проф. др Милан Рапаић


Недостаје слика

др Милан Рапаић

Редовни професор


Телефон021/485-4584
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Милан Рапаић је рођен 17. 11. 1982. године у Руми.

Основну школу "Душан Јерковић" и Гимназију "Стеван Пузић" завршио је у Руми.

Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек за рачунарство и аутоматику, уписао је 2001. године. Године 2006. дипломирао је на Смеру за аутоматику и управљање системима, са дипломском-мастер тезом: "Примена Лагранжеве леме у решавању проблема оптималног управљања континуалним динамичким системима".

Током студија постигао просечну оцену 9,97. Током студија био је стипендиста Фонда Владе Републике Србије за младе таленте. 2006. године награђен је као најбољи студент Факултета техничких наука.

Године 2007. уписао је докторске (ПхД) студије на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, под менторством проф. др Зорана Јеличоћа. Докторску тезу под називом "Оптимално и субоптимално управљање класом система са расподељеним параметрима" одбрани је 2011. године.

На Факултету техничких наука, Катедри за аутоматику и управљање системима, запошљава се 01. децембра 2006. године. У звање доцента биран је 2011 године. Године 2016. биран је у звање ванредног професоре.

Током научне каријере објавио је више од 100 радова у међународним и домаћим часописима и конференцијама.

Редовни професор
07.10.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент07.10.2011.06.10.2016.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Асистент01.06.2010.01.09.2011.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Асистент24.02.2009.01.08.2009.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Сарадник у настави07.05.2007.01.02.2009.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Стручни сарадник на пројекту01.12.2006.01.04.2007.Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Ванредни професор07.10.2016.06.10.2021.Катедра за аутоматско управљање
НазивУ Установи
Оптимално и субоптимално управљање класом система са расподељеним параметрима

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Примена Лагранжеве Леме у решавању проблема оптималног управљања континуалним динамичким системима

