Предмет: Пословно право (17 - IM1009)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената за стицање знања из области пословног права. Овладавање основним знањем о правним начелима организовања привредне активности кроз правно-организационе форме привредних друштава као и уговорних односа између привредних субјеката у националним правним оквирима и компарација са европским правилима привредних друштава.
Студенти ће бити оспособљени за разумевање правног статуса привредних друштава као и уговорних односа који настају у њиховом пословању. Стечена знања могу користити у даљем образовању и бољем разумевању сродних предмета и у другим сличним предметима из привредно-правне области. Стичу компетенције које могу бити примењене у практичном раду и разумевању пословних односа између привредних субјеката.
(1) Уводни део Право и друга друштвена правила. Правне норме. Извори права. Тумачење правних норми. Субјекти права. Правни односи. Вршење и заштита субјективних права. (2) Други део - Правни статус привредних друштава; Општи део: Привредни субјекти - основни појмови и историјски развој. Привредна друшта - појам и заједничка правила за сва привредна друштва; Посебни део: Правни статус привредних друштава за све правно-организационе форме, посебно изучавање свих форми друштва лица и друштва капитала. Ортачко друштво. Командитно друштво. Друштво са ограниченом одоговорношћу. Акционарско друштво. (3) Део трећи - Привредни уговори - Општи део: Појам и значај уговора робног промета. Закључење уговора робног промета. Средства обезбедјења и извршења уговора. Промене и раскид уговора. Испуњење уговора и одговорност за неиспуњење.- Посебни део: Уговор о продаји робе. Уговор о заступању. Уговор о складиштењу. Уговор о превозу робе. Уговор о франшизингу. Уговор о лизингу. Основне хартије од вредности: меница, чек и робне хартије од вредности.
У раду на предмету Пословно право користи се нормативно-правни метод при излагању позитивно - правне регулативе и правно-аналитички метод при изради семинарских радова и обради примера из праксе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мирко ВасиљевићПословно право2004Удружење правника у привреди Србије, БеоградСрпски језик
Соња БунчићПравна природа акције2004Пословни биро СБ, Нови СадСрпски језик
Gower and DaviesPrinciples of Modern Company Law2008Sweet /MaxwellЕнглески
Ferranini, Hopt, Winter, WymeerschReforming company and Takeover Law in Europe2004Oxford University PressЕнглески
Шогоров, С., Арсић, З.Уговори трговинског права2011Правни факултет у Новом СадуСрпски језик
Арсић З., Марјански В.Право привредних друштава2016Правни факултет у Новом СадуСрпски језик
Соња БунчићБанкарско и берзанско право2012Пословни биро СБ, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дукић-Мијатовић Маријана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић Јелена
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Перић Александра
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Аудиторне вежбе