Предмет: Производни и услужни системи (17 - IM1027)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Предмет је усмерен ка системском разматрању процеса трансформације улазних величина у готове производе у оквиру различитих производних система. Циљ предмета представља оспособљавање студената за развој и пројектовање производних система, дефинисање њихових карактеристика, пројектовање производних процеса који се одвијају у њима. Студенти се обучавају да користе алате за обликовање токова материјала, пројектовање структура система и процеса рада. Током наставе студенти стичу знања потребна за одређивање просторног распореда елемената система, као начина одабира микро и макро локације.
Студент ће бити спреман да развије и пројектује производни систем, да препозна и схвати значај производног система, производних процеса, производње и производа као суштинске сврхе производног система. Кроз предавања, вежбе и практичан рад студенти стичу знање о предузећу као интегрисаној целини са везом свих функционалних елемената.
Основни елементи производних и пословних система, Услови развоја производних и пословних система, Производ и програм производње, Нематеријални производи/услуге, природа и начин доживљавања, Процес рада и капацитет система, Обликовање токова материјала, Појединачни прилаз у обликовању токова, Групни прилаз у обликовању токова, Општи модел токова материјала, Уравнотежење токова у систему, Обликовање структура производних и пословних система, Процесни прилаз у обликовању структура, Предметни прилаз у обликовању структура, Основне подлоге за обликовање структура, Одређивање елемената система, Обликовање просторних структура система, Обликовање токова енергије, Утврђивање енергетских потреба, Пројектовање енергетских структура, Локација производних система, Одређивање локације система у ужем и ширем смислу, Измештање (outsourcing) функција или процеса на другу локацију или у други производни систем, Услови за измештање, делегирање одговорности и компетенција. Симулација пословних система у циљу пројектовања и реконфигурације токова.
Предавања на предмету су аудиторног карактера уз теоријску обраду потребног броја студија случаја. Вежбе обухватају увођење студената у изучавану проблематику, интерактивну обраду студија случаја и рачунских примера у циљу практичног овладавања алатима за пројектовање система и групни рад на припреми пројектних задатака. Студенти у мањим групама раде конкретан пројектни задатак који за циљ има примену стеченог знања у пројектовању реалног производног система. Лабораторијске вежбе обухватају обуку на посебно опремљеним радним местима, међусобно повезаним у производну линију, у наменској лабораторији под надзором лаборанта. Предвиђена је јавна одбрана пројектних задатака. У току трајања курса предвиђене су посете предузећима.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Драгутин ЗеленовићПројектовање производних система2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Зеленовић, Д., Ћосић, И., Максимовић, Р.Пројектовање производних система: приручник за вежбе2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Зеленовић, Д. и др.Приручник за пројектовање производних система: појединачни прилаз2003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Лазаревић др Милован
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Сремчев др Немања
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Рикаловић др Александар
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Ћурчић Јелена
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Фајси Ангела
Асистент-мастер

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Медојевић Милана
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Орос др Драгана
Доцент

Лабораторијске вежбе