ванр. проф. др Ана Нешић Томашевић


Недостаје слика

др Ана Нешић Томашевић

Ванредни професор


Телефон
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Ана Нешић, рођена је 1988. године у Новом Саду. Завршила је основне, мастер и докторске студије на Одсеку за социологију на Филозофском факултету у Новом Саду. Докторирала је 2016. године са темом ”Социокултурни аспекти политичког активизма друштва у транзицији: пример АП Војводине”.
Своју другу докторску дисертацију одбранила је 2019.године на Факултету техничких наука, на студијском програму Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент са темом "Развој модела интерне комуникације засноване на поверењу". Објавила је преко 35 научних и стручних радова, учествовала на неколико конференција, округлих столова и 3 научна пројекта.
Од 2017. године запослена је на Факултету техничких наука где предаје следеће предмете: Социологију рада, Социологију технике, Социолошке аспекте техничког развоја и Социологију и економику грађевинарства.

Ванредни професор
27.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент27.10.2017.26.10.2022.Катедра за друштвене науке
НазивУ Установи
Социокултурни аспекти политичког активизма друштва у транзицији: пример АП Војводине

Докторат

Социолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2016

Плуралистичке теорије државе

Мастер рад

Социолошке науке

Филозофски факултет у Новом Саду

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиМитровић Вељковић С., Нешић А., Дудић Б., Грегус М., Делић М., Мешко М.: Emotional Intelligence of Engineering Students as Basis for More Successful Learning Process for Industry 4.0, Матхематицс, 2020, Вол. 8, Но 8, пп. 1-9, ИССН 2227-7390
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠević A., Zečar J., Nešić Tomašević A., Popović Šević N., Slijepčević M., Dudić B.: Analyzing the Banking Business: Relevance of Service Value for the Satisfaction and Loyalty of Consumers, Mathematics, 2023, Vol. 19, No. 24, ISSN 2227-7390
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSitarević A., Nešić Tomašević A., Sofić A., Banjac N., Novaković N.: The Psychosocial Model of Absenteeism: Transition from 4.0 to 5.0, Behavioral Sciences, 2023, Vol. 13, No. 4, ISSN 2076-328X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNešić Tomašević A., Mitrović Veljković S., Meško M., Bertnocel T.: Correlation of Trust and Work Engagement: a Modern Organizational Approach, Amfiteatru Economic, 2020, Vol. 22, No. 14, pp. 1283-1300, ISSN 1582-9146
(М23) Рад у међународном часописуSitarević A., Nešić Tomašević A., Nikolić D., Sofić A.: Occupational health: the role of demographic factors in the condition of increased risk, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2023, Vol. 36, No. 2, pp. 250-262, ISSN 1232-1087
(М23) Рад у међународном часописуНешић А., Митровић Вељковић С., Мешко М., Бертноцел Т.: Correlation of Trust and Work Engagement: a Modern Organizational Approach, Amfiteatru Economic, 2020, Vol. 22, No 14, pp. 1283-1300, ISSN 1582-9146
(М23) Рад у међународном часописуКатић (Дрезгић) И., Нешић А.: Socio-Psychological Effects of Stress in Organizations’ Absenteeism Problems, Work, 2020, ISSN 1051-9815
(М23) Рад у међународном часописуMitrović Veljković S., Borocki J., Sokolovska V., Nešić A., Melović B.: Potential of Young Entrepreneurs: Is there any possibility of their development through Education?, New Educational Review, 2013, Vol. 32, No 2, pp. 288-298, ISSN 1732-6729
(М23) Рад у међународном часописуMitrović Veljković S., Leković B., Konja V., Nešić A.: Employee Time Management: a Case Study from Serbia, Metalurgia international, 2015, Vol. 18, No 1, pp. 132-135, ISSN 1582-2214
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомНешић А., Лазар Ж.: Процена политичке културе припадника странака у градовима АП Војводине. , Социологија, 2017, Вол. 59, Но 1, пп. 81-101, ИССН 0038-0318
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNešić A., Lalić D.: The Impact of Trust on Job Performance in Organisations. , Management br. 23-24, 2016, pp. 27-34, ISSN 1820-0222
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомСтепанов Р. Нешић А.: Социологија права у правној култури Србије., Социолошки преглед, 2012, Но 3-4, пп. 996-1012, ИССН 0085-6320, УДК: 321.01.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомNešić A., Lazar Ž.: Religiousness of Members of Political Parties in Serbia – Political Manipulation or Genuine Belief? , Teme – časopis za društvene nauke, 2018, Vol. 42, No 4, pp. 1373-1387, ISSN 0351-1685, UDK: 329(497.11)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMitrović Veljković S., Nešić A., Melović B.: Modern Approach in Human Resource Management in Organizations., 1. International Scientific Conference "Corporate social responsibility and human resource management in v4 countries", Nitra: Slovak University of Agriculture, Faculty of Economy and Management, Department of Management, 4-5 Jun, 2015, pp. 175-181
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМитровић Вељковић С., Нешић А., Меловић Б.: Примена савремених концепата образовања и технологија у високообразовним установама у циљу јачања конкурентности., 23. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, 22-24 Фебруар, 2017, пп. 205-208
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Veljković S., Nešić A., Nikolić D.: The role of conformism in business decision-making., 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLalić D., Nešić A.: New trends in business communications. , 16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 313-316
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Veljković S., Nešić A., Antić, A., Šimunović, G.: Motivation for entrepreneurial engagement. , 4. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Slavonski Brod: Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, 17-19 Oktobar, 2012, pp. 349-352
