Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Никола Вуков (EE 207/2012)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Системи за беспрекидно напајање електричном енергијом
Тема (Eng):Uninterruptible power supplies
Датум одбране:15.12.2022. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Михаило Негројевић (MH 28/2015)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој управљачког алгоритма и анализа рада уређаја за испитивање секундарних батерија заснованог на мостном претварачу
Тема (Eng):Control algorithm development and the analysis of the H-bridge based secondary battery testing device
Датум одбране:12.12.2022. 10:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМарко Векић
Ванредни професор
МенторСтеван Грабић
Ванредни професор
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Јована Берат (A7 73/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Кућа за одмор на Костарици
Тема (Eng):Vacation Home in Costa Rica
Датум одбране:12.12.2022. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСаша Медић
Доцент
МенторИвана Мишкељин
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Милан Нешковић (EE 180/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЗЕМЉОСПОЈНА ЗАШТИТА У ДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА
Тема (Eng):EARTH FAULT PROTECTION IN DISTRIBUTION NETWORKS
Датум одбране:09.12.2022. 15:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Александар Петровић (GR 120/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СУ+ПР+4+ПК-ДУПЛЕКС, НОВИ САД
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for multy-family residential buiding BA+GL+4+AT-Duplex, Novi Sad
Датум одбране:08.12.2022. 13:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЈасмина Дражић
Редовни професор
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланЖељко Јакшић
Ванредни професор
 
Студент:Ненад Вајагић (E2 48/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Динамичка додела параметара за остваривање везе између контролера паметне куће и удаљених уређаја
Тема (Eng):Dynamic generation of connection parameters between the smart home hub and remote devices
Датум одбране:08.12.2022. 08:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторМарија Антић
Ванредни професор
ЧланИван Каштелан
Ванредни професор
 
Студент:Владимир Буђен (E2 60/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Одређивање позиције аутора твитова на политичком компасу Републике Србије
Тема (Eng):"Determining the position of the tweet author on the political compass of the Republic of Serbia
Датум одбране:07.12.2022. 17:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникАлександар Ковачевић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Јелена Малишевић (F1 14/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Формулација отпада генерисаног током производње тетра-пак амбалаже
Тема (Eng):Formulation of waste generated during the production of tetra-pak packaging
Датум одбране:07.12.2022. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Ванредни професор
МенторСавка Адамовић
Ванредни професор
ЧланМирослав Драмићанин
Доцент
 
Студент:Лука Веселиновић (I2 90/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА 5С МЕТОДЕ НА СКЛАДИШНО ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ПУТ“ НОВИ САД.
Тема (Eng):APPLYING 5S METHOD TO WAREHOUSE OPERATIONS JKP „PUT“ NOVI SAD.
Датум одбране:07.12.2022. 08:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Никола Дакић (r2 38/2020)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ДЕТЕКЦИЈА И СЕГМЕНТАЦИЈА КАЈАКАША УПОТРЕБОМ КОНВОЛУЦИОНИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
Тема (Eng):DETECTION AND SEGMENTATION OF KAYAKERS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Датум одбране:07.12.2022. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЈелена Сливка
Ванредни професор
МенторАлександар Ковачевић
Редовни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Алекса Јоксимовић (II 13/2016)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање система за производњу вијака за лим
Тема (Eng):System design for the production of sheet metal screws
Датум одбране:06.12.2022. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторНемања Сремчев
Ванредни професор
ЧланСлободан Морача
Редовни професор
 
Студент:Милан Срдић (ST 41/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Тема (Eng):SOCIO-ECONOMIC AND HEALTH CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS
Датум одбране:06.12.2022. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Јован Јовановић (AI 42/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда карактера Милене из франшизе Смртоносна борба и продукција игре за Бесконачно трчање
Тема (Eng):Modeling the character Mileena from Mortal Kombat franchise and development of an endless runner game
Датум одбране:06.12.2022. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Доцент
 
Студент:Живан Докнић (G1 42/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројекат спрегнуте конструкције јавне гараже у Бјељини са детаљном контролом вибрација
Тема (Eng):Design of composite structure of the public garage in Bijeljina with detailed vibration control
Датум одбране:06.12.2022. 10:00
Место одбране:104 - Канцеларија
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Доцент
МенторЂорђе Јовановић
Доцент
ЧланМилена Кркљеш
Редовни професор
 
Студент:Дарко Брујић (A7 44/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Архитектонско пројектовање регатног комплекса на језеру Тиквари у Бачкој Паланци
Тема (Eng):ARCHITECTURAL DESIGN OF THE REGATTA CENTER COMPLEX ON LAKE TIKVARA IN BAČKA PALANKA
Датум одбране:06.12.2022. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланМирна Капетина
Доцент
 
Студент:Никола Савић (ST 9/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УМОР КАО ФАКТОР БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ АУСТРАЛИЈЕ
Тема (Eng):FATIGUE AS A TRAFFIC SAFETY FACTOR IN AUSTRALIAN AREA
Датум одбране:06.12.2022. 09:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Данијела Лазић (EE 84/2015)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Тема (Eng):Principles of Protection of Power Transformers
Датум одбране:21.10.2022. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Доцент
ЧланВладимир Поповић
Доцент