Основне информације

 

Инжењери менаџмента су „градитељи“ мостова између инжењерства и бизниса. Они говоре оба језика, познају оба начина размишљања и зато проналазе решења која ће предузеће учинити успешним. Студијски програм, који се изводи на ФТН-у, посебан је јер је конципиран тако да студентима пружа поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја делатности. Ови инжењери налазе се свуда где се инжењерска и управљачка знања срећу. Они врло успешно планирају, организују, воде, надзиру и управљају пословним активностима, предузећем у целини или његовим деловима....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рикаловић др Александар
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства2300.006
Математика 12200.005
Предузетништво3300.006
Социологија рада2200.004
Принципи инжењерског менаџмента3201.006
Страни језик 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 22200.006
Принципи економије2200.004
Процеси и средства рада3300.006
Основе информационих технологија4040.006
Пословно комуницирање2200.005
Страни језик 22-3000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Процеси комерцијалног пословања3120.006
Производне и услужне технологије3300.006
Теорија вероватноће и статистика2200.005
Развој производа и програма производње2201.005
Управљачко рачуноводство2200.004
Економика предузећа2200.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Развојни процеси у предузећу3021.006
Индустријски маркетинг2300.005
Теорија одлучивања2200.005
Електронско пословање2030.005
Менаџмент људских ресурса3200.005
Управљање финансијама2110.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Производни и услужни системи3030.006
Информациони и комуникациони системи3030.006
Интегрална системска подршка - логистика2200.005
Пословно право3200.005
Управљање ризицима и осигурање2020.004
Основе управљања пројектима2020.004