Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Теодора Недић (r2 4/2021)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Препознавање људских активности употребом модела машинског учења
Тема (Eng):Human Activity Recognition using Machine Learning Algorithms
Датум одбране:12.10.2023. 14:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникАлександар Ковачевић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Инес Лацко (IM 19/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електронска управа и њен развој на примеру града Зрењанина
Тема (Eng):Electronic government and it’s development on the example of the city of Zrenjanin
Датум одбране:10.10.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникНемања Сремчев
Ванредни професор
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланМилена Савковић
Асистент-мастер
 
Студент:Александар Виславски (MT 4/2015)
Студијски програм:Техничка механика и дизајн у техници
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Динамика обраде резањем и облици струготине
Тема (Eng):Dynamics of cutting and chip shapes
Датум одбране:09.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДамир Мађаревић
Ванредни професор
МенторБорислав Савковић
Ванредни професор
ЧланДраган Родић
Доцент
 
Студент:Соња Радић Милановић (A3 1/2021)
Студијски програм:Планирање и управљање регионалним развојем
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Циркуларна економија у контексту текстилне индустрије
Тема (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Датум одбране:06.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилица Врачарић
Редовни професор
МенторАлпар Лошонц
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Александра Станојевић (MM 6/2010)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Погон мотора СУС на водоник
Тема (Eng):Hydrogen IC engines
Датум одбране:06.10.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторЈован Дорић
Редовни професор
ЧланНебојша Николић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Лукић (MM 9/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Емисија издувних гасова дизел мотора и системи за њено побољшање
Тема (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Датум одбране:06.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСтјепан Галамбош
Доцент
МенторНебојша Николић
Ванредни професор
ЧланЈован Дорић
Редовни професор
 
Студент:Славенко Крстић (G1 45/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНЕ ХАЛЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И УПОРЕДНА АНАЛИЗА КРАНСКЕ СТАЗЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И СРПС-у
Тема (Eng):STRUCTURAL DESIGN OF STEEL HALL ACCORDING TO EUROCODE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF RUNWAY BEAM TO EUROCODE AND SRPS
Датум одбране:06.10.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЂорђе Јовановић
Доцент
МенторАндрија Рашета
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Ксенија Тубић (gi 82/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Поступак анимације карактера по узору на принципе анимације Волта Дизнија
Тема (Eng):The process of character animation based on Walt Disney's animation principles
Датум одбране:05.10.2023. 11:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторБојан Бањанин
Доцент
ЧланСтефан Ђурђевић
Доцент
 
Студент:Момчило Недимовић (MM 18/2016)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални развој производа
Тема (Eng):Product lifecycle management
Датум одбране:05.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Ања Барнак (AI 32/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање диораме и карактера Иларија уз примену ручно сликаних тектура
Тема (Eng):Modeling of the diorama and the character of Ilario with the use of hand-painted textures
Датум одбране:05.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланЛидија Крстановић
Ванредни професор
 
Студент:Милош Гравара (RA 60/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа имплементација и перформанси алата за објектно-релационо мапирање
Тема (Eng):Analysis of implementations and performance of object-relational mapping tools
Датум одбране:05.10.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Ален Еминовић (PR 51/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Азуре микросервиса у медији
Тема (Eng):Usage of Azure microservices in media
Датум одбране:05.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Драгана Николић (PR 74/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МПЦ и Мултисиг технологије за заштиту приватних кључева
Тема (Eng):MPC and Multy-sig technologies for protection of private keys
Датум одбране:05.10.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Игор Кунчак (PR 1/2018)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Азуре Ацтиве Дирецторy и управљање идентитетима
Тема (Eng):Azure Active Directory and Identity Magament
Датум одбране:05.10.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Филип Грујић (PR 149/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аваланцхе електронски системи плаћања и Сноw фамилија протокола
Тема (Eng):Avalanche electronic payment system and Snow protocol family
Датум одбране:04.10.2023. 17:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Александар Башић Палковић (PR 137/2017)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Труст алгоритма и мрежна инфрастуктура Зеро Труст архитектуре
Тема (Eng):Trust algorithm and network infrastructure in Zero Trust Architecture
Датум одбране:04.10.2023. 16:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Нина Цвјетиновић (PR 117/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена елиптичних кривих у криптографији
Тема (Eng):Application of elliptic curves in cryptography
Датум одбране:04.10.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Алекса Милошевић (ZK 5/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање и симулација путање евакуације у случају потенцијалног штетног догађаја
Тема (Eng):Modeling and simulation of the evacuation path in case of a potential harmful event
Датум одбране:04.10.2023. 16:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторСрђан Попов
Редовни професор
ЧланТања Вранић
Асистент - др наука
 
