проф. др Дамир Ђаковић


Недостаје слика

др Дамир Ђаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2392
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 005

Од 2001. запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду на Катедри за процесну технику, прво одсека, а затим Департмана за енергетику и процесну технику. Прво у својству асистента-приправника и асистента с магистратуром, а затим у улози наставника (доцент, ванредни професор и на крају редовни професор) учествује у настави из више предмета из области Процесне технике и енергетике Факултета техничких наука у Новом Саду на следећим департманима и студијским програмима: Енергетика и процесна техника (од 2001. године, а од 2014. до 2016. изводио и наставу на енглеском језику), Чисте енергетске технологије (од 2014. године), Инжењерство заштите животне средине (од 2001.), Механизација и конструкционо машинство, смер Прехрамбено машинство, (од 2003. до 2008.), Индустријско инжењерство и менаџмент, смер Инжењерски менаџмент, усмерење Енергетски менаџмент (од 2006. до 2013. године, а 2010. и 2011. изводио и наставу на енглеском језику за стране студенте). Учесник више конференција међународног карактера. Аутор и коаутор више радова презентованих на конференцијама, као и оних објављених у часописима националног и међународног карактера и пар уџбеника (на српском и на енглеском језику). Активно учешће у организацији међународних конференција и скупова (члан организационог и научних одбора на домаћим и међународним конференцијама: ICET 2009 (International Conference on Engineering and Technology), SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems). Члан и председник организационог одбора низа скупова International Forum for Clean Energy Technologies од 2011. године). Неколико краћих боравака у иностранству (као и у домаћим институцијама и компанијама) ради стручног и научног усавршавања. Учешће у одређеном броју  пројеката са привредом, као и пројеката у вези са побољшањем енергетске ефикасности и промоције енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, не само у привреди, него и у општинским управама и осталим државним институцијама. Поседује професионалне сертификате за интерног аудитора ISO 50001 и LEEN, као и пројектантска лиценца ИКС. Поља интересовања: могуће примене сазнања о феноменима преноса (првенствено преноса масе и топлоте) у циљу повећања енергетске ефикасности и управљања енергетским токовима у различитим областима, различити аспекти примене обновљивих извора енергије, процесне операције и апарати, сушење.
Шеф Катедре за процесну технику од 01.10.2015. године, од када је и члан ННВ ФТН. Члан више професионалних и научних удружења:
члан Друштва термичара Србије од 25.10.2011. године, члан Друштва машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС-КГХ, ОИЕЕ, Друштво за аутоматизацију, Друштво за процесну технику), члан ASHRAE од 01.07.2009. до 30.06.2015.

Редовни професор
01.04.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом19.09.2011.01.02.2012.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром29.11.2007.01.09.2011.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент приправник05.06.2003.01.11.2007.Департман за енергетику и процесну технику
Ванредни професор01.04.2017.31.03.2022.Катедра за процесну технику
Доцент15.03.2012.Катедра за процесну технику
НазивУ Установи
Анализа полуиндустријског постројења за испитивања у области технологија прераде нафте

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Истраживање и решавање неких проблема сушења зрнастих материјала

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Моделовање феномена преноса топлоте и масе при сушењу зрнастих материјала у сушари

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часопису Doder Đ., Đaković D.: Energy savings in convective drying of various materials using variable temperature conditions, Environmental Progress and Suistainable Energy, 2020, Vol. 39, No 1, ISSN 1944-7450
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSpasojević M., Janković M., Đaković D.: ENTROPY PRODUCTION MINIMIZATION IN A MULTICOMPONENT DIABATIC DISTILLATION COLUMN, Thermal Science, 2020, Vol. 24, No 3, pp. 2256-2266, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуDoder Đ., Đaković D.: Modeling of intermittent convective drying of walnuts in single layer and its influence on deep bed drying simulation, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 6A, pp. 3687-3699, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković D., Gvozdenac Urošević B., Vasić G.: Multi-criteria analysis as a support for national energy policy regarding the use of biomass: case study of Serbia, DOI: 10.2298/TSCI150602190D, Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, Vol. 20, No. 2, pp. 371-380, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐaković D.: Comments on ‘Water sorption isotherms and thermodynamic properties of pearl millet grain’, International Journal of Food Science and Technology, 2012, Vol. 47, No. 2, pp. 441-441, ISSN: 0950-5423.
(М23) Рад у међународном часописуSpasojevic, M. D., Jankovic M.R., Djakovic D.D.: A New Approach to Entropy Production Minimization in Diabatic Distillation Column with Trays, Thermal Science, 2010, Vol. 14, No. 2, pp. 317-328, ISSN: 0354-9836.
(М23) Рад у међународном часописуDjuric, S. N., Stanojevic, P. C., Djakovic, D. D., Jovovic, A. M.: The Study on the Effect of Fractional Composition and Ash Particle Diameter on the Ash Collection Efficiency at the Electrostatic Precipitator, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2010, Vol. 16, No. 3, pp. 229-236, ISSN: 1451-9372.
(М23) Рад у међународном часописуAnđelković A., Cvjetković T., Đaković D., Stojanović I.: Development of Simple Calculation Model for Energy Performance of Double Skin Façades, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 251-267, ISSN 0354-9836.
(М23) Рад у међународном часописуČenejac A., Bjelaković R., Anđelković A., Đaković D.: Covering of Heating Load of Object by Using ground heat as a Renewable Energy Source, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 225-235, ISSN 0354-9836
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D, Vujić G, Bašić Đ, Dimić M. “Several models of grain drying theory – principles and obstacles”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 10-11 May, 2007, pp. 614- 617
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Petrović J., Spasojević M.: "Some Thermodynamic Properties of Water During Corn Drying", The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, July 4-7th, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Vujić G., Bašić Đ., Dimić M.: Several models of grain drying theory – principles and obstacles , 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 10-11 Maj, 2007, pp. 614-617
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Dimić M., Spasojević M., Štrbac D.: Possibility of exergy analysis application on drying process, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-30 April, 2009, pp. 451-455, ISBN 978-86-7892-227-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Gvozdenac D.: Experimental Determination of Effective Diffusivities during Corn Drying, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems-ECOS, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 1535-1543, ISBN 978-86-6055-016-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Petrović J., Spasojević M.: Some Thermodynamic Properties of Water During Corn Drying, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems-ECOS, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 1527-1534, ISBN 978-86-6055-016-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Anđelković A.: HOW TO DETERMINE WHEN DRYING INTERVALS START AND FINISH DURING GRAIN DRYING, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš 2011, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 829-833, ISBN 978-86-6055-018-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЂаковић Д., Гвозденац Урошевић Б., Васић Г.: Логистика снабдевања енергетског постројења биомасом, 27. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ, Београд, 22-24 Септембар, 2014, ИСБН 978-86-81505-75-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Gvozdenac Urošević B., Vasić G.: Multi-Criteria Analyses of the Factors Influencing the Decisions on Biomass Use in Serbia, 5. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Zlatibor: Društvo termičara Srbije, 24-27 Jun, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1-2 Jun, 2017, pp. 329-335, ISBN 978-86-81505-83-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: AN ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR INTERMITTENT WALNUTS DRYING , 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDoder Đ., Đaković D.: Energy savings in drying processes with variable temperature conditions, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 Jun, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐaković D., Doder Đ., Anđelković A.: HOW TO CHOSE WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 1-2 Jun, 2017, pp. 323-328, ISBN 978-86-81505-83-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐaković D., Bašić Đ., Dimić M.: Comparison of different thin-layer drying equations , 9. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), Novi Sad, 21-23 Jun, 2007, pp. 48-48
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐaković D., Gvozdenac Urošević B., Doder Đ.: Forest biomass supply chain multi-criteria decision making analysis, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 Jun, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуĐaković D., Milivojević N., Spasojević M.: Current situation and trends in Novi Sad from energy and exergy standpoints, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 Jun, 2018
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуМиливојевић Н., Ђаковић Д.: Предности употребе топлотне пумпе у коморним сушарама за печурке, 13. Међународни форум о чистим енергетским технологијама, Нови Сад, 29-30 Октобар, 2019
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуDoder Đ., Đaković D. "An analysis of the possibilities for intermittent walnuts drying", 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-9 June, 2017
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић Д, Спасојевић М, Штрбац Д, Димић М. “Примена ексергијске анализе на процес сушења кукуруза у танком слоју”, ПТЕП, 12(4), 233-235, 2008
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић Д, Димић М. “Преглед приступа моделовању феномена преноса у сушарама са комбинованим токовима”, ПТЕП , 13(3), 283-287, 2009
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић Д., Спасојевић М., Штрбац Д., Димић М.: Примена ексергијске анализе на процес сусења кукуруза у танком слоју, Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди ПТЕП, 2008, Вол. 12, Но 4, пп. 233-235, ИССН 1450-5029
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЂаковић Д., Димић М.: Преглед приступа моделовању феномена преноса у сушарама са комбинованим токовима, Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди ПТЕП, 2009, Вол. 13, Но 3, пп. 283-287, ИССН 1450-5029
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐaković D., Gvozdenac Urošević B.: SWOT ANALIZA LOGISTIKE SNABDEVANJA POSTROJENJA BIOMASOM (SWOT ANALYSIS OF BIOMASS PLANT SUPPLY LOGISTICS), 8. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad: FTN, 30-1 Septembar, 2014
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂаковић Д., Грковић В., Спасојевић М.: Могући начини сушења лигнита, 9. Међународни форум о чистим енергетским технологијама, Нови Сад: Факултет техничких наука, 29-30 Септембар, 2015, пп. 89-96, ИСБН 978-86-7892-737-9
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуĐaković D., Doder Đ.: Wood drying in terms of energy efficiency improvement, 10. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 27-28 Septembar, 2016, pp. 1-4
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуDoder Đ., Đaković D.: SOLAR ENERGY APPLICATIONS FOR WALNUT DRYING PROCESS, 11. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2017
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЂаковић Д. "Моделовање феномена преноса топлоте и масе при сушењу зрнастих материјала у сушари", 2011, ФТН, Нови Сад
(М72) Одбрањен магистарски радЂаковић Д. "Истраживање и решавање неких проблема сушења зрнастих материјала", 2007, ФТН, Нови Сад
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂаковић Д, Димић М. ”Поређење неких једначина конвективног сушења зрнастих материјала у непокретном танком слоју”, Зборник апстраката, ИСБН 86-80587-70-2, с. 62, ЦД ИСБН 978-86-80-587-80-6, 13. Симпозијум термичара Србије, Сокобања, Србија, 16.10.-19.10.2007.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроцесна техникаФакултет техничких наука01.04.2022.
Ванредни професорПроцесна техникаФакултет техничких наука01.04.2017.
ДоцентПроцесна техникаФакултет техничких наука15.03.2012.
АсистентПроцесна техникаФакултет техничких наука28.12.2010.
Асистент приправник РПроцесна техникаФакултет техничких наука02.07.2009.
АсистентПроцесна техникаФакултет техничких наука28.11.2007.
Асистент приправникПроцесна техникаФакултет техничких наука05.06.2003.