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetićanin S., Zorica D., Rapaić M.: Generalized time-fractional telegrapher's equation in transmission line modeling, Nonlinear Dynamics, 2017, Vol. 88, pp. 1453-1472, ISSN 0924-090X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиRapaić M., Pisano A.: Variable Order Fractional Operators for Adaptive Order and Parameter Estimation, IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, ISSN 0018-9286
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRapaić M., Šekara T., Govedarica V.: A novel class of fractionally orthogonal quasi-polynomials and new fractional quadrature formulas, Applied Mathematics and Computation, 2014, Vol. 245, pp. 206-219, ISSN 0096-3003
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJakovljević B., Rapaić M., Pisano A., Usai E.: On the sliding-mode control of fractional-order nonlinear uncertain dynamics, International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2015, ISSN 1049-8923
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRapaić M., Šekara T.: A revision of root locus method with applications, Journal of Process Control, 2015, No 34, pp. 26-34, ISSN 0959-1524
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilena Petković, Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, Alessandro Pisano (2012) On-line adaptive clustering for process monitoring and fault detection, Expert Systems with Applications, Volume 39 Issue 11, September, 2012 Pages 10226-10235
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMilan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, Optimal control of heat diffusion systems, Nonlinear Dynamics, Vol 62, Number 1-2, 39-51, 2010
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCaponetto R., Maione G., Pisano A., Rapaić M., Usai E.: Analysis And Shaping Of The Self-Sustained Oscillations In Relay Controlled Fractional-Order Systems, Fractional Calculus and Applied Analysis, 2013, Vol. 16, No 1, pp. 93-108, ISSN 1311-0454
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAlessandro Pisano, Milan R. Rapaić, Zoran D. Jeličić, Elio Usai, Sliding mode control approaches to robust regulation of linear multivariable fractional-order dynamics, International Journal of Robust and Nonlinear Control, Volume 20, Issue 18, pages 2045–2056
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŽeljko Kanović, Milan Rapaić, Zoran Jeličić, Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm - Theoretical and Empirical Analysis with Application in Fault Detection, Applied Mathematics and Computation (in press, doi:10.1016/j.amc.2011.05.013)
(М23) Рад у међународном часописуMilan R. Rapaic, Zeljko Kanovic, Time-Varying PSO - Convergence Analysis, Convergence Related Parameterization and New Parameter Adjustment Schemes, Information Processing Letters , 109 (2009) 548–552
(М23) Рад у међународном часописуMilan R. Rapaić, Tomislav B. Šekara, Novel direct optimal and indirect method for discretization of linear fractional systems, Electrical Engineering, DOI: 10.1007/s00202-011-0195-5
(М23) Рад у међународном часописуJovan K. Popović, Milica T. Atanacković, Ana S. Pilipović, Milan R. Rapaić, Teodor M. Atanacković, Stevan Pilipović, A new approach to the compartmental analysis in pharmacokinetics: fractional time evolution of diclofenac, Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Vol. 37, No. 2, (2010) 119-134
(М23) Рад у међународном часописуJovan K. Popović, Milica T. Atanacković, Ana S. Pilipović, Milan R. Rapaić, Teodor M. Atanacković, Stevan Pilipović, Remarks on the mass balance for multi-compartmental models; a nonlinear compartmental model, Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Vol. 37, No. 2 (2010) 217-220
(М23) Рад у међународном часописуJovan K. Popović, Diana Dolićanin, Milan R. Rapaić, Stevan L. Popović, Stevan Pilipović, Teodor Atanacković, A nonlinear two compartmental fractional derivative model, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, (in press: DOI 10.1007/s13318-011-0057-6)
(М23) Рад у међународном часописуNatasa Milosevic, Jovan Popovic, Zorica Grujic , Milan Rapaic, One-compartmental biometric blood loss calculation after cesarean section, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, (in press: DOI 10.1007/s13318-011-0042-0)
(М23) Рад у међународном часописуAlessandro Pisano, Milan R. Rapaić, Elio Usai (2012) Discontinuous dynamical systems for fault detection. A unified approach including fractional and integer order dynamics. Mathematics and Computers in Simulations, dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2012.09.007
(М23) Рад у међународном часописуKapetina M., Rapaić M., Jeličić Z.: Two-stage adaptive estimation of irrational linear systems, AEU International Journal of Electronics and Communications - Archiv fuer Elektronik und Uebertragungstechnik, 2017, Vol. 78, pp. 213-219, ISSN 1434-8411
(М23) Рад у међународном часописуJakovljević B., Rapaić M., Jeličić Z., Šekara T.: On the distributed order PID controller, AEU International Journal of Electronics and Communications - Archiv fuer Elektronik und Uebertragungstechnik, 2017, Vol. 79, pp. 94-101, ISSN 1434-8411
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKanović Ž., Jeličić Z., Rapaić M., Jakovljević B., Petković M.: An Application for Induction Motor Fault Detection Based on Vibration Analysis and Support Vector Machines
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKanović Ž., Jakovljević B., Jeličić Z., Petković M., Rapaić M.: A concept of expert system for induction motor fault detection based on support vector machines
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRapaić M., Kanović Ž., Jeličić Z.: An empirical analysis of convergence related particle swarm optimization, 3. Matematical Methods and Applied Computing, Atina: WSEAS Press, 28-30 Septembar, 2009, pp. 37-42, ISBN 978-960-474-124-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPetković M., Rapaić M., Jakovljević B.: Energy Consumption Forecasting in Process Industry Using Support Vector Machines and Particle Swarm Optimization, 3. Matematical Methods and Applied Computing, Atina: WSEAS Press, 28-30 Septembar, 2009, pp. 43-47, ISBN 978-960-474-124-3
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKanović Ž., Jakovljević B., Rapaić M., Jeličić Z.: Expert System for Induction Motor Fault Detection Based on Vibration Analisys, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 36-40, ISSN 1821-4487, UDK: 631.55/56:620.92
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRapaić M., Kanović Ž., Jeličić Z.: A Theoretical and Empirical Analysis of Convergence Related Particle Swarm Optimization, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2009, Vol. 4, No 11/Nov09, pp. 541-550, ISSN 1991-8763
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаRapaić M., Kanović Ž., Jeličić Z.: Discrete Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Optimal Sensor Deployment Problem , Journal of Automatic Control, 2008, Vol. 18, No 1, pp. 9-14
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМилан Р. Рапаић, "Оптимално и субоптимално управљање класом система са расподељеним параметрима", докторска дисертација, ФТН Нови Сад, 2011
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука07.10.2021.
Ванредни професорАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука07.10.2016.
ДоцентАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука07.10.2011.
Асистент - стари називАутоматика и управљање системима24.02.2009.
Сарадник у наставиАутоматика и управљање системимаФакултет техничких наука07.05.2007.