Студент:Драгиша Милинковић (MM 8/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА ХИДРАУЛИЧНОГ СИСТЕМА КОМБАЈНА ЗА БЕРБУ ВИШЊЕ
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE HYDRAULIC SYSTEM OF CHERRY HARVESTING COMBINE
Датум одбране:04.10.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторСаво Бојић
Доцент
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Марко Уљаревић (M1 8/2022)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање и нумеричко моделовање процеса ваљања прстенастих елемената великих димензија
Тема (Eng):The design and numerical modeling of the rolling process for large ring-like elements
Датум одбране:04.10.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Симеуновић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланДејан Моврин
Ванредни професор
 
Студент:Младен Сердар (AU 52/2017)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена ефекта лентикуларног принта у ентеријеру
Тема (Eng):Application of the lenticular print effect in interior
Датум одбране:04.10.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланДимитрије Николић
Доцент
 
Студент:Андреј Ивичиак (E5 3/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Прогноза потрошње електричне енергије применом АРМА методе
Тема (Eng):Load forecasting using ARMA method
Датум одбране:04.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавица Медић
Ванредни професор
МенторАлександар Селаков
Ванредни професор
ЧланМилана Бојанић
Доцент
 
Студент:Лазар Александрић (G1 4/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ПРЕДНАПРЕГНУТОГ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА
Тема (Eng):DESIGN OF REINFORCED CONCRETE PRESTRESSED BRIDGE OVER HIGHWAY
Датум одбране:04.10.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникИгор Џолев
Доцент
МенторАндрија Рашета
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Тамара Бабић (F1 5/2022)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и контрола квалитета редукције шума на дигиталним фотографијама
Тема (Eng):Analysis and quality control of noise reduction in digital photographs
Датум одбране:03.10.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНемања Кашиковић
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Радоман Гутић (GG 47/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Деформациона анализа по методи Каспарија
Тема (Eng):Deformation analysis, Caspary approach
Датум одбране:03.10.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникПавел Бенка
Доцент
МенторЗоран Сушић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Филип Николић (A7 11/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа оптималне диспозиције објекта на парцели применом БИМ технологије и генеративног дизајна
Тема (Eng):Analising optimal disposition of an object on a lot with a use of BIM technology and generative design
Датум одбране:03.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Јовановић
Доцент
МенторМарко Лазић
Доцент
ЧланАна Перишић
Ванредни професор
 
Студент:Горан Мишановић (GR 53/2011)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат за изводјење реконструкције раскрснице државних путева ИБ реда бр 20, ИИА реда бр 123 и општинског пута Сремска Митровица - Велики Радинци код наплатне станице "Сремска Митровица" на државном путу ИА реда бр. 3
Тема (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Датум одбране:02.10.2023. 15:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторНебојша Радовић
Редовни професор
ЧланМилош Шешлија
Доцент
 
Студент:Никола Мршић (GG 39/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Израда геопортала употребом Реацт ЈаваСцрипт библиотеке
Тема (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександар Ристић
Редовни професор
МенторАлександра Радуловић
Ванредни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Мијаиловић (GR 195/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена стања улица у Аранђеловцу према ПЦИ методологији
Тема (Eng):Assessment of the condition of the streets in Aranđelovac according to the PCI methodology
Датум одбране:02.10.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБојан Матић
Редовни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланСлободан Колаковић
Ванредни професор
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Амина Адиловић (I2 12/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење процеса складиштења у компанији “ЕС КОМЕРЦ” ДОО
Тема (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Датум одбране:02.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Немања Вајагић (i2 44/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта и процеса складиштења у компанији "Марбо Продуцт доо"
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Александар Тадић (G1 36/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "14 ОКТОБАР" У ДРАГИНЦУ
Тема (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Датум одбране:30.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Љубомир Гајић (EM 19/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација анализатора импедансе коришћењем осцилоскопа и генератора функција
Тема (Eng):Impedance analyzer simulation using oscilloscope and function generator
Датум одбране:29.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Тамара Пантић (GR 52/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат технологије и организације грађења резервоара питке воде на изворишту Врело око у Требињу
Тема (Eng):The design of technology and organization of the construction for drinking water reservoir at the well of Vrelo oko in Trebinje
Датум одбране:29.09.2023. 14:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАнка Старчев-Ћурчин
Ванредни професор
МенторВладимир Мученски
Ванредни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Зоран Иванчевић (PI 10/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Улога организационе климе за успешност рада запослених
Тема (Eng):The role of organizational climate for the success of employees' work
Датум одбране:29.09.2023. 13:00
Место одбране:105 - 105
Комисија

