Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер менаџмента (Дипл. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
90


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 3, Семестар: Летњи

Систем менаџмента квалитетом22005
Организација предузећа22005
Основе LEAN производње22004
Управљање инвестицијама22004
Изборни предмет MQL122214
Изборни предмет MQL222214
Стручна пракса МЕН100064

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада30306
Инжењерство услуга31105
Пројектовање, провера и анализа система квалитета20205
Изборни предмет MQL322215
Изборни предмет MQL422215
Изборни предмет MQL522214

Година: 4, Семестар: Летњи

Стратешки менаџмент30205
Изборни предмет MQL632215
Изборни предмет MQL732215
Изборни предмет MQL832215
Дипломски рад - истраживачки рад00005
Дипломски рад - израда и одбрана00065
 Документа