ванр. проф. др Живко Бојовић


Недостаје слика

др Живко Бојовић

Ванредни професор


Телефон0214852525
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Биографија
Доц. др Живко Бојовић је рођен 1967. године у Пећи. Основну и средњу школу завршио је у Пећи. Електротехнички факултет у Приштини, смер електроника са телекомуникацима, завршио је 1992. године. Испите на последипломским студијама положио је на Електротехничком факултету у Београду 2000. године, а магистарску тезу: „Припрема и обрада говорних база намењених аутоматском препознавању и синтези говора на српском језику“ успешно је одбранио на Факултету Техничких наука у Новом Саду 2001. године. Докторску дисертацију: “Тестирање квалитета сервиса у живој ИП МПЛС мрежи“ одбранио је 2011. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. У пероду од 1992.године до 1994. године радио је као главни организатор информационог система БК групе. Од јануара 1995. додине до децембра 2014. године радио је као руководилац и инжењер у предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.. За доцента на ФТН-у, на катедри за телекомуникације и обраду сигнала изабран је јануара 2015. године.
Члан је ИЕЕЕ Цомпутер Социетy и Инжењерске коморе Србије, а поседује и следеће лиценце:
1. Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, број лиценце 453 4756 04, 05.02.2004. године
2. Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, број лиценце 353 8720 04, 05.04.2004. године.
Доц. др Живко Бојовић је је члан уређивачког одбора часописа: Инвенти Рапид (хттп://www.инвенти.ин/Рапид/Ауто/ЕдиториалБоард.аспx).

Доц. др Живко Бојовић ангажован је на Факултету техничких наука на предметима:
1. ИП технологије
2. Телекомуникационе мреже
3. Софтвер телекомуникационих система
4. Телекомуникационе мреже следећих генерација
5. Телекомуникационе мреже и саобраћај.
6. Рачунарске мреже
7. Пројектовање комуникационих система

Области научног интересовања доц.др Живка Бојовића:
• Интернет технологије
• Интернет интелигентних уређаја
• Напредне информационо комуникационе технологије
• Телекомуникационе и рачунарске мреже
• Паметна (смарт) технолошка решења (интеграција рачунарских мрежа, мултимедијалних технологија и информационих система у мрежама следећих генерација),
• Технологије електронског пословања.
Доц. др Живко Бојовић објавио је девет радова у часописима међународног значаја на СЦИ листи, пет радова на ИЕЕЕ конференцијама и другим конференцијама од међународног значаја и више од десет радова на конференцијама и у часописима од националног значаја.

Ванредни професор
15.01.2020.
НазивУ Установи
Припрема и обрада говорних база намењених аутоматском препознавању и синтези говора

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Обрада говорног сигнала применом различитих метода прозорирања

Основне студије (по старом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Тестирање квалитета сервиса у живој ИП/МПЛС мрежи

Докторске студије (по старом)

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBojović Ž., Zoran P., Delić V., Šećerov E., Sečujski M., Šenk V.: Comparative Analysis of the Performance of Different Codecs in a live VoIP network using SIP protocol DOI: 10.5755/j01.eee.117.1.1050 , Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 117, No 1, pp. 37-42, ISSN 1392-1215
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBojović Ž., Šećerov E., Dobromirov D., Šenk V.: Maximizing the Profit of Telecom operators by a Novel Traffic Scheduling Policy DOI: 10.5755/j01.eee.113.7.615, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2011, Vol. 113, No 7, pp. 67-72, ISSN 1392-1215
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠuh J., Bojović Ž., Despotović-Zrakić M., Bogrdanović Z., Labus A.: Designing a course and infrastructure for teaching software-defined networking,DOI: 10.1002/cae.21820, Computer Applications in Engineering Education, 2017, Vol. 25, No 2, pp. 1-14, ISSN 1061-3773
(М23) Рад у међународном часописуBojović Ž., Klipa Đ., Šećerov E., Šenk V.: Smart government - from information to smart society, Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, 2017, Vol. 11, No 3, pp. 34-39, ISSN 1755-9278
(М23) Рад у међународном часописуMilutinović M., Bojović Ž., Labus A., Bogdanović Z., Despotović Zrakić M.: Ontology-based generated learning objects for mobile language learning, doi:10.2298/CSIS141030004M, Computer Science and Information Sistems, 2016, Vol. 13, No 2, pp. 493-514, ISSN 1820-0214
(М23) Рад у међународном часописуNinković N., Bojović Ž., Gajin S.: A Novel Scheme for Dynamic Triggering Of Packet Dispersion DOI: 10.5755/j01.eee.20.5.5429 , Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, Vol. 20, No 5, pp. 162-169, ISSN 1392-1215
(М23) Рад у међународном часописуBojović Ž., Bojović P. Šuh J.: „The implementation of Software Defined Networking in enterprise networks“; JOURNAL OF THE INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS PROFESSIONALS, 2018, Vol. 12 No. 1, pp. 30-35, ISSN: 1755-9278.
(М23) Рад у међународном часописуBojović P., Bojović Ž., Bajić D., Šenk V.:IP Session continuity in heterogeneous mobile networks using Software Defined Networking, DOI: 10.1109/JCN.2017.000096 , Journal of Communications and Networks, Dec. 2017, vol. 19, Issue: 6, pp. 563-568, ISSN 1229-2370.
(М23) Рад у међународном часописуBojović Ž., Šenk V., Dobromirov D., Petar B.: Intervendor working of VoIP networks, Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 26-32, ISSN 1755-9278
(М23) Рад у међународном часописуBojović Ž., Šećerov E., Šenk V.: QoS testing in a live private IP MPLS network with CoS implemented DOI: 10.2298/CSIS090710007B , Computer Science and Information Sistems, 2010, Vol. 7, No 3, pp. 529-549, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDevaja T., Bojović Ž., Žunić A.: SDN Based Cloud Platform for Smart Vehicles, The International Symposium on Intelligent Manufacturing Environments (InManEnv 2018), Venezia 2018, ISBN: 978-1-61208-644-6, str. 21-26.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDevaja T., Novaković Đ., Bojović Ž.: Praćenje HRV radi detektovanja stresa uz korišćenje RMSSD metode, Telfor 2017 2017.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠuh J., Bojović Ž., Radenković M., Labus A., Bogdanović Z.: Designing SDN infrastructure for an E-Learning Cloud, 10. EDULEARN - Internationa Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona, 5-7 Jul, 2015, pp. 4352-4358, ISBN 978-84-606-8243-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJelena R., Barać D., Bojović Ž., Bogdanović Z., Radenković B.: Designing augmented reality application for interaction with smart environment, 10. International Conference on Virtual Learning, Timisoara, 24-25 Oktobar, 2015, pp. 273-279
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠećerov E., Bojović Ž., Delić V., Šenk V.: Using UML to Specify General Communication Systems, 8. SIBIRCON, IEEE Reg. Int. Conf. on "Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering", Irkutsk, 11-15 Jul, 2010, pp. 162-167, ISBN 978-1-4244-7625-1, UDK: Digital Object Identifier: 10.1109/SIBIRCON.2010.5555332
(М53) Рад у научном часописуBojović Ž.: Mogućnost primene ASR i TTS u javnoj telekomunikacionoj mreži, Telekomunikacije, 2002, Vol. 47, No 4, pp. 18-23, ISSN 1820-7782
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBojović Ž.: Problemi u primeni VoIP tehnologije, 5. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Sombor, 9-10 Septembar, 2004, pp. 73-77
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниIvan T., Bojović Ž.: Business model for the Internet and mobile based marketing for the smart parking operators , 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 752-755
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду15.01.2020.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду27.09.2016.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду10.07.2015.
ДоцентТелекомуникације и обрада сигналаУниверзитет у Новом Саду15.01.2015.