ПредседникБојана Јокановић
Ванредни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Мандић (GR 35/2013)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ, РЕКРЕАЦИЈУ И ОДМОР, НОВА ПАЗОВА
Тема (Eng):Project of technology and organization of building construction for education, recreation and rest, Nova Pazova
Датум одбране:29.09.2023. 12:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Лука Борђошки (MH 18/2017)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој система за даљински надзор и управљање производњом занатског пива
Тема (Eng):Development of a system for remote supervision and control of craft beer production
Датум одбране:29.09.2023. 12:30
Место одбране:MID0 - Лабораторија
Комисија

ПредседникСрђан Савић
Доцент
МенторИвана Шенк
Ванредни професор
ЧланДрагана Орос
Ванредни професор
 
Студент:Дарија Гаврић (GR 34/2016)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПО+П+3, БАЧКА ПАЛАНКА
Тема (Eng):Tehnology and organization of construction for residential building GF+3, Bačka Palanka
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЖељко Јакшић
Доцент
МенторМилан Тривунић
Редовни професор
ЧланМилена Сењак Пејић
Асистент-мастер
 
Студент:Алекса Бу (E1 31/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:CMOS температурни сензор мале потрошње од 60 nW
Тема (Eng):A CMOS ON-CHIP 60 nW LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
Датум одбране:29.09.2023. 11:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилица Кисић
Доцент
МенторМирјана Дамњановић
Редовни професор
ЧланМирјана Шиљеговић
Ванредни професор
 
Студент:Жолт Канчар (E1 64/2021)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВОГ СОФТВЕРА ЗА СОЛАРНЕ ФН ЕЛЕКТРАНЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Датум одбране:29.09.2023. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторАлександар Станисављевић
Доцент
ЧланСрђан Милићевић
Доцент
 
Студент:Марија Баратовић (GG 40/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ОПТИМИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ ЗГРАДЕ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):Optimization of geodetic network of rectorate building in Novi Sad
Датум одбране:29.09.2023. 10:15
Место одбране:NT415 - НТП-415
Комисија

ПредседникМехмед Батиловић
Доцент
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланЖељко Бугариновић
Асистент са докторатом
 
Студент:Катарина Продановић (PR 15/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа описа сајбер претњи у платформи Апацхе Спарк
Тема (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Датум одбране:29.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Ведрана Миљуш (PI 6/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Регрутација и селекција у јавној установи
Тема (Eng):Recruitment and selection in a public institution
Датум одбране:29.09.2023. 08:00
Место одбране:105 - 105
Комисија

ПредседникБојана Јокановић
Ванредни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Маријана Стојановић (PR 16/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прототип за детекцију електронских порука са малициозним садржајем
Тема (Eng):Prototype for detecting electronic messages with malicious content
Датум одбране:29.09.2023. 07:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМилана Бојанић
Доцент
МенторИмре Лендак
Ванредни професор
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Јован Радомировић (EM 18/2016)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦАН комуникациони протокол у аутомобилској индустрији
Тема (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Датум одбране:28.09.2023. 16:30
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланБојан Вујичић
Асистент са докторатом
 
Студент:Весна Недић (B1 4/2021)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОЧНИХ ПОКРЕТА
Тема (Eng):?echnology and applications of eye tracking systems
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторПлатон Совиљ
Редовни професор
ЧланСлавица Медић
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Савић (E2 111/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Предикција пораста нивоа мора коришћењем алгоритама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of sea level rise using machine learning algorithms
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЛидија Крстановић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Марко Матијевић (PI 7/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Значај пројектног контролинга у пословању услужних предузећа
Тема (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:015 - Канцеларија
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланПлатон Совиљ
Редовни професор
 
Студент:Тамара Радонић (bi 10/2018)
Студијски програм:Биомедицинско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предикција присуства синдрома полицистичних јајника методама машинског учења
Тема (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Датум одбране:28.09.2023. 10:30
Место одбране:NT125 - НТП-125
Комисија

ПредседникНикша Јаковљевић
Ванредни професор
МенторМилан Сечујски
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Кристина Фодор (I2 10/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Људски ресурси као бизнис партнер у пословању
Тема (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелисавета Шафрањ
Редовни професор
 
Студент:Андреа Зобец (A5 3/2020)
Студијски програм:Сценска архитектура и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Атлас летњег распуста
Тема (Eng):Atlas of Summer Brake
Датум одбране:26.09.2023. 14:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникВладимир Илић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторРадивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности
ЧланСоња Пејић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор