajevo, 17-18 Novembar, 2017, pp. 19-28, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: UDK 656.1/.2(082)(0.034.4)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Suzić N., Stevanov B., Bajić B., Ignjatić J.: Predictive Manufacturing Systems in Industry 4.0: Trends, Benefits and Challenges, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Viena, 8-11 Novembar, 2017, pp. 796-802, ISBN 978-3-902734-11-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBojana Nikolic, Ilija Cosic, Ilija Cosic, Milovan Lazarevic, Milovan Lazarevic, Aleksandar Rikalovic: Machine Learning Techniques for Smart Manufacturing: Applications and Challenges in Industry 4.0, 9th International Scientific and Expert Conference TEAM 2018, pp. 29-38, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćulibrk D., Ignjatić J., Bajić B.: Deep Learning for Historical Cadastral Maps Digitization: Overview, Challenges and Potential, 24. International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzeň: Vaclav Skala - UNION Agency , 30-3 Maj, 2016, ISBN 978-80-86943-42-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 143-153, ISBN 978-3-901509-97-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIgnjatić J., Nikolić B., Rikalović A.: Trends and Challenges in Brownfield Revitalization: A GIS Based Approach, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: The Role of GIS in Industrial Location Analysis, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS'14, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Septembar, 2014, pp. 299-302, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(М43) Монографска библиографска публикацијаЋосић И., Рикаловић А.: Приручник за пројектовање производних система у графичкој индустрији, Нови Сад, ФТН Издаваштво, 2012, ИСБН 978-86-7892-459-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРикаловић А., Ћосић И.: GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SITE SELECTION: THE STATE OF THE ART, Истраживања и пројектовања за привреду - ИИПП, 2014, Вол. 12, Но 3, пп. 197-206, ИССН 1451-4117
(М53) Рад у научном часописуRikalović A.: Spatial analysis of logistics center location: A comprehensive approach, Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2018, Vol. 1, pp. 38-49, ISSN 2560-6018
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРикаловић А.: Развој модела за избор локације производних система, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду18.02.2015.
Асистент-мастерИндустријско инжењерствоФакултет техничких наука24.09.2012.
Асистент-мастерПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука23.09.2009.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука16.10.2008.
Сарадник у наставиПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука25.12.2006.