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNešić A., Lalić D.: The role of Trust in Knowledge Sharing among Employees, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 372-377, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNešić, A., Mitrović, S., Melović, B., Stefanović, D. (2017). Identity boundaries: social conflicts. In: A. Lošonc, A. Ivanišević (Eds.) Migration: phenomena, consequences. Novi Sad : Faculty of technical sciences, pp. 26-33.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНешић А., Митровић Вељковић С., Мешко М., Бертноцел Т.: Demographic characteristics of employees as work engagement predictors: Case study of Serbia, 6. New Trends in Sustainable Business and Consumption, Mesina: Bucharest: Editura ASE, 4-6 Jun, 2020, pp. 259-266
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNešić A., Katić (Drezgić) I.: Globalization, career and adaptation to change., 5. International Scientific Conference Corporations as Multidimensional Actors/Entities, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9 Novembar, 2019, pp. 219-227
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНешић А., Милић Б.: Social activism as driving force of ecological movements, 9. Sustainable business and ecological integration and collaboration, Нови Сад: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 1 Јун, 2018, пп. 81-87, ИСБН 978-86-6022-137-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNešić A., Katić (Drezgić) I., Šovljanski S.: Social Interaction, Group Processes and Career, 9. Sustainable business and ecological integration and collaboration, Novi Sad, 1 Jun, 2018, pp. 201-210
(М41) Истакнута монографија националног значајаНешић А.: Социо-културни аспекти рада у савременим организацијама. У: Т. Савић Тот и В. Тот (Ур.) Стратегијски менаџмент људских ресурса као елеменат конкурентности. , Београд, Беопресс, 2019, стр. 281-303, ИСБН 978-86-81400-06-7
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаНешић А., Јозић М., Остојић А.: Civic Participation in Urban Environment: Novo Naselje – an example of good practice. In: M. Kostreš, H. Hanson (Eds.) Participatory Processes in Urban Planning., Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019, стр. 214-226, ИСБН 978-86-6022-190-4
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаОстојић А., Нешић А., Јозић М.: Problem of Structure and Rethinking of Public Participation: From Social Models to Serres and Foucault. In: M. Kostreš, H. Hanson (Eds.) Participatory Processes in Urban Planning., Novi Sad, Faculty of Techical Scienes, 2019, стр. 62-74, ИСБН 978-86-6022-190-4
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаНешић А., Лазар Ж. (2015). Социјална политика као основа државе благостања. У: Кубурић, З., Зотовић, М., Шкорић, М. и Кишјухас, А. (ур.) Истраживања у области социјалног рада, социјалне заштите и социјалне политике. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 73-84.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаСтепанов Р., Нешић А. (2012). Регион(ализам) и аутономија. У: Соколовска В. и Маринковић Д. (прир.), Региони и регионализација, социолошки аспекти. Нови Сад, Медитерран публисхинг, стр. 35-63, ИСБН 978-86-86689-71-9
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаНешић А., Степанов Р. (2012). Повезаност политичких ставова и социјалних политичких мрежа. У: Соколовска В. и Шкорић М. (ур.), Анализа социјалних мрежа ИИ. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију, стр. 67-81.
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаСтепанов Р., Нешић А.: Друштвена мрежа и комунитарно право., Нови Сад, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2011, стр. 105-117, ИСБН 978-86-6065-085-8, УДК: 303.682(082); 316(082)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНешић А., Лазар Ж.: Територијални идентитет – реалност или фикција. , Култура полиса, 2017, Вол. 14, Но 33, пп. 367-374, ИССН 1820-4589
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНешић А.: Држава: Трансформација концепта?, Пословна економија, 2014, Вол. 14, Но 1, пп. 369-384, ИССН 1820-6859, УДК: 321.01.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНешић А., Лазар Ж.: Политичка социјализација или политички маркетинг? , Политичка ревија, 2017, Вол. 53, Но 3, пп. 79-94, ИССН 1451-4281
(М52) Рад у часопису националног значајаНешић А.: Усклађивање родних улога као основа квалитета живота., Тимс ацта, 2016, Вол. 11, Но 1, пп. 45-52, ИССН 1452-9467
(М53) Рад у научном часописуMelović B. Mitrović Veljković S., Nešić A., Vajčnerova I.: Satisfaction as a determinant of customer loyalty towards mobile communication. , Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, Vol. 62, No 6, pp. 1363-1371, ISSN 1211-8516
(М53) Рад у научном часописуMelovic, B., Mitrovic, S., Djokaj, A., Nesic, A. Lekovic, M.: Integrated marketing communications as a function of brand development., Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, Vol. 12, No 27, pp. 32-39, ISSN 2304-6295
(М53) Рад у научном часописуНешић А.: Теорије државе - Ендрју Винсент., Гласник Адвокатске коморе Војводине, 2011, Вол. 71, Но 12, пп. 656-664, ИССН 0017-0933
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСоколовић Б., Катић (Дрезгић) И., Лошонц (Лосонцз) А., Иванишевић А., Нешић А.: Дигитална култура и промене у организацији, 26. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2020, пп. 316-320, ИСБН 978-86-6022-241-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНешић А., Катић (Дрезгић) И.: Феномен „генерацијског менаџмента” и његов утицај на обликовање образовног процеса, 26. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник, 16-19 Фебруар, 2020, пп. 64-68
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМилић Б., Нешић А., Лалић Д.: Утицај е-учења, е-читања и гејмификације на унапређење способности и вештина студената, 25. ТРЕНД - Трендови развоја, Копаоник: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 11-14 Фебруар, 2019, пп. 1-4, ИСБН 978-86-6022-157-7
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаНешић А.: Развој модела интерне комуникације засноване на поверењу, Нови Сад, 2019
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорСоциологијаУниверзитет у Новом Саду27.10.2022.
ДоцентСоциологијаУниверзитет у Новом Саду27.10